Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 04, 2009

Rajoituksia opettajien sijaisten palkkaamiseen lievennettiin

AURORAN KOULU TIEDOTTAA 5.5.2009

Päivitetty 7.5.09

Hesari uutisoi keskiviikkona sijaistenottokiellosta. Uutiseen tästä linkistä.
Päivitetty 6.5.09

Opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen on tarkentanut täyttökieltoa koskevaa sivistystoimen menettelytapaohjetta 4.5.2009. Monessa suhteessa tarkennus helpottaa tilannetta. Osa asioista näyttää edelleen herättävän kysymyksiä.

TÄSSÄ ALKUPERÄINEN OHJE

ESPOOn sivistystoimenjohtajalta Aulis Pitkälältä on tullut 30.4.2009 päivätty kirje, jossa annetaan uudet menettelytapaohjeet, joilla tavoitellaan henkilöstömenojen leikkaantumista. Ohjeiden mukaan opettajille, jotka ovat sairauden tms. syyn vuoksi pois korkeintaan kolme päivää, ei enää saa ottaa sijaista.

Kirjeen mukaan "henkilöstömäärän ja -menojen tulee vähentyä." "Muutokset voivat vaikuttaa myös palvelutasoon." "Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia, että tulosyksiköissä ja työpaikoilla ryhdytään taloudellisen tilanteen edellyttämiin toimiin."

" Alle kolmen päivän opettajan sijaisuuksiin (sisältää rehtorit) ei saa jatkossa ottaa sijaista ilman tulosyksikön johtajan lupaa.". Luvan hakuun liittyvä menettelytapa on kuitenkin sellainen, että äkillisiin sairaustapauksiin ei edes ehditä reagoida. Niihinhän pitäisi saada lupa tunnissa.

"Henkilöstön määrän ja -menojen kehitystä sekä Seuren ostoja seurataan jatkossa tulos-, toiminta-, työyksikkötasolla." "Seurantaa raportoidaan kaupungin keskushallintoon ja toimialalla. Johto vastaa virkavastuulla ohjeiden noudattamisesta."

Kuinka Aurorassa nyt toimitaan?

KATEGORINEN päätös kieltää sijaisten ottaminen 1-3 päiväksi on raju päätös. Espossa ei ole koskaan ollut voimassa sellaista. Nyt on. Opetuksen järjestäminen turvallisesti jää rehtorin vastuulle.

Auroran johtoryhmä on aloittanut tänään suunnitelmien teon varautumiseksi opettajien äkillisiin poissaoloihin. Päämallinamme tullee olemaan poissaolevan luokanopettajan luokan oppilaiden sijoittaminen luokka-astetiimin muihin luokkiin ennaltasovituissa ryhmissä. Tuota mallia ei kuitenkaan voida soveltaa, jos useita opettajia tiimistä on saman päivänä pois.

Sijoituksen ajan oppilaat noudattavat sijoitusluokan päiväohjelmaa tai tekevät erikseen laadittavan sijaisopetusohjelman mukaisia tehtäviä.

Martti Hellström
rehtori

Ei kommentteja: