Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, lokakuuta 13, 2008

Päivähoito sivistystoimen alaisuuteen?

KUVA: Päiväunet lastentarhassa menneinä vuosina. Kuuluisiko pienten lasten päivähoito sivistystoimeen, nyt pohditaan Espoossa. Kuva lainattu netistä.


SIVISTYSTOIMENJOHTAJA Aulis Pitkälä on saanut kaupunginhallitukselta tehtävän selvittää Espoon suomenkielisen päivähoidon siirtoa osaksi sivistystoimea. Nykyään suomenkielinen päivähoito kuuluu sosiaali- ja terveystoimeen, ruotsinkielisten puolella päiväkodit ovat jo osa sivistystoimea. Lastentarhanopettajat ovat jo pitkään toivoneet siirtoa sivistystoimeen.

Pitkälä on aloittanut työn kysymällä rehtorien ja alkuopettajien mielipidettä mahdolliseen siirtoon. Netissä tehtävässä kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan, mitkä asiat kohentuisivat tai heikentyisivät, jos siirto toteutuisi. Pitkälä motivoi vastaamaan kirjoittamalla: "Jokaisen vastaus on tärkeä! Mielipiteellänne tulee varmasti olemaan vaikutusta ratkaisuun, jonka kaupunginvaltuusto asian suhteen tekee." Toki minä vastaamaan. Teknisesti kysely oli helppo, aikaa menee noin 10-15 minuuttia. Sisällöllisesti asiassa on puolensa ja huolensa.

Hyviä puolia

ITSE kannatan päivähoidon yhdistämistä Espoossa sivistystoimeen, en ehdottomast mutta varovaisesti. Jos kaikki menisi hyvin päivähoidossa vahvistuisi pedagogiikka, ja sitä tuen. Päivähoidon filosofiana on meillä edu-care, kasvatus ja hoito. Minusta näyttää siltä, että hoito on viime aikoina saanut yliotteen. Tämä on johtanut mm. taloudellisista syistä suuriin ryhmäkokoihin, vaihtuviin hoitajiin- jopa vaihtuviin hoitopaikkoihin - sekä siihen, että yhä harvemmalla kasvattajalla päivähoidossa on lastentarhanopettajan tutkinto.

Ehkä hallinnollinen yhdistäminen kohentaisi tilannetta niin , että henkilöstöön palkattaisiin enemmän lastentarhanopettajankoulutuksen saaneita? Tällä olisi myönteistä vaikutusta mm. esiopetuksen kaatuun. Oppimisvaikeudet tunnistettaisiin ja tukitoimet aloitettaisiin aikaisemmin, mikä vaikuttaisi myönteisesti meihin perusopetuksessa. Ehkä tieto myös kulkisi paremmin, erityisesti jos päivähoidon johtajat imettäisiin mukaan rehtoritoimintaan.

Nykyään päivähoidon ja koulun toimintakulttuurit ovat hyvin erilaiset. Päivähoidossa on periaatteessa väljää kodinomaisuutta, mutta resurssisyistä siellä on liuttu kohti säilytystä. Pedagogiikalle ei jää riittävästi tilaa, jos keskeistä on ryhmien täyttöaste. Kouluissa on pidetty sitkeämmin kiinni opetuksesta ja kasvatuksesta. Ehkä pystyisimme myös madaltamaan eroja koulun ja päiväkotien antamana esiopetuksen välillä luontevan vuoropuhelun avulla.

Huolenaiheita

SE huolestuttaa, kuinka jo nykyään ohut hallinto pärjäisi? Alaisten määrä kasvaisi huimasti. Kasvaisiko sivistystoimen organisaation massa niin suureksi, että kävisi kuin Sodexolle ruokapalvelujen osalta? Hommasta ei enää selvittäisi. Hallintoa olisi pakko vahvistaa.

Jos hallinnollinen yhdistäminen johtaisi yksiköihin, joissa on sekä päivähoitoa että alkuopetusta, eteen nousee kysymys siitä, kenellä on kelpoisuus johtaa tällaista yksikköä. Itse ajattelen, että koulun rehtori ehkä voisi toimia myös päivähoitoyksikön esimiehenä. Ratkaisusta toisin päin en ole varma. Lastentarhanopettajalla kun ei ole pätevyyttä luokan-, aineen- eikä erityisopetukseen, jota rehtorin opetusvelvollisuus vaatii.

Summa summarum

TERVEISINÄ lähetin virkamiesjohdolle ja kaupungivaltuustolle, että " oikea suunta!"

AURORAN alkuopettajat pääsevät vastaamaan kyselyyn opettajille lähettämäni linkin kautta. Vastata voi 10.10. - 24.10.2008 välisenä aikana. Toivottavasti mahdollisimman moni meistä tarttuu mahdollisuuteen tulla kuulluksi.

Ei kommentteja: