Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, lokakuuta 06, 2008

Johtokunnan viimeinen kokous

KUVA: Lainattu netistä


AURORAN koulun johtokunta kokoontui maanantaina 29.9. viimeiseen kokoukseensa. Neljän vuoden pesti on päättymässä . Seuraavassa johtokunnan puheenjohtajan Paula Ahonen-Rainion "Kuulumisia johtokunnan kokouksesta"

Martti Hellström

KOULUN nykyinen johtokunta piti viimeisen kokouksensa syyskuun lopussa. Toki johtokunta tarpeen vaatiessa kokoontuu vielä siihen asti, kunnes uudet jäsenet on ensi vuonna nimitetty seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Ehdokkaat uuteen johtokuntaan valitaan marraskuussa pidettävässä huoltajien kokouksessa. Koulun henkilökunta valitsee keskuudestaan omat ehdokkaansa. Johtokunnan nimittää ehdotuksen pohjalta kunnallisvaalien jälkeen muodostettava uusi opetuslautakunta.

JOHTOKUNTA käsitteli kokouksessa alkusyksyyn kuuluvat asiat, joita ovat koulun toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen, ja hyväksyi opetussuunnitelmaan täsmennykset, joista rehtori tiedottaa vanhemmille. Kokouksessa kunnioitettiin opettaja Juha Hyvärisen muistoa hiljaisella hetkellä. Kiitollisena muistelen koulun verkkosivujen runsasta antia, joita ylläpitämällä Juha oli välittämässä vanhemmille välähdyksiä koulupäivien kulusta.

Kokouksessa ajankohtaisina asioina oli esillä koulun parakin tulipalosta aiheutuneet järjestelyt, joihin vanhemmat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti. Muita ajankohtaisia asioita olivat alkaneen lukuvuoden henkilöstötilanne, turvallisen iltapäivän TIP-hankkeen kokemukset aktiivisesti alkaneelta syyskaudelta, käynnistyvä kerhotyön kehittämishanke sekä oppimiskeskushankkeen kokemukset. Lisäksi kuultiin tehostetun ja erityisen tuen kehittämishankkeesta, jolla pyritään madaltamaan aitaa perus- ja erityisopetuksen välillä ja jossa Aurora on yksi pilottikouluista. Koulun lisärakennuksen ja peruskorjauksen todettiin siirtyneen kiinteistölautakunnan laatimassa toimitilojen investointiohjelmassa vuoteen 2013.

NELJÄN vuoden pestini koulun johtokunnassa on avannut näkymiä koulun toimintaan. Auroran koulussa on paljon osaamista ja halua kehittää koulutyötä, eikä se ole mikään tavallinen alakoulu. Näinä vuosina sinikarhutoiminta on laajentunut skidikarhuihin. Integroitu ryhmäopetus, jossa kehitysvammaiset oppilaat opiskelevat yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa, on vakiintunut osaksi koulun toimintaa. Sope-luokka käynnistyi ja vaati alkuvaiheessa melkoisia ponnistuksia, että koulutyö lähti sujumaan. Viime lukuvuonna käynnistyi Auroran koulun toiminta oppimiskeskuksena, joka tarjoaa koulutusta muidenkin koulujen opettajille ja siinä sivussa kasvattaa koulujen yhteistyöverkostoa. Tänä syksynä on alkamassa koulun sisäinen koulutus, jolla pyritään vahvistamaan perusopetuksen opettajien taitoja erityisopetuksessa. Rehtorin aktiivinen työ valtakunnallisissakin kehittämishankkeissa on heijastunut kouluun. Mm. kodin ja koulun yhteistyön laatua on pohdittu vanhempien kanssa eri foorumeilla samoin kuin vanhempien kiinnostuksen ulottamista omasta lapsesta koko luokkaan ja kouluyhteisöön. Henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen ja työn imu on ollut esillä televisiota myöten. Monta isoa ja pientä toimintatapaa on otettu käyttöön. Tätä osaamista ja asennetta johtokunta on saanut olla arvostaen seuraamassa.

MUTTA on johtokunnan kautta auennut vaikeampiakin näkymiä. Espoon opetustoimen haasteet ja kaupungin sosiaalitoimen resurssien rajallisuus on saanut useamman kerran kysymään, missä on kaupunkimme hyvinvointi. Lasten hätä ei ole vieras käsite tälläkään seudulla. Johtokunta on antanut lausunnot Espoon kouluverkkouudistuksesta ja erityisopetuksen kehittämissuunnitelmasta, mutta ne koskettavat käsillä olevia ongelmia vain osin. Edessä olevissa kunnallisvaaleissa valittava valtuusto on paljon vartijana ja ratkaisemassa osaltaan, millaiseksi tämä kaupunki kehittyy.

HUOLI koulun väen jaksamisesta oli esillä johtokunnan kokouksessa. Kun kesä toi murhetta murheen päälle ja syyskuinen tragedia Kauhajoella järkytti kaikkia kasvattajia, ovat voimavarat koetuksella. Meille vanhemmille tapahtumien uutisarvo himmenee vähitellen, mutta koulun henkilökunta on vastakkain näiden murheiden kanssa vielä pitkään. Jo syyskuun alussa vuosittaisessa Aurora-seminaarissa puhuttiin paljon pienten ilojen merkityksestä koulun arjessa ja lähellä olemisen tärkeydestä. Lukuvuosisuunnitelma sisältää monta kehittämishanketta, jotka tuovat henkilökunnalle lisätyötä, mutta toivottavasti myös iloa ja voimia. Sen sijaan käytännön hankaluudet, joita edelleen on mm. heinäkuisen tulipalon seurauksena, ovat kuormittavia. Toivon, että vanhemmat omalta osaltaan ovat kannustamassa lapsiaan koulutyössä ja siten tukemassa opettajien työtä kantaen poikkeustilanteen tuomaa taakkaa. Meidän kaikkien aikuisten on ponnisteltava, jotta lasten koulunkäynti jatkuu turvallisena ja innostavana.

VÄLILLÄ tuntuu, että tämän päivän kysymykset ovat niin suuria, että niiden alle rutistuu. Ja sittenkin se mitä meiltä vanhempina vaaditaan, on sellaista, mihin meillä pitäisi olla luonnostaan kyky: huolehtia lapsistamme rakkaudella. Olemmeko rakentaneet tämän maailman niin vaikeaksi, ettemme enää pärjää rakennelman kanssa? Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, ettei koko rakennelma romahtaisi ja hautaisi meitä alleen? Valta asioihin vaikuttamiseen tuntuu olevan hukassa. Kuitenkin joka päivä teemme kukin ratkaisuja, jotka vaikuttavat huomiseen.

TOIVON, että tänä syksynä jokaisen aikuisen ja lapsen läheltä löytyy joku, joka antaa auttavan käden ja herättää toivon. Että vihan sijaan kasvaa hyvää ja mielekästä, jotain merkityksellistä. Ettei huolet purista rintaa rikki, vaan jokaiselle löytyy ilon ja levon hetkiä.

Hyvää syksyä kouluun ja koteihin!

Paula Ahonen-Rainio
Johtokunnan puheenjohtaja

Ei kommentteja: