Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, tammikuuta 07, 2019

Miksi ryhtyä opettajaksi? Perusteluja lähes 70 vuoden takaa

SUOMESSA vallitsi 1940-luvun lopulla kova opettajapula. Niinpä Kouluhallitus palkkasi opettaja ja kirjailija Sampo Haahtelan houkuttelemaan ylioppilaita, jotka olivat juuri päässeet irti koulun holhouksesta ja joille ei todellakaan tullut mieleen ryhtyä itse naurettavan ”peruukin” kaltaiseksi  opettajaksi, sittenkin harkitsemaan oppikoulun opettajan ammattia.

Syntyi hauska 42-sivuinen oppikoulunopettajan ammatin mainoskirjanen, joka julkaistiin vuonna 1951.

Haahtela, Sampo. (1951). Oppikoulunopettajaksi?  Kouluhallitus. Helsinki: Otava.  42 s.

Vaikka opettajien maine ei aina ole  mairitteleva, Haahtela muistuttaa nuoria:

” Jokaista kasvattajaa, joka henkilökohtaisesti osoittautuu hyväksi kasvattajaksi, on aina suuresti kunnoitettu.” – J.E. Salomaa

Malliopettajan kuva on Haahtelasta turhan vaativa.  Ruotsissa 1940 asetetun koulukomitean mukaan
Ihanteellinen opettaja = hyvä ihminen. Hyvän ihmisen (ja opettajan) ominaisuuksia ovat:
 • taitojen rikkaus ja pyrkimys kartuttaa niitä alinomaa sekä  hyvä esittämistaito, jotta voi jakaaa muille tietoja,
 • taito suhtautua kasvatettaviin oikein sekä johtajana että toverina 
 • itsehallinta
 • kärsivällisyys
 • tinkimätön oikeamielisyys
 • ”iloinen vakavuus”
 • luonteen tasaisuus
 • huumorintaju.
 Haahtela itse jatkaa vaatimuslistaa:
 • Halu antautua kasvatustyöhön koko sielullaan
 • Myötätuntoa  nuoria kohtaan ja tahtoa auttaa heitä = kasvatuksellinen rakkaus, johon sisältyy tahdikkuus 
 • Hyvällä opettajalla on harrastus tieteeseen…sieltä ammentaa uutta sisältöä ja uutta mielenkiintoa työhönsä.. pääasia että voi seurata oman alansa tieteellistä kehitystä. Mutta… kasvatustyö on ensisijaisesti  käytännöllistä työtä 
 • Hyvä opettaja työskentelee korkeamman kasvatuspäämäärän (kuin yo-kirjoitukset) hyväksi, sen kansakunnan hänelle uskoman  tehtävän suorittajana ja jalomman imhimillisuuden lähettiläänä.
 • Kasvattajalla tulee olla kurinpitokykyä, tuota vaikeasti selitettävää persoonallisuuden säteilyvoimaa, joka kaikkia sääntöjä ja metodeja uhmaten luo luokkaan rauhallisen, hedelmällisen työn ilmapiirin.
 • Opettajan pitää olla oma itsensä. Opettajan ammatissa  työ ja sen tekijä ovat yhtä.
 • Yleisimmät edellytykset ovat tiiviisti: Hyvä tahto olla avuksi kasvaville,  elävä mielenkiinto inhimillisen elämän moninaisuuteen ja normaali ruumiinrakennes. 
Nykyaikainen opettaja ei enää ole pelätty tyranni
vaan oppilaittensa vanhempi toveri (s. 20)
Tämän kerrottuaan Haahtela esittää 12 perustelua (olen ne itse jäsentänyt ja numeroinut näin), miksi opettajan virkaan nimityskelpoisten nuorten kannattaisi hakeutua oppikoulunopettajiksi.
(Asetus 24.8.1948  määräsi, että  ”Opettajaksi voidaan nimittää ainoastaan 21 vuotta täyttänyt, puhdasmaineinen, elämässään nuhteettomaksi tunnettu Suomen kansalainen, jossa ei ole sellaista  ruumiinvikaa tai sairautta, joka tekee hänet tehtävään sopimattomaksi. ”)






10 hyvää  syytä ryhtyä oppikoulunopettajaksi!


(1). Monilla (muilla) henkisen työn aloilla ilmenee selviä liikatuotannon oireita.  Oppikoululaitos voi sen sijaan  sijoittaa vuoteen 1960-mennessä 4000 uutta oppikoulunopettajaa. Paikansaanti on taattu.

(2). (Opettajan työstä selviää MH).  Kasvattajan ominaisuus on luontoperäisesti idussaan jokaisessa ihmisessä, ja se voidaan kutsua esiin sekä kehittää  tietoiseksi kasvatustaidoksi. Opettajan ammatti ja kasvatustehtävä on enemmän käytännöllinen kuin teoreettinen.  Malliopettajaa ei kasvatus-todellisuudessa tarvita - tarvitaan vain pyrkimystä tulla sellaiseksi. On luovuttava kaikesta utopistisesta ajattelusta. Vaatimuksia opettajien kohdalla ei ole lupa jännittää kireämmälle kuin muilla ammattien aloilla. Kasvatustieteen hyvälle kasvattajalle antamista piirteistä koostuu ideaali, ihanne, jommoista ei oikeasti ole olemassa.

(3). Verrattuna moneen muuhun työhön opettaja työ on elävää ja vaihtelevaa nuorten ihmisen keskellä ja hyväksi. Lapset ja nuoret ovat elävää työn kohdetta, alati uusia ja vaihtelevia. Jokainen päivä tuo heidät ympärillesi muuttuneina, uusin ajatuksin, uusin kysymyksin, uusin tunnelmin. Ainutkaan työpäivä heidän keskellään ei ole edellisen kaltainen, vaan jokainen uusi oppitunti tarjoaa… uutta kokemusta. En usko, että on olemassa toista alaa, millä ihminen joutuisi samalla tavalla aina uusien probleemojen eteen, jotka sekä vaativat voimien alinoimaista jännittämistä että antavat voittamisen iloa,  uusia voimia ja uutta kokemusta. Muista ammateista  kentien vain lääkärin ura tarjoaa rinnastuskohdan.

(4). Opettajan  työ on vapaata.  Opettaja voi suorittaa työnsä - ja suorittaa sen hyvin- useammalla kuin yhdellä tavalla.  Kun kello soittaa tunnin alkamaan ja menet luokkaasi, olet kokonaan oma herrasi ja voit yhdessä oppilaittesi kanssa luoda luokkaan sellaisen tunnelman, minkä  haluat ja kykenet luomaan. Viranomaisten antamien, melko väljästi muotoiltujen ohjelmien puitteissa voit järjestää oman aineesi opetuksen aivan niinkuin itse haluat ja taidat - Tietysti sinulla on opettajanakin esimiehesi ja työn puitteet: on rehtori ja koulusi työn kokonaissuunnitelma. Mutta rehtori on enemmän työtoverisi kuin esimiehesi, eikä hänen esimiehisyytensä harteitasi rasita, siitä voit olla varma.

(5). Opettajalla on mahdollisuus voimiensa monipuoliseen käyttöön ja tilaisuus oman itsensä avartamiseen ja kehittämiseen tavalla,  mitä mikää  muu ammatti ei harjoittajalleen tarjoa.


(6). Vaikka työn tulokset eivät ole yhtä kouriintuntuvia kuin esim. teknillis-taloudellisella alalla, koska kasvatuksen hedelmät kypsyvät hitaasti,  ennenpitkää ne tulevat kuitenki ilmi  ja - ennen kaikkea lahjakkaat - oppilaat osoittavat opettajalle  suurta arvonantoa ja kiitollisuutta.

(7). Työssä on monia  ilon aiheita. Tietojen antamisen ja käsitysten avartamisen iloa, iloa todeta, miten siemen on langennut hyvään maahan, iloa nähdä pikku poikien ja pienten tyttöjen varttuvan nuorukaisiksi ja neidoiksi ja varttuessaan yös  viisastuvan. Juhlaa, kun tietämisen ja taitamisen ilo kirkastaa oppilaiden silmät, kun henki korkeimmista maailmoista  koskettaa  luokka oppilaita ja opettajaa.

(8). Pitkät lomat, joita kaikki muut kadehtivat. Suoranaista  palkanlisää ne eivät merkitse, mutta muodostavat sellaisen kieltämättömän  edun, jota millään muulla alalla ei ole tarjottavana. Ne suovat opettajalle mahdollisuuden levätä sangen rasittavien työaikojen jälkeen ja rentouttaa sisäiset voimansa, jotka opetustyössä joutuvat koville. Lomat antavat opettajalle mahdollisuuden kehittää itseä, tutustua oman alan ammattikirjallisuuteen, avartaa omaa  henkeä lukemisen ja matkojen avulla, suorittaa luovaa tieteellistä tai taiteellista työtä, saada siitä vaihtelua, mikä virkistää ja uudistaa.

(9). (Varsin hyvät MH ) Palkka- ja eläke- edut. Palkaus kehittyy nousevassa suunnassa kokemuksen myötä.

(10). Opettajan työ on jotakin enemmän kuin pelkkää ammattityötä.  Ihanteelliset  opettajat löytävät lopullista tyydytyksensä itse kasvatustyöstä: sen sisäisistä arvoista,  mutta he saavuttavat myös  ulkonaista arvonantoa ja luovat itselleen yhteiskunnassa aseman, joka on kaikkein kunnioitetuimpia ja arvostetuimpia. Opettajan elämäntyö on mitoiltaan jotakin vallan muuta kuin tekniikka tai ekonomia; olla mukana  auttamassa uusia sukupolvia  alkutiellä kohti yhteiskunnan täysikelpoista jäsenyyttä, kohti korkeampaa, avarampaa inhimillisyyttä, kenties joissakin tapauksissa koti sitä neroutta, jonka voimasta kehittyy kaikki kulttuuri, niin aineellinen kuin henkinen.

Mitäs ajattelette?


Ei kommentteja: