Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, toukokuuta 19, 2018

Sivistys- mitä se on?

NÄINÄ aikoina, kun yleissivistävä koulu on pitkälti alistettu työelämän hyötyvaatimuksille, oli ihanan retroa lukea emeritusprofessori Juhani Aaltolan kirjoitus Senioriopettaja-lehdestä 1/2018. Otsikko kuului:  Opettaja  vaikuttajana. Sivistyksen suuri haaste.  

Paremmin mediassa  Laura Huhtasaaren kiistellyn gradun hyväksyjänä  tunnettu Aaltola kiteyttää yhdelle aukemalle upean mission:   Opettajan tehtävä on rakentaa ja ylläpitää sivistystä.

The Point: Mitä sivistys on?

JUTUN paras osa tiivistys sivistyksestä. Sivistys on (paljon) enemmän kuin vain ns. yleissivistävissä oppiaineissa hankitut tiedot ja taidot. Sivistys on ihmisyyttä. Kasvatustavoite ihmiseksi kasvaminen siis tarkoittaa nimenomaan sivistymistä.

Sivistyksessä on kyse  sekä yksilön että yhteiskunnan hyvästä  - ei siis vain hyödystä.  Sivistyksessä voi nähdä Aaltolan mukaan kolme ulottuvuutta (kolme inhimillisyyden runkotekijää): totuudellisuus 2. esteettisyys ja 3. eettisyys. (Upea tiivistys, eikö?)

Totuudellisuus
Totuuden puhuminen on keskeinen perusarvomme. Totuudellisuus kytkeytyy itsetuntemukseen ja kykyymme  arvioida omaa ajatteluamme ja toimintaamme myös krittiisesti. Sivistys on johdonmukaisuutta. Sivistynyt kykenee näihin.

Esteettisyys  
Esteettisyys kytkeytyy kauneuden ymmärtämiseen ja taiteen harjoittamiseen.Taiteen harjoittaminen vapauttaa meidät näkemään ja kokemaan erilaisia elämänilmiöitä ja totuudellisuuden vivahteita.
Esteettinen harjaantuminen voi Aaltolan mukaan avata portteja ymmärtämiseen ja empatiaan.

Eettisyys
Eettisyys on sitoutumista  muihin ihmisiin. Se on vastuunkantamista, auttamista, tukemista  ja toisten ihmisten kunnioittamista. Sen ytimenä ovat  suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus. Sivistys on elämää linjaavia arvonäkökulmia. Sivistys on erimielisyyksien ja erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Sivistys on kykyä toimia jonkin asian ja ihmisten puolesta ja jotain vastaan, perustellusti, ilman että ajaudutaan umpikujaan jopa väkivaltaan. Sivistys on harmoniaa, jonka varassa voi olla eri mieltä ja kestää ristiriitoja.

Kuinkas temppu tehdään?

Aaltola kirjoittaa: Koulutyön vaarana on pirstaloituminen. Sivistys on  hukkumisvaarassa. Jotta opettaja voisi  rakentaa ja ylläpitää sivistystä...
  • Hänen tulee  syventää omaa tietoisuuttaan  itsestään vaikuttajana. Hänen tulee selvittää oman persoonansa ” juoni”, punaisen lanka, oman linja.
  • Hänen tulee  rakentaa laaja visio  ihmisestä ja sivistyksestä.
  • Hänen tulee syventää omaa käsitystään yhteiskunnasta
  • Hänen tulee rakentaa sivistystä  oman persoonansa ja vahvuuksiensa avulla.
  • Sen rinnalla, että hän  kasvattaa oppilaita  itseohjautuviksi, hän kasvattaa heitä myös toisia ihmisiä auttaviksi ja kunnioittaviksi
  • Hänen tulee  avaa keskustelukehikkoja niin, että nuoret alkavat ajatella itse.
  • Hänen tulee ohjaa lapsia liikkumaan sosiaalisessa tilassa ja näin keräämään sosiaalista pääomaa.
Koko Aaltolan jutun voi lukea tästä linkistä:
http://www.osj.fi/datafiles/userfiles/File/Lehti/Facebookin%20nostot/2018/SEO1801_8-9_nosto.pdf

Ei kommentteja: