Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, toukokuuta 11, 2018

Ammatillinen päiväjatkokoulu

VEIKKAANPA, että ykyisestä kouluväestä vain hyvin harva on kuullutkaan koulumuodosta, jonka nimi oli ammatillinen päiväjatkokoulu.

Kyseessä oli  siis kansakoulun jatko-opetuksen välimuoto, jota käytettiin kaupungeissa jo vuosisadan alussa- mutta maaseudulle  vasta vuodesta 1946 alkaen - siihen saakka, kunnes kansalaiskoululaitos syntyi vuonna 1958.

Kansakoulunopettaja ja myöhemmin ammatillisen päiväjatkokoulun  ja kansalaiskoulunjohtaja  Martti Lehtinen monisti omat muistelmansa tästä kansakoulun kehitysvaiheesta vuonna 1976, kahdeksan vuotta eläkkeelle jäämisensä jälkeen. Tukenaan hänellä oli varsin tarkkoja muistiinpanoja. Onnistuin ostamaan tämän 146-sivuisen kustanteen Finlandia- nettikirjakaupasta. Kannatti ostaa.

Jatko-opetus: hieman laajemmin taustasta 

Kuten tiedämme, jo 11.5.1866 annetussa ”Keisarillisen Majesteetin Armollisessa Asetuksessa kansakoulutoimen järjestämisestä Suomen suurruhtinaskunnassa”  hahmoteltiin ns. jatko-opetusta.  Asetuksessa kansakoulunopettajia velvoitettiin ohjaamaan  kouluiän sivuuttaneita. Opettajan oli lauantai- ja sunnuntai-iltapäivänä ohjattava kansakoulun  käyneitä ja muita kouluiän sivuuttaneita kirjallisuuden lukemiseen, kirjoittamiseen ja muuhun, mikä oli tarpeen ”totisen taidon ja sivistyksen kartuttamiseksi”  lauantaisin ja sunnuntaisin. Näin tapahtuikin. Joissain paikoissa. Korvaukseton työ ei innostanut opettajia. Eikä touhu myöskään oppilaita.

Jatko-opetus käynnistyi paremmin  1880-luvulta alkaen suurimmissa kaupungeissa: Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Opetusta kehitettiin siellä ammatilliseen suuntaan. Koulutus e ei  tuottanut  ammattipätevyyttä, mutta pyrki antamaan oppilailleen yleisiä käytännöllisiä perustaitoja sekä työmoraalia.

Maalla jatko-opetusta järjestettiin pitkään  erillisinä jatkokursseina.  Vuonna 1893 saatiin viralliset ohjeet senaatilta jatkokurssien järjestelyistä. Opetusta tuli antaa vähintään 150 tuntia lukuvuodessa (eri aineita). Jatkokurssien järjestäminen ei kuitenkan ollut tuossa vaiheessa pakollista.

Kun oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1921 - pitkälti Mikael Soinisen ansiosta-  se  legitimioi  jatko-opetuksen. Kaksivuotinen jatko-opetus määriteltiin pakolliseksi osaksi oppivelvollisuuskoulua niille, jotka eivät käyneet kansakoulun jälkeen muita kouluja. Kaupungeissa ja kauppaloissa sekä taajaväkisissä yhdyskunnissa kansakoulua muotona oli  kaksivuotinen päiväjatko-opetus. Maalaiskunnissa oli jatko-opetusta annettava kahden lukuvuoden aikana vähintään sata ja enintään 150 tuntia vuodessa, jos opetusta saamaan kouluun ilmoittautui vähintään kahdeksan jatkokoululaista. Jos heitä oli viisi, oli opetusta järjestettävä 75 tuntia lukuvuodessa. 2-vuotinen, 25- viikkoinen, 100-150 tuntinen malli tarkoitti konkreetisti 2-3 tuntia  parina iltava viikossa.

Opettajia velvoite kuormitti. Opettaja opetti ensin kansakoulussa klo 15:een, jatko-opetus alkoi klo 17. Oppilaita puuttui. He olivat työpäivän jälkeen väsyneitä, ja vastaanottokyky oli  sen mukainen. Kotimatka tehtiin  pimeässä. Kurssiaineiden olisi pitänyt  herättää opiskeluhalua.

Oppilaille oli jo annettu kansakoulun päästötodistus-  ja siksi vanhempien oli vaikea käsittää, että  jatko-opetus oli myöskin oppivelvollisuuden suorittamista. (Vasta vuonna 1943 muutettiin kansakoulun järjestysmuotolakia siten, että kansakoulun päästökirja annetaan vasta jatko-opetuksen suorittamisen jälkeen).

Käytännössä  jatko-opetuksesta tuli iso taakka kansakouluille. Kunnat kaihtoivat sitä- ammattikouluista sai paremman valtionosuuden. Oppilaat olivat mieluummin töissä. Opetus oli liian teoreettista.  Kun Soininen kuoli vuonna 1924,  ote herpaantui. Sitten iskivät pulavuodet 1932 ja 1933. Kouluhallitus antoikin kaupungeille lupia korvata päiväkoulu suppealla iltaopetuksella.  

Vuonna 1943 annettiin säädös, jonka mukaan kansakoulun päästökirjan saa vasta suoritettuaan jatko-opetuksen. Näin luotiin paineita  jatko-opetuksen käynnille.  Jatkokoulun asema vahvistui. Vuonna 1945 kouluhallitus ei enää antanut lupia iltakouluun.

Sodan jälkeen hallitus antoi  vuonna 1953 esityksen kansakoululaiksi. Eduskunta hyväksyi sen  vuonna 1957, ja se astui voimaan seuraavana vuonna. Jatko-opetus määriteltiin siinä voittopuolisesti käytännöllisammatilliseksi,  ja sen olisi liityttävä paikkakunnan elinkeinoelämään. Jatkokoulun nimeksi vakiintui kansalaiskoulu.

Kirjavan ja vain varsin pientä osaa oppilaista koskeneen (3000-4000 oppilasta) jatko-opetuksen aikakausi päättyi. Laissa todettiin, että kansakoulun jatkopäiväkouluja muutetaan asetuksella vakinaisemmaksi kansalaiskouluksi.  Suhteet ammattiopetukseen järjestettiin niin, että kansalaiskoulusta tuli ammattiopintoihin valmentava "väliaste", jossa ammatinvalinnanohjaukseen alettiin kiinnittää erityistä huomiota. Maaseutukunnille annettiin siirtymäaikaa vuoteen 1970 saakka.  Siirtymäkaudella riitti  kurssimuotoinen kansalaiskoulu, jossa opetusta annettiin vahintään  200 tuntia.

Ammatillinen päiväjatkokoulu Orimattilassa

Tässä esiteltävän teoksen kirjoittaja: Martti Lehtinen kertoo olleensa huolissaan jatko-opetuksesta jo 1930-luvulla. Alakansakoulu oli lyönyt itsensä onnistuneesti  uudeksi kansakoulun osaksi. Nyt oli jatko-opetus maalaiskansakoulun heikoin, kehittymättömin osa. Monet vanhat opettajat pitivät nuoren opettajan moitteita iltajatkokoulusta naurettavina.

Lähes 15 vuotta myöhemmin 1945 eduskunnassa tehtiin  esitys ”kansakouluun kuuluvan keskikoulun ja ammatillisen päiväjatkokoulun perustamisesta kokeilutarkoituksessa". Lehtinen innostui ja sai Orimattilan kirkonkylän koulunjohtaja  Jalmari Aallon mukaan. Kansakoulun johtokunta teki vasta perustetulle  koululautakunnalle esityksen yksivuotisen ammatillisen päiväjatkokoulun kokeilemisesta vuoroluokkajärjestelmänä. Kokeilu alkoi. Lupa Kouluhallituksela saatiin kokeilun jo alettua.

Vaikeuksia oli;  ennen mutta pula pätevistä opettajista, heidän asunnoistaan ja koulutiloista. Koululle laadittiin ohjesääntö; puolet viikkotunneista varattiin erikoisopetukseen. Pojat saivat valita maa- ja metsatalous-, teollisuus- (puu, metalli, sähkökojeiden) ja liikelinjan välillä ja tytöt kotitalous-, käsityö- ja  liikelinjan välillä.

Ja myös edistysaskelia. Opettajavirkoja avattiin. Vuonna 1948 laki muuttui. Orimattilaan saatiin 2-vuotinen päiväjatkokoulu, runkona kokovuotinen 7. luokka. 8 luokka toteutui aluksi lyhyempinä päiväkoulukursseina ja vuodesta 1950 kokovuotisena

Vuonnan 1950 saatiin oma koulutalo Viljamaan koulu, jossa oli  erilaisia työnopetustiloja ja verstaita,  opetuskeittiö, opettaja-asuntola ja oppilaille majoitushuoneita.  Mutta edelleen ulkorakennus (puusee). Kauppalinjan oppilaat  pääsivät työharjoitteluun osuusliikkeeseen  ja myöhemmin myös pankkeihin, kunnan toimistoihin ja tehtaiden konttoreihin. Moni sai vakituisen työpaikan. Vuonna 1957 saatiin vielä lisätiloja mm. harjoitusmyymälä ja lisätiloja.

Vuosien varrella Viljamaan koulu herätti paljon mielenkiintoa. Siellä kävi vierailijoita, komiteoita, sivistysvaliokunta, kouluhallituksen tarkastajia ja neuvoksia, opintomatkalaisia Suomesta ja ulkomailta. Ja sitten tulikin vuoden 1957 uusi kansakoululaki. Ja siihen se sitten loppui.

Kirjoittajasta 

Martti Lehtinen syntyi vuonna 1903 Nastolassa. Kuvaa hänestä en löytänyt. Omakustanteen mukaan Lehtinen toimi kansakoulun opettajana Karjalan Kannaksella vuosina 1926-1939. Sotavuodet hän oli asepalveluksessa, mutta jonkin aikaa siirto-opettajana välirauhan aikana  Hämeenkyrön Kirkonkylässä ja jatkosodan aikana asepalveluksesta vapautettuna koulutyössä Orimattilassa.

Sodan jälleen hän jatkoi kansakoulunopettajana  Orimattilan kirkonkylällä ja sitten ensin tuntiopettajana ja sitten yleisaineiden opettajanaja koulunjohtajana  itseideoimaansa Vaajalan ammatilliseen päiväjatkokoulussa1946-1958.  Vuonna 1946 Orimattila perusti – ensimmäisenä maalaiskuntana Suomessa - ammatillisen päiväjatkokoulu.Vuonna 1958  se muuttui kansalaiskouluksi. Viimeiset kymmenen  vuotta hän toimi Vaajalan kansalaiskoulun koulunjohtajana. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1968 65-vuotiaana. Käytännön taitoja painottava koulumuoto sai väistyä, kun Orimattilassa1975 siirryttiin peruskouluun.

Lehtisen tunnuslause oli: "Jokaisena lukuvuotena on kouluun saatava jotain uutta, sillä tavoin se pysyy kehityvänä."

Ei kommentteja: