Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, joulukuuta 21, 2016

Opettajan didaktiikka on nyt täällä

TÄSSÄ se nyt on: Opettajan didaktiikka.  Se jatkaa huikean hienoa suomalaisten yleisdidaktiikan teosten sarjaa.

Ensimmäisenä suomalaisena opetusoppina pidetään yleensä  piispa Johannes Gezeliuksen ohjeita kansan sisälukutaidon opettamiseksi 1600-luvulla.

1860-luvulla  syntyi kansakoulu ja ensimmäinen opettajapolvi, joka sai  kunnon koulutuksen ammattiinsa.  Uno Cygnaeuksen vävy, seminaarinopettaja  Olai Wallin toimitti vuonna 1883 ensimmäisen suomeksi painetun opetusopin: ”Kansakoulun yleinen kasvatus- ja opetusoppi”.

Saman  ajan oppikoulunopettajille oman oppaan ”Grunddrag till Skolpedagogik” kirjoitti vuonna 1884 kasvatus- ja opetusopin professori Z. J. Cleve.

Toinen  kansanopettajapolvi sai opiskella professori Mikael Soinisen (1895, 1901,1906). opetusoppien avulla.  Soinisen kirjoja luki vielä myös kolmas opettajapolvi aina 1940-luvulle asti.

Professori Matti Koskenniemen Kansakoulun opetusoppi” (1944)  lopetti sitten Soinisen teosten valtakauden. Sen ideoilla koulutettiin neljättä opettajapolvea.

Viides opettajapolvi siirtyi peruskouluun. Se sai tukea ammattiinsa useista opetusopeista. 1970-luvulla luettiin professori  Erkki Lahdeksen ”Peruskoulun opetusoppia” (1969) sekä Matti Koskenniemen ja Kaisa HälisenDidaktiikkaa lähinnä peruskoulua varten” (1970).

Lahdes kirjoitti opetusopin/didaktiikan tarkasti ottaen neljälle vuosikymmenelle.  ”Peruskoulun uusi opetusoppi” (1977) ilmestyi, kun koko maa oli siirtynyt peruskouluun.  Lahdeksen kolmas opetusoppi ”Peruskoulun didaktiikka” ilmestyi vuonna 1986.

Kuudes opettajapolvi on tehnyt työtään 90-luvun laman jälkeen. Sen ensimmäinen didaktiikka oli vuonna 1997 ilmestynyt Lahdeksen viimeinen opetusoppi ”Peruskoulun uusi didaktiikka”.  2000-luvun ainoan  didaktiikkaoppaan kirjoittivat professorit Kari Uusikylä ja Päivi Atjonen.  "Didaktiikan perusteet"  ilmestyi  vuonna 2000.

Riitta Jyrhämän, Martti Hellströmin,  Kari Uusikylän ja Pertti Kansasen kirjoittama "Opettajan didaktiikka on  ensimmäinen, uusi yleisdidaktiikan teos 16 vuoteen!

Hiukka ylpeänä.

Ei kommentteja: