Kirjoja

Kirjoja

torstaina, elokuuta 13, 2009

Rehtoriseminaarin jälkilöylyjä

KUVA: Itku meinasi tulla? Ei sentään, hämmästys sai vain porukan hieromaan silmiä.


HYVÄÄ ILTAA!

Olen ollut 31 kertaa lukuvuoden avausseminaarissa. Tämä oli merkillisin.

OPETUSTOIMENJOHTAJAN esittelemä muutosvyöry oli ennen kokematon. Ja aikataulu on vähintäänkin kunnianhimoinen:

(1) Espoon tulopohja on pettänyt, ennen muuta sosterissa. Aukko on kymmeniä miljoonia euroja. Muiden toimialojen on rynnättävä apuun. Kouluille on myönnetty kehys ja rahat, mutta niihin tullaan puuttumaan, viimeistään 1.1.2010. Todennäköisesti jo pian. Jos mitään ei tehdä, leikkaustarve syksyllä 2010 on 10 %. Vähintään. Uusia smartboardeja ei nyt enää tule.

Leikkausohjeisiin ei luvata syksyn aikana helpotusta. Sijaisia ei oteta lyhyisiin kahden päivän virkavapauksiin (paisti otj:n poikkeukset). Avustajille ei oteta sijaisia. Seuren rahat ovat loppu. Kaikki avustuspalvelut on nyt jaettu, uusiin tarpeisiin on vastattava sisäisin järjestelyin.

(2) Samaan aikaan sivistystoimi tulee uudistamaan organisaationsa. Toimialaan tulee uusi yksikkö: päivähoito, ja vanhoja yksiköitä hajoitetaan. Yksiköiden päälle tullaan rakentamaan yhteinen hallintoyksikkö, joka vastaa tukipalveluista (mm. Tvt). Sukosta katoaa ehkä kokonaan hallinto- ja kehittämisosastot. Esiopetusta ollaan siirtämässä päivähoitoon KH:n vastustuksesta huolimatta.

Uudesta organisaatiosta on henkilöstöinfo 4.9. ko 9-11, ja rehtoreille rexi-info 4.9. 13-15. Samalla ratkaistaan, ketkä ovat 1.1.2010 alkaen rehtoreiden esimiehiä.

(3) Koulut siirtyvät kokonaisbudjettin 1.1.2010 alkaen. Uusia hallinnon ohjelmia ei tule. Luvassa ei ole lisää sihteeripalveluita. Pilotointia ei järjestetä. Kai niinkin voi KH:n päätöstä voi lukea? Vuodelle 2010 tulee kalenterivuosibudjetti. Syksylle osoitettuja resursseja ei voi siirtää keväälle. Rehtorit saavat käyttää haluamallaan tavalla koululle myönnetyt rahat. Mutta rahojen on riitettävä.

Rehtorit joutuvat nyt kohtaamaan ikävien päätösten paineen. Viraston edustaja kehoitti rehtoreita tukeutumaan vertaistukeen ja osallistamaan opettajia ikäviin päätöksiin.

(4) Lukuvuoden alussa on totuteltava moniin uusiin asioihin: Näitä ovat ruokalipukkeet (huom! Niiden, jotka eivät ole esimerkkiruokailijoita, on itse hankittava ruokaliput). Espoossa kouluruokailu maksaa noin 100 € enemmän/oppilas kuin muissa pk-seudun kunnissa. Syyksi on sanottu se, että opettajat syövät niin paljon. Nyt se nähdään.

(5) Espoossa tullaan tekemään palveluverkkoselvitys. Tilojen täyttöastetta yritetään nostaa, jotta päästään "turhien tilojen" vuokrista. Tapiolan seudulla selvitystä pelätään. Ja samaan aikaan Opinmäkeä rakennetaan....

Muuta tärkeää

Moni asia myös etenee. Uusi työsuojelupäällikkö on tarttunut aktiivisesti koulujen turvallisuuskysymyksiin. Intraan tulee valmis suunnitelmapohja koulujen hyödynnettäväksi jo syksyn aikana. Hallintopäällikkö muistutti, että poistumisharjoitukset tulee tehdä vuosittain, ja mielellään syyskuun aikana.

Vaara- ja uhkatilanteita ruvetaan nyt toden teolla seuraamaan. Työsuojelupäällikkö jalkautuu kouluille, aluksi autisti- ja sope-oppilaitten ryhmiin. Tavoitteena on kerätä tosi tietoa. Lisäksi kouluille tullaan tuottamaan Väkivaltaiset oppilaat- toimintaohje lokakuussa. Uhkaavia tilanteita tullaan seuraamaan kuuden viikon aikana. Lisäksi alueittain tullaan järjestämään koulutusta toimimiseen tällaisessa tilanteissa.

Hallintopäällikkö Tapio Erma muistutti, että jokaisella koululla tulee olla nimettynä varahenkilö, joka vastaa koulusta, jos sekä rehtori että apulaisrehtori ovat pois.

Henkilökortti on tulossa kaikille Espoon työntekijöille. Kouluissa ei sen jälkeen saa liikkua ilman korttia. Kuvaukset tapahtuvat kouluissa.

Sikainfluenssaohjeista muistutettiin. Sijaisten otosta tulee myöhemmin ohjeet. Jos tautia esiintyy, on siitä ilmoitettava omalle esimiehelle.

Apulaisopetuspäällikkö Elina Rönkkö avasi ops-uudistuksen aikataulua. Oleellisinta tällä kierroksella on koulun oman toimintakulttuurin kehittäminen, ei niinkään tekstin tuottaminen.

Katsomusaineiden opettajien huomioimisesta muistutettiin niinikään.

Kehittämispäällikkö Juha Nurmi kertoi syksyn paperiasioiden aikatauluista. Jotta opettajat saavat palkkansa, opettajatietojen on oltava eHijatissa 11.9. Koulun kehys lasketaan 18.9 tilanteen mukaan. Koulut saavat alustavan resurssin 21.8. ja lopullisen 23.9. Koulun toiminnan kuvaus- paperi tulee toimittaa 2.10. mennessä.

Lukuvuoden 2010-2011 oppilaaksiottoa pyritään aientamaan mm. yläkoulujen osalta.

LUKKARIEN ENSIMMÄINEN VERSIO


EI TYÖPÄIVÄ seminaariin loppunut. Vespalla koululle lukkareita tekemään. Puursin ensimmäisen version valmiiksi klo 19. Huomenna jatketaan. Ismo Lehikoisen ihanat neljä tyttöoppilasta kuvasivat koulun pihalla leffaa, ja toivot rexille hillolettuja. Hieno päätös päivälle.

Ei kommentteja: