Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, helmikuuta 17, 2017

Auttaisiko rautakeuhko-idea ops-uudistuksessa?


Rautakeuhko  eli tankkirespiraattori pelasti monen poliopotilaan hengen
1940- ja 1950-lukujen suurissa polioepidemioissa. Potilas makasi
teräksisen tankin sisällä niin, että vain pää tuli ulos. Koneellisesti tankkiin
kehitettiin laipainetta niin, että potilaan pallea vetää hengityselimiä
alipaineen tahdissa.  Alipaine aikaansai normaalin hengitysrytmin. 

KOVIN monista opetus-reformeista on opittu, että muutoksista aluksi innostuneetkin opettajat palaavat jo varsin pian vanhaan. Syitä on monia. Opetuksen luonteeseen kuuluu, että se elää hetkessä. Uusi, vaativampi tapa toimia voidaan käytännössä hylätä yksinkertaisesti lopettamalla sen mukaan toimiminen. Ratkaisu voi olla täysin kiinni siitä, millä tuulella opettaja on.

TÖRMÄSIN sattumalta netissä kuvaan rautakeuhkosta, joka oli ensimmäinen hengityskone. Lapsi, joka ei itse pystynyt hengittämään,  selvisi, kun kone pakotti pallean toimimaan.

MUUTOSTEORIASSA tiedetään, että koulun arjessa on monenlaisia "betonirautoja", jotka vetävät takaisin perinteiseen tapaan järjestää opetus. Näitä ovat mm. opettajien työaikajärjestelmä, suuret luokkakoot,  haastavat oppilaat...

Jäin pohtimaan, voisiko opettaja rakentaa luokkaansa betonirautoja, jotka tietyllä tavalla sitoisivat hänet uuteen pedagogiikkaan?  Betoniraudat voisivat olla pysyviä ratkaisuja, jotka liittyvät viikon ja koulupäivän tai tunnin  rakenteeseen tai luokan toimintakulttuurin piirteisiin. Nämä ratkaisut jo itsessään pakottaisit opetusta pysymään uudessa ryhdissä - rautakeuhkon tavoin.

Selailin nopeasti taas kerran opsia ja nostin sieltä esiin keskeisiä muutossuuntia. Yritin keksiä niihin näitä - toki monelle ihan tuttuja-  betonirautoja. Jos siis opettaja päättää toimia näin, hänen ei ole yhtä helppoa luovuttaa.  Mitäs ajattelet, hyvä lukija. Kannattaako ideaa kehitellä eteenpäin?

66  rakenteellista idea-aihiota, joilla uuden opsin henki kulkee

OPS- vuorovaikusta ja/tai rakenteita kehittämällä
1. Opettaja ei anna ohjeita suullisesti vaan kirjallisesti (työohje-pedagogiikka)
2. Opettaja siirtää oman pöytänsä pois taulun edestä (vastaanottopiste)
3. Oppilaiden pulpetit /työpöydät ryhmiksi. (kotiryhmä, vastuunjako, työelämätaidot)
4. Viikon aloitustunti yhteissuunnittelutunniksi. Opettaja esittelee viikon urakan. Oppilaat päättävät, miten homma hoidetaan. (viikkourakka-metodi, omaan tahtiin eteneminen, yksin tai yhdessä eteneminen)
5. Aloitelaatikko ja aloitteiden läpikäynti esim. viikon viimeisenä tuntina.
6. Luokkahallitus (toimintakulttuurin suunta: demokratia)
7. Kuukausittainen luokkakokous (osallisuus, toimintakulttuurin suunta: demokratia)
8. Viikon +/-  listojen kokoaminen (toimintakulttuurin suunta: hyvinvointi)
9. Eritasotehtäviä_ A-, B-, ja C-tehtäväpisteet (oma vastuu, yksilöllisyys, mahdollisuus valintoihin)
10. Uusintakoekäytäntö
11. Työtapatarjotin luokan seinällä (ja sen seuranta)
12. Kuukauden toivepäivä (oppiainerajojen eheyttäminen oppilaiden valitsemista teemoista)
13. Yökoulu koulussa (oppimisympäristöt)
14. Kartta oppilaiden syntymäpaikoista (monikulttuurisuus)
15. Uutistoimitus; maahanmuuttajat oman maansa uutisankkureina (monikulttuurisuus)
16.  Pienet, kiertävät vastuutehtävät (työelämätaidot)
17. Ajankäytönseuranta lomakkeilla (arjen taidot)
18. Luokkakirjasto (monilukutaito)
19. Lukutunti (monilukutaito)
20. Kuukauden elokuva (monilukutaito)
21. Luokkalehti/luokkablogi (monilukutaito)
22. Koulun tasolla sovitut ikäluokille sopivat retkikohteet (oppimisympäristö)
23. Vahvuusposterit luokan seinällä (yhdessä oppiminen- auttaminen)
24. Vapaaehtoiset läksyt (monipuoliset työtavat)
25. Klassenrat. Käräjät. Viikon riitojen käsittely ja sovittelutunti.
26. Kierrätyslaatikot (kestävä kehitys)
27. Lukukausittainen rehtorin kyselytunti (osallisuus, demokratia)
28. Varjovaalit (osallisuus, demokratia)
29.  Pariopettajuustuokiot (yhdessä opppiminen)
30.  Ohjattu kummiluokkatoiminta (yhdessä oppiminen)
31. Luokan säännöt  (turvallisuus, osallisuus)
32. Luottamusvärikortit (kulkulupa)
33. Lelupäivä (hyvinvointi, leikki)
34.  Viikon uusi kokeiltava työtapa (valitaan maanantaina, monipuoliset työtavat)
35. Maanantain ensimmäisen tunnin vapaan keskustelun tuokio (hyvinvointi)
36. Kuukauden vieras. (monipuoliset työtavat)
37. Katsomusaineiden yhteiset tuokiot (monikulttuurisuus)
38. Eri uskontojen juhlapäiväjuliste (tasa-arvo, monikultturisuus)
39. Kuukauden kielisuihkutunti. Tuokiota eri kielillä (monilukutaito, kielitietoisuus)
40. Viikon uudet sanat- kirjataan ylös. (kielitietoisuus)
41. Luokan yhteiset liikuntatuokiot (sukupuolen moninaisuus)
42. Tukioppilaat/digitutorit/lainattavat kummit (oppiva yhteisö)
43. Välituntilainaamo (liikunnan lisääminen)
44.  Erillisen Tulevaisuuskasvastustuntien jakso (kestävä kehitys, suuntautuminen tulevaisuuteen)
45.  Mitä sinulle kuuluu- keskustelut (arvioinnin kehittäminen kannustavaksi)
46.  Vaihtoehtokokeet (yksilöllisyys)
47. Viikon taitotavoite taululle (harjoitellaan;  arvioinnin kehittäminen taitopohjaiseksi)
48.  Harrastustodistukset (koulun ulkopuolella opitun hyväksilaskeminen)
49. Vuosittainen talviurheiluvälineiden/lelujen  kirpputoripäivä (kierrätys, liikunnan lisääminen)
50.  Erilaiset kunniataulut ja ansiolistat (koulun pituushyppyennätys, 60 m ennätys...)
51.  Lokikirja, oppimispäiväkirja kalenteri, johon oppilas kirjaa koulutapahtumia (oppimaan oppiminen)
52.  Kotitehtävien tarkastustapojen kirjo; opettaja tenttiin, tietokilpailu ryhmissä, läksykoe....
53. Sijoitusluokkakäytäntö. Opiskelun tilasta pudonnut oppilas siirtyy toiseen, ennalta sovittuun luokkaan. (työrauha, hyvinvointi)
54. Viikkourakan seurantataulu. Lista tehtävistä seinällä. Oppilaat ruksaavat, kun on hoidettu. (työn loppuun saattaminen, vastuu)
55. Ennalta valmistava tukiopetustunti
56. "Laulukoe" karaokena. (monipuoliset työtavat, vaihtelu)
57. Pulpettien tilalle istumispallot (liikunta, istumisen ergonomia)
58. Viikon oivalluksen kirjaaminen viikon päätteeksi (ajattelemisen ja oppimisen taidot)
59. Viikon mokan kirjaaminen  ja siitä oppiminen viikon pääteeksi (yrittäjyys)
60. Hymypatsas (hyvinvointi, yhdessä oppiminen)
61. Luokan juhlat lukukausittain  (vuorovaikutus, osallisuus, ilmaisu, turvallisuus..)
62. Ikivanha luokan järjestäjien käytäntö (vastuu, työkasvatus)
63. Alakoulun lopputyö/projekti (eheyttäminen, valinnaisuus)
64. Parioopettajan ja resurssiopettajan käyttäminen jakamalla luokka kahtia eri tavoilla asioita opetteleviin.
65. Rinnakkaisluokkien kanssa palkitetut tunnit (yhdessä oppiminen)
66. Opetuksen jaksottaminen ja alkumittaus (oppimaan oppiminen)


Ei kommentteja: