Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, helmikuuta 02, 2015

OPS 2016: "Uudet aihekokonaisuudet"

KUVA 1: Opetushallituksen dioissaan käyttämä kuva laaja-alaisista
osaamisesta, jolla opetusta eheytetään. 
OPSIn perusteissa 2016 esitellään uusi käsite: laaja-alainen osaamisalue. Useaa oppiaineitta yhdistävän teeman aikaisempi nimi on ollut aihekokonaisuus ja mm. läpäisyperiaate. Näillä teemoilla on rikastettu kaikkia viittä peruskoulun opetussuunnitelmaa.

TEIN pienen analyysin siitä, kuinka nämä teemat ovat muuttuneet vuosien varrella. Voidaan sanoa, että hämmästyttävän sitkeästi ne ovat mukana pysyneet.

KUVASTA 2 näkee mm. seuraavaa
- joukkotiedotus on käsitteenä kuollut 1990-luvulle tultaessa. Vastaavista asiosta alettiin puhua viestintä- ja mediakasvatuksena. Tietotekniikka tuli mukaan kuvioihin jo 80-luvulla, ja on edelleen hyvin mukana,
- Kun kansalaistaito poistettiin 90-luvulla, monet sen teemoista siirrettiin aihekokonaisuuksiksi: liikenekasvatus, yrittävyys, turvallisuus... 1970-luvun taloudellisuuskasvatus ja 80-luvun kuluttajakasvatus ovat tänään sekä yrittäjyyttä että arjen hallintataitoja.

KUVA 2; Analyysi. Kuvan saa suuremaksi klikkaamalla,
- Ynpäristökasvatukseen herättiin  90-luvulla, ja tänään teeman nimi on kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
- 1970-luvun rauhankasvatus-painotteinen kansainvälisyyskasvatus elää yhä kulttuurisena osaamisena.
- Perhekasvatusta annettiin jo 1970-luvulla. Tuntuu, että sen tarve olisi yhä polttavampi. 2010-luvulla se on lähinnä sisältö katsomusaineissa ja historiassa ja yhteiskuntaopissa.

UUSISSA perusteissa on kaksi aivan uutta "aihekokonaisuutta":
- Ajattelu ja oppiminen sekä
- Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.  Jälkimmäisessä toki jatkuu myös ympäristökasvatuksen perinne.

PERUSTEISSA on myös osoitettu, miten mikäkin laaja-alainen osaaminen liittyy kunkin oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin.  Mutta tulevatko nämä uudelleen nimetyt  aihekokonaisuudet toteutumaan muutoin paremmin kuin edelliset versiot? Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen nostetaan perusteissa useassa kohdassa velvoittavaksi tavoitteeksi. Mutta entä muut? Vieläkään niiden opettamiselle ei ole osoitettu tuntijaossa aikaa. Luonteva paikka olisi ns. monialaiset oppimiskokonaisuudet, joita on oltava joka luokalla ainakin kerran lukuvuodessa. Mutta perusteet ei velvoita rakentamaan niitä laaja-alaisen osaamisen pohjalle, tekstin mukaan ne vain "tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä". Teemat voidaan valita toisinkin.  

Ei kommentteja: