Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, tammikuuta 04, 2015

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen. Osa 5: Johanneksen evankeliumi

HÄMMENNYS on ehkä paras sana kuvaamaan lukukokemusta Johanneksen evankeliumista.

Kyseessä on siis neljäs ja nuorin kanonisoiu evankeliumi. Oletetaan, että se on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan lopulla tai toisen vuosisadan alussa. Asiantuntijoiden mukaan tekstistä näkyy, että se on kirjoitettu Jerusalemin temppelin tuhoamisen (vuonna 70) ja myös
juutalaiskristittyjen ja paavalilaisten kristittyjen oppiriitojen alkamisen jälkeen.

Tekstissä kerrotaan, että sen on  kirjoittanut Jeesuksen seuraaja, "se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain". Tekstissä tätä epiteettiä käytetään kahdesta opetuslapsesta: Johanneksesta ja Maria Magdaleenasta. Siis jompikumpi?  Johannes oli ilmeisesti ainoa 11 (alkuperäisestä) opetuslapsesta, joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa. (ks. myös kuva. Onko parraton hahmo Johannes vain Maria M.?)

HÄMMENNYS siksi, että Johanneksen evankeliumissa kuvattu Jeesus on  toisenoloinen kuin kolmessa vanhemmassa kuvattu. Tämä Jeesus ei pelkää. Hän on ollut olemassa aikojen alusta sanana Jumalan luona. Hän tietää olevansa Messias eikä peittele sitä. Mooses on kirjoittanut hänestä. Hän myös tietää kuolevansa. Hän kertoo tulleensa Jumalan luota ja palaavansa sinne (ja opetuslapset eivät sinne pääse)- ja sitten ristiriitaisesti hän kertoo menevänsä valmistamaan heille sijaa.Hän on ainoa, joka on nähnyt isän. Hän samaistaa itsensä Jumalaan (vrt. oikeus tehdä hyvää sapattina). Jumala on delegoinut hänelle tuomiovallan.

Tämä Jeesus kastaa (myöhemmin tarkennetaan, että ei itse vaan opetuslapset). Hän opettaa, että ihminen, joka uskoo häneen, pelastuu. Hän on tie, totuus ja elämä. Enää ei tarvita tekoja, Jeeuksen seuraamista tai omaisuudesta luopumista. Jeesus tuokin rauhaa eikä riitaa.

Tunnusteot ovat enemmän ihmeitä kuin sairaiden ihmisten parantamista. Pääosa ihmeistä (tunnusteoista) on toisia kuin muissa evankelumeissa.

Osassa  tekstiä on yksityiskohtia muutettu (esim. 5000 miehen ravitsemisihmeessä leipä ja kala onkin pienellä pojalla ei opetuslapsilla): Myös niiden ajoitus vaihtelee. Pietarin kalansaalis saadaan vasta kuoleman jälkeen. Temppelin puhdistus tapahtuikin eri pääsiäisenä kuin kuolema. Viisi miestä onkin nyt samarialaisella naisella (ei fariseusten esimerkkitapauksella). Jeesuksen lihan syöminen ja veren juominen esitelläänkin paljon aikaisemmin kuin viimeisellä ehtoollisella- ja se herättää vihaa. Jeesuksen osaamista ei ihmettäkään 12-vuotiaana vaan aikuisena. Jeesuksen voitelee ja kuivaa hiuksillaan  Martan  sisko Maria - ei huonomaineinen nainen.

Myös monet muut kertomuksen henkilöt esiintyvät ikäänkuin jälkikäteiskertojina niin, että tietävät saman kuin kertoja.  Johannes todistaa valosta (joka on Jeesus). Hän ei ennusta perinteistä Messiasta vaan uhrattavan ja kuolevan (joka oli juutalaisille mahdoton) Jumalan karitsan. Hän myös tietää (jostain), että Jeesus on ollut aina olemasssa. Johannes ei ole sukua Jeesukselle.

Opetuslasten opetuslapset (osa)  tunnistavat heti Jeesuksen Messiaaksi. Osa puhuu rabbista, opettajasta.

Myös muut henkilöt vaikuttavat  muutoinkin erilaisilta. Opetuslapset (ainakin ensimmäiset) tulevat Johanneksen joukoista). Joukossa on  outoja nimiä kuten Natanael (joka aluksi epäilee, mutta lopulta on varma, että Jeesus on Israelin kuningas). Jeesuksen äiti Maria on ensimmäinen joka pyytää tätä tekemää  ihmeen (ei siis pidä mielenvikaisena).

HÄMMENNYS myös siksi, että koko Joulun ihme on jätetty pois. Ei ole Beetlehemiä, ei verollepanoa, paimenia, ei itämaantietäjiä, ei pakoa Egyptiin, ei neitseellistä syntymistä. Jeesuksella on isä: Joosef, äiti Maria ja veljiä (siskoista ei puhuta). Jeesusta ei kirkasteta (ei siis Moosesta eikä Eliasta). Pyhää ehtoollista ei aseteta.

MYÖS kieli on erilainen: Koko kertomuksen kieli on kuin mystistä runoa (loppuosa on erityylinen).

EI NIIN; ettei myös tuttua olisi. Jeesus puhuu itsestään hyvänä paimenena,  Ihmisen poikana ja Jumalan poikana. Jälkimmäiseen liittyy kuitenkin outo ristiriita: (Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen.” "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'?Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi... Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika?) Siis Jumalan poika tarkoittaisikin kaikkia, jotka ovat saaneet Jumalan ilmoituksen.

Jäljellä on  fariseusten ja Jeesuksen jännite. Ihmeitä (mm. veden muuttaminen viiniksi) tehdään, jotta Jeesukseen uskottaisin. Jeesus tietää, että Juudas kavaltaa hänet. Osa uskoo häntä, osa vihaa. Hän on jo ennen pääsiäistä hengenvaarassa. Jeesuksen omat veljet eivät usko häneen.

Myös viimeisen pääsiäisen tapahtumat noudattavat pääosin muista evankelumeista tuttua järjestystä. Jeesus epäröi hetkeen mutta kansan keskellä. Hän ei suinkaan valvo ja kyynelehdi verta eikä pyydä ottamaan maljaa pois. Enkeli ilmestyy tässä vahvistamaan Jeesusta- ja kansa kuulee sen.

Jotkut opetuksistakin ovat tunnistettavia, vaikka muutettuina. Jeesus kertoo olevansa leipä. Hän pesee opetuslasten jalat.  Hänen opetuksistaan kerrotaan vain vähän. Opetus tiivistyy rakkauden ylistämiseen. Rakastakaa toisianne. Suurinta rakkautta on antaa henkensä toisten puolesta.

KERTOMUS Jeesuksesta alkaa tässä aikojen alusta, jolloin Jeesus on sanana Jumalan luona. Sitten  siiryttään Johannes Kastajaan ja opetuslasten rekrytointin.  Jeesus tekee ihmeitä ja opettaa. Hän käy ainakin kaksi kertaa pääsiäisenä Jerusalemissa. Edellisellä kerralla hän puhdistaa temppelin, toisella kerralla sitten kuolee. Opetuslapsia hän lohduttaa, ja puhaltaa heille pyhän hengen (syntyy idea isä-poika-pyhä henki). Juudas kavaltaa. Taistelu. Kuulustelut. Ristiinaulitseminen (sovinto äidin kanssa?). Uutta: Jeesus ilmestyy jo haudalla Maria Magdaleenalle. Lisää ilmestymisiä (ei tunneta).

Kertoja päättää:  Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.

LIITE
1. LOGOS
Esipuhe: logos Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. - siis pidennetään vielä aikajännettä

(Evankeliumista puuttuu lapsuus jne. ei neitseestä syntymistä, ei joulua;  Joosef kerrotaan isäksi myöhemmin.)

2. JOHANNES KASTAJA
Johannes  Kastajan antama kaste (Johannes ennustaa Jeesuksen) "Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.  Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.  Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli." Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä..Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

Johannes kiistää olevansa Messia tai Elias. Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!'  Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias?  "Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja."

3. JOHANNES KASTAA JEESUKSEN
Kyyhkynen (ei Jumalan ääntä) ilmestyy.  Johannes: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.'Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on.”

4. OPETUSLAPSET
Johannes kutsuu Jeesusta Jumalan karitsaksi.  Tässä ensimmäiset opetuslapset itse haluavat lähteä seuraamaan. He lähtevät  Johanneksen luota ei veneiltä. Pietari ei olekaan ensimmäisenä rekrytoitu.
Olemme löytäneet Messiaan. Jeesus pyytää Filippusta seuraamaan häntä. Natanael kysyy: Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista."  "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?"  Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!  (poissa hämmennys)

5. KAANAN HÄÄT
Kanaan häät, Jeesuksen äiti ja veljet paikalla.  Äiti pyytää ihmettä, mutta Jeesus vastasi: "Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut."Vesi viiniksi ihme,-Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät siellä muutaman päivän.

6. TEMPPELIN PUHDISTUS
Jeesus menee Jerusalemiin. On eri  pääsiäinen. "Millä oikeudella... Fariseukset vaativat tunnustekoa. Jeesus: Rakennan temppelin kolmessa päivässä... Jeesus ei uskoutunut kenellekääm

7. KESKUSTELUJA OPETUSLASTEN KANSSA
 Jeesus ja Nikodeemus. "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Pitää syntyä uudestaan ylhäältä.

Jeesus: Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.
"Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava,  jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

HUOM täyskäännös: Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden.

8. JEESUS JA JOHANNES KASTAJA
Myös Jeesus kastaa- se herätää Johannksen oppilaissa hämmennystä. (seuravassa luvussa  todetaan, ettei itse vaan opetuslapset.

Johannes todistaa Jeesukesta: Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa.Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.

9. JEESUS JA SAMARIALAINEN NAINEN
 "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa... Jeesus: joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan... Jeesusu tietää,  että naisella on ollut viisi miestä. "Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta."Minä tiedän kyllä, että Messias tulee."  Jeesus sanoi: "Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Samarialaiset:  ”Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja.”

10. JEESUS PARANTAA
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan. "Mene kotiisi. Poikasi elää."
Jeesus itse  sanoo, ettei profeettaa pidetä arvossa kotiseudullaan,

Jeesus parantaa miehen Betesdan altaalla. Kinataan saako sapattina.

Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus sanoi heille: "Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.”

11. JUMALAN POJAN VALTUUDET
Jeesus puhuu Jumalan pojan valtuuksista.  Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, joka on hänet lähettänyt.

Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.

Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt

"Älkää luulko, että minä teitä Isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon olette panneet toivonne.Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut.  Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!”

12. LISÄÄ IHMEITÄ
Jeesus ruokkii viisituhatta miestä (leipä ja kala pienellä pojalla). Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Jeesus kävelee veden päällä...Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. "Totisesti, totisesti: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.” "Minä olen elämän leipä.

"Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika? Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta?  "Älkää nurisko! Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän.

"Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?"Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet

Tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat: "Sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista?” Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Aiotteko tekin lähteä?" Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.

Jeesus sanoi heille: "Itsehän minä teidät valitsin, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana."Hän tarkoitti Juudasta, Simon Iskariotin poikaa. Tämä oli kavaltava Jeesuksen, vaikka oli yksi noista kahdestatoista.

13. LEHTIMAJASSA
Jeesus lehtimajanjuhlassa. Jeesuksen veljet kehottavat astumaan  julksiuuteen. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen.  Minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.”  Mutta lhän lähtikin salaa.

Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia.
Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?" Jeesus sanoi heille: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: "Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.” "Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt.” Vähän aikaa minä vielä olen teidän luonanne. Sitten menen hänen luokseen, joka minut on lähettänyt.

Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: "Tämän täytyy olla se profeetta."  Toiset sanoivat: "Hän on Messias." Mutta toiset epäilivät: "Ei kai Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista."  Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. 44 Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.

14. OIVALLUKSIA JA IHMEITÄ
Aviorikoksesta tavattu nainen tuotiin Jeesuksen luo.  Synnitön heittäköön ensimmäien kiven.

"Minä olen maailman valo".  Minne minä menen, sinne ette te pääse. Juutalaiset kummastelivat: "Ei kai hän aio tappaa itseään. Jeesus sanoi heille: "Te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu.

Abrahamin lapset "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja "Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut.Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää".

"Nyt asia on selvä: sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot: 'Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa.' Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi?”
Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan." Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.”

"Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!"Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä olin." Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä.

Jeesus parantaa sokeana syntyneen. Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin. Fariseukset kuulustelivat sokeaa. "Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion: sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita."

Jeesus: olen hyvä paimen. "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä.” Monet heistä sanoivat: "Hänessä on paha henki, hän on järjiltään. Mitä te häntä kuuntelette?"

Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen.” "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'?Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika? Juutalaiset yrittivät taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän ei jäänyt heidän käsiinsä.

Jeesus herättää Lasaruksen (viittaus Mariaan joka voiteli ja hiuksilla kuivasi- SEKOITTAA). "Lasarus, tule ulos!"

Jeesus päätetään surmata. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle…Sen tähden Jeesus ei enää liikkunut avoimesti Juudeassa vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä, Efraim-nimisessä kaupungissa, hän sitten oleskeli opetuslapsineen.

Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. 56 He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään: "Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee juhlille." 57 Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen.

Jeesus voidellaan Betaniassa. Nyt Maria voitelee ja kuivaa. Lasaruskin päätetään tapaa

15. JERUSALEMIIN
Jeesukselle Huudetaan Hoosiannaa ja tuodaan aasi. Fariseukset puhuivat keskenään: "Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään.” Jeesus puhui kreilkalaisille:  "Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon

Nyt yllätäen: Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi!"

Silloin kuului taivaasta ääni: "Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen." 29 Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: "Enkeli puhui hänelle." Silloin Jeesus sanoi: —- Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta.-… Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.

"Me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisest. i Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.  En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.”

16. EHTOOLLINEN
He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus pesi opetulasten jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.

Järkyttyneenä hän sanoi heille: "Totisesti, totisesti: yksi teistä kavaltaa minut."Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään, tietämättä, ketä hän tarkoitti. Se, jolle annan tämän leivänpalan." Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle.Juudas lähtee

Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse.  Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.. Ennustaa, että Pietari kieltää.

Jeesus opettaa. Olen Tie, totuus ja elämä. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen… Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo

"Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

Viiniköynnöksen oksat. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Rakastakaa toisianne. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.

 Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin.

"Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi.  Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.

17. TOTUUDEN HENKI
Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan

Miksi hän puhuu vähästä ajasta?" he ihmettelivät. "Ei hänen puhettaan ymmärrä.” Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.”

Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.”

Jeesuksen jäähyväisrukous…yhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla…En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.

18. JEESUKSEN VANGITEMINEN
Jeesuksen vangitseminen. Jeesus oli monesti ollut  puutarhassa  opetuslastensa kanssa. Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä, ja he menivät puutarhaan lyhdyt, soihdut ja aseet käsissään. "Ketä te etsitte?" "Jeesusta, sitä nasaretilaista", vastasivat miehet. Jeesus sanoi: "Minä se olen." Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä."  Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille: "Pane miekkasi tuppeen!

19. KUULUSTELUT
Jeesus vidään ylipapin luon (Hannas, Kaifas, sitten Pilatuksen luo) "Oletko sinä juutalaisten kuningas?"   "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä."

Juutalaiset vapauttavat Barabbaan. Jeesusta ruoskitaan, lydääm. Vaativat Jeesusta ristiinnaulitse!

20. RISTIINNAULITSEMINEN:
Itse kantaa ristin. Yhtäaikaa kaksi ryäväriä (ei puhuta). Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, tämä on poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.

Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä.
Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia.

21. TYHJÄ HAUTA
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: "Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu." Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.

Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. …Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista.

Maria seisoi haudan ovella ja itki. …siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, Enkelit sanoivat hänelle: "Mitä itket, nainen?" Hän vastasi: "Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu."  Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus…. Ketä sinä etsit?" Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo."

Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: "Minä olen nähnyt Herran!" Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

22. LISÄÄ ILMESTYMISIÄ
Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen...Samana päivänä,…opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran.

"Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki.Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.”

Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli….Me näimme Herran." Mutta Tuomas sanoi: "En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko."

Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" eesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Kertoja: Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.

23. MAHDOLLISETI MYÖHEMMIN LISÄTTY:
Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi: "Minä lähden kalaan." "Me tulemme mukaan", sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään.

Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille: "Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?" "Ei ole", he vastasivat. Jeesus sanoi: "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. .. (ihmeellinen kalansaalis tässä paikassa)

Jeesus sanoi: "Tulkaa syömään." Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: "Kuka sinä olet?", sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. ämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.

Jeesus ja  Pietari
Kun he olivat syöneet, Jeesus  kysyi kolme kertaa  Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani./”Kaitse minun lampaitani./”Ruoki minun lampaitani.  Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.” Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: "Seuraa minua.”

Kaiken tämän todistaja
Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, se, joka aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt: "Herra, kuka se on? Kuka sinut kavaltaa?" Pietari kysyi Jeesukselta: "Entä hän, Herra?" Jeesus vastasi: "Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua.”

Uusi loppu: Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikesta tästä. Hän on tämän kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

Ei kommentteja: