Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, elokuuta 19, 2014

Työkalu vaikeisiin keskusteluihin: Karl Tommin interventiivinen haastattelu

Karl Tomm on psykiatrian professori Calgaryn
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Hän johtaa myös Calgaryn perheterapiakeskustusta.
MONI meistä joutuu työssään vaikeisiin keskusteluihin, keskustelun aihe tai kumppani voi olla kurja. Jaan mielelläni yhden työkalun, joka on auttanut itseäni.

Kyseessä on Karl Tommin idea interventiivisestä haastattelusta. Löysin sen aikanaan Heljä Linnansaaren väitöskirjasta.  Työkalua esitellään tarkemmin teoksessa:  Tomm,  Karl. (1988). Interventiivinen haastattelu. Mannerheimin Lastensuojeliiton L-sarja n:o 3. Suomenkielisen lyhennelmän laatinut Antti Mattila. Helsinki: MLL.

TOMM oivalsi, että haastattelu (tai tässä keskustelu) ei aina ole neutraali tilanne; se  voi olla myös interventio, jossa kysymyksillä pyritään vaikuttamaan keskustelukumppaniin. Haastattelijan on aihetta tarkkailla, mitä ja miten hän kysyy. Perusidea on tuttu: se vie, joka kysyy.

Tomm jäsensi haastattelutapoja (tässä keskustelutapoja) kahden ulottuvuuden mukaan. Nämä ulottuvuudet olivat: tavoite saada tietoa (joko sinä tai kumppani) = orientoivat kysymykset ja tavoite vaikuttaa kumppaniin = strategiset kysymykset.

Kahdesta ulottuvuudesta syntyy nelikenttä:
1. lineaariset kysymykset (toimit kuin kuin salapoliisi, syys-seuraus, aikajärjestys)
2. sirkulaariset kysymykset  (toimit kuin tutkija esim. antropologi,  kartoitat, mitä kaikkea (muuta) asiaan liittyy)
3. strategiset  kysymykset (toimit kuin opettaja, tai kapteeni kerrot johdattelevasti, kuinka pitää toimia)
4. refleksiiviset kysymykset  (toimit kuin valmentaja tai tulevaisuuden tutkija,  vaikutat epäsuorasti, houkuttelet  ottamaan omat voimavaransa käyttöön).

Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla.
Viereinen kuva on lainassa Bent Myllerupin blogista, sivulla http://www.agile42.com/en/blog/2013/10/07/your-strategy-asking-powerful-questions/

Kaikilla kysymystyypeillä on oma funtionsa, mutta Tomm rohkaisee  käyttämään refleksiivisiä kysymyksiä. Niiden avulla kumppani saadaan pohtimaan tekojen vaikutuksia ja autetaan  häntä näkemään uusia mahdollisuuksia. Ideana on tuoda keskusteluun tulevaisuusnäkökulma, havahduttaa keskustelija kaavoistaan jollain yllättävällä näkökulmalla tai laajentaa ajattelua vertailun avulla.

Esimerkkejä kysymyksistä, joilla siirretään fokus nykyhetkestä tulevaisuuteen:
- Mitä suunnitelmia sinulla on  tulevaisuuden suhteen?
- Mitä muita vaihtoehtoja olet pohtinut tulevaisuutesi suhteen?
- Miten aiot toimia saavuttaaksesi tuon tavoitteen?
- Kuka yllättyisi eniten, jos muuttaisit käytöstäsi noin?
- Miten hän reagoisi, jos...?

Esimerkkejä kysymyksistä, joilla keskusteluun tuodaan yllättävä näkökulma:
- (negatiivinen ilmapiiri puheena): Koska teillä oli viimeksi hauskaa?
- (kun puhutaan riidoista:) Kuka nauttii koulussanne riidoista eniten?
- Kenelle arvelet, että kiistan jatkumisesta olisi eniten haittaa?

Esimerkkejä kysymyksistä, joilla avarretaan käytävää keskustelua vertailun avulla:
- Oletko kiinnostuneempi hallinnosta kuin muut hakijat?
- Kumpi on sinulle todellä tärkeämpää..
- Kauanko olet ajatellut näin ? Ainako?

SUOSITTELEN kokeilemaan.

Ei kommentteja: