Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 06, 2014

Muutosharavointia

Päivitetty 9.4.-14

AURORA - muiden peruskoulujen mukana - on melkoisessa muutosmyrskyssä.  Haravoin  tähän blogilastuun yhtä aikaa jo käynnissä tai edessä olevia muutoksia, ensin kaikkia espoolaiskouluja koskevia ja sitten vielä erlkseen omaa kouluani. Aakkosjärjestyksessä.

Peruskouluja koskevia muutoksia

ALUEELLINEN oppilashuoltotyö vahvistuu mm. aluepääliköiden vakanssien myötä. Alueilla päätetään nyt monista oppilaiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Espoossa käynnistyy myös ns. liputushanke.

ELA-opettajien toimenkuvan muutos jatkuu. Aikaa jää yhä vähemmän varsinaiselle tuen antamiselle. Ela-opettajien kokonaistyöaikakoilu ilmeisesti päättyi Vantaalla.

ERITYISLUOKKIEN  oppilasmaksimia suurennetaan (Hallitus kehysriihessä) muutaman vuoden sisällä.

ERITYISOPETUKSESSA (ei kuitenkaan kaikkien erityisluokkatyyppien osalta) Espoossa siirrytään asteittain ns. väestövastuumalliin, jossa koulu maksaa oppilaan taksikulut, mikäli lähettää oppilaan toiseen kouluun erityisluokalle.

ESPOOLAISKOULUJEN puhelinnumerot muuttuvat jo kevään aikana  09-81-alkuiset numerot jäävät pois.

HENKILÖKUNNAN sairauspoissaolojen seurantaa tiukennetaan Espoossa (Espoon oma päätös + Kelan päätös). Esimiehet ottavat poissaolot puheeksi jo kun tietty määrä poissaolokertoja ylittyy.

LOMAKETYÖ lisääntyy edelleen. Yhä useammasta asiasta halutaan suunnitelma tai raportti.

LOMAUTUKSIA toteutetaan kouluissa yhä useammassa kaupungissa ja kunnassa. Onneksi ei Espoossa.

KATSOMUSAINEIDEN opetusta tultaneen integroimaan toisiinsa ns. Kulosaaren mallin mukaan lähivuosina. Vain osa esim. islamin opetuksesta annetaan jatkossa omassa ryhmässä.

KEHITTÄMISKESKUSTELUIHIN ollaan laatimassa Espoossa uutta, yhteistä lomaketta.

KERHOTOIMINTAAN suunnattua tukea tultaneen vähentämään (Hallituksen kehysriihi) vuonna 2015.

KOKONAISTYÖAIKAKOKEILUJA saatetaan käynnistää eräissä espoolaiskouluissa.

KOULUJEN budjetteihin tulee jo ensi lukuvuodeksi leikkauksia (Espoon oma päätös + hallituksen kehysriihen päätökset).

KRIISISUUNNITELMIEN tekovastuu on siirtymässä koulupsykologeille.

KURINPITO-OHJEET ovat juuri muuttuneet lakimuutoksen vuoksi. Opeteltavaa riittää mm. kasvatuskeskusteluissa ja tavariden takavarikoinneissa. Myös lomakkeet ovat muuttuneet.

OPETTAJIEN oikeutta valita oppikirjat ollaan rajoittamassa (hallitus)-

OPETUSSUUNNITELMAA päivitetään kurinpidon ja oppilashuollon osalta syksyn aikana. (Uusi opiskelijahuoltolaki). Seuraavaa  opetussuunnitelmaa aletaan kirjoittaa jo lukuvuoden 2014-15 aikana, ensin kunnan tekstiä ja sitten koulukohtaista.  Opetuksen arkeen halutaan lisää oppilaiden osallisuutta, tietotekniikkaa ja mm. eheyttämistä. Ns. tukevaisuustaitoja on harjoiteltava kaikkien aineiden tunneilla.

OPPIAINEIDEN nimiä muutetaan syksyllä 2016. Biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia katoavat alakouluista. Ne yhdistetään luonnontiedoksi.

OPPIKIRJOISTA halutaan siirtyä sähköiseen materiaaliin (OPKM: Tulevaisuuden peruskoulu-hanke).

OPPILAHUOLTORYHMIEN työtapa muuttuu oleellisesti jo ensi syksynä (Uusi opiskelijahuoltolaki). Esim. rehtori ei osallistu kaikkiin kokouksiin.

PÄIVÄNAVAUKSIEN ohjeistusta ollaan OPH:ssa muuttamassa.

REHTOREIDEN esimiesjärjestelyt ovat Espossa muuttuneet tammikuusta alkaen. Aluepäälliköt ovat nyt rehtoreiden esimiehiä.

REHTOREIDEN toimivaltaan on tehty muutoksia. Rehtorit eivät enää esim. ota oppilaita kouluunsa, vaan päätöksen tekee aluepäällikkö.

REHTOREILLE laaditaan lukuvuoden alussa työajankäyttösuunnitelma, jota myös seurataan.

REHTORIVAIHDOKSET jatkuvat Espoossa. Elokuussa aloittaa työnsä yhdeksän uutta vakituista rehtoria. Rehtori vaihtunee syksyn aikana vielä  joissakin muissakin koulussa. Tahti ei ole poikkeuksellinen.

REHTORI-INFOJEN määrää tullaan supistamaan Espoossa. Jatkossa alueelliset kokoontumiset aluepäällikön johdolla lisäntyvät.

REKRYTOINTIOHJETTA on täsmennetty. Virkaa kohti tulee haastatella ainakin ainakin viisi hakijaa.

RUOTSIN kielen opiskelu alkaa kaikilla oppilailla kuudennella luokalla syksystä 2016 alkaen.

SÄHKÖISTEN materiaalien ja appsien määrä lisääntyy koko ajan. Silti oli sääli luopua eOpitista.

TUNTIJAKO muuttuu syksyllä 2016.

ULKOMAANMATKOJA on rajoitettu säästösyistä (esim. Aurorassa perinteinen Tyhy-risteily Tallinnaan ei ole enää mahdollinen)

WILMAN käyttö-oikeuksiin harkitaan muutoksia salassapitosäädösten vuoksi.  Wilmaan voi nyt laitaa myös liitetiedostoja.

YHTEISTYÖ seurakuntien kanssa (Aurorassa mm. ns. kirkkovartit) saattaa muuttua, jos Oph antaa uudet ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista.

Mutta moni asia jatkuu..

EMAIL-osoitteita ei vaihdeta tänä vuonna Espoossa.
eREKRY on edelleen käytettävissä virkavalinnoissa.
ERP auttaa edelleen laskujen käsittelyssä
ESPOOSSA saa edelleen palkata sijaisopettajia.
KOKONAISBUDJETILLA ohjataan  espoolaiskouluja. Rinnalle annetaan yhä ns. tuntikehys. Pienten koulujen määrärahoja hieman kasvatetaan.
KOLMIPORTAISEN tuen malli toimii edelleen.
OPPIAINEIDEN ja aihekokonaisuuksien sisällöt eivät muutu ennen vuotta 2016.
PALKAT ennallaan.
PERUSOPETUSLAKI ja -asetus saanevat olla oppilashuollon ja ns. työrauhapakettiin liittyvien muutoksen jälkeen rauhassa.
TYÖSUHDE-EDUISTA mm. kulttuuri- ja liikuntapassi on edelleen Espoossa voimassa.
TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN pääsee Espoossa edelleen.
VIRKAEHTOSOPIMUS on edelleen voimassa.

Auroran koulua koskevia muutoksia

BUSSIKYYTIÄ kouluun ei enää tarvita, kun 4.-6-luokat palaavat Kalajärveltä.

BÄNDIKÄMPÄSTÄ joudutaan luopumaan.

ELA-opetuksen määrä  saattaa vähentyä.

ILTAKÄYTTÖÄ (omaa) ei Auroralla ole väistön aikana. Ei myöskään henkilökunnan omaa liikuntavuoroa.

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN järjestäjä vaihtuu. Hilpero luopuu toiminnasta meillä. Uutta firmaa etsitään.

JOHTOKUNNAN kokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

KIRJASTOBUSSIN käynnit saattavat liikenteellisistä syistä loppua.

KOULUN johtamisjärjestelmä on rakennettava uudelleen. (Lkv 2012-13 meillä oli malli: rehtori-apulaisrehtori-vararehtori-jory-tiimit ja työryhmät; lkv 2013-14 malli: rehtori, kummassakin talossa apulaisrehtori ja vararehtori, ei tiimejä eikä  työryhmiä)

KOULUN piha pienenee väistön aikana. Keinuja jne. ei ole

KOULUNKÄYNTIVUSTAJISSA tapahtuu Aurorassa edelleen vaihdoksia. Yksi toimenhaltija jäi pois viime kesänä. Ensi kesänä jää toinen (nyt virkavapaalla oleva). Tällä hetkellä Aurorassa on neljä avustajaa (osa on palkattu opettajien palkkarahoilla).  Yhä useampi palkataan Seuren kautta. Nyt näin on kolmen osalta. Uusi iltapäivätoiminnan järjestäjä saattaa tarjota töitä avustajillemme myös iltapäiväksi.

KOULUKIRJASTOTOIMINTA supistunee  väistön vuoksi.

LANGATON verkko täytyy rakentaa uudelleen väistötiloihin.

LUKUJÄRJESTYKSET vaihtunevat usealla luokalla neljä kertaa väistölukuvuosien aikana, koska Järvenperän koulu noudattaa viisijaksojärjestelmää. Se taas vaikuttaa mm. LI- TN- TS-tilojen käyttöön.

LUOKKIA voidaan joutua yhdistämään (mm. nykyiset kolmoset), jos koulun budjettiin tulee isot leikkaukset.

MUUTOKSIA henkilökunnassa. Olemme jo menettäneet omat laitoshuoltajamme. Syksyllä menetämme oman ruokapalveluhenkilöstömme. Talonmiehemme vaihtui jo kevään alussa. On mahdollista, että väistön  aikana meillä ei ole omaa talonmiestä.

MUUTOKSIA opettajakunnassa. Opettajakunnassa on käynnissä sukupolvenvaihdos.Tämän lukuvuoden alussa pois jäi kaksi vakituista opettajaa, ja lukuvuoden lopussa kaksi tai kolme.  Myös määräaikaisia opettajia vaihtuu (4-7). "Pahimmillaan" kesäällä vaihtuu lähes  puolet opettajakunnasta.

NETTITIEDOTUKSEEN tullee muutoksia. Nykyinen Auroran blogi ja fb-sivu ovat vanhan rehtorin nimissä. Ajetaanko alas?

PARIOPETTAJUUDEN vaatimia tiloja on väistökoulussa 1-2 parille (auditorio ja yksi iso luokka) Uudessa Aurorassa ei ole isoja luokkia lainkaan.

PÄIVÄNRYTMIIN tulee pieniä muutoksia (mm. aamun välitunti aientuu klo 9:ään; koululounas syödään kahdessa erässä 3.- ja 4.-tuntien aikana.

REHTORIN vaihdos elokuussa 2014.

RESURSSIOPETTAJIEN palkkaaminen on uhan alla (Tänä lukuvuonna meillä oli kaksi r-opettajaa).

Ns. TUNTIKEHYKSEMME tulee pienenemään useilla kymmenillä tunneilla.

VARASTOTILOJEN määrä vähenee väistön ajaksi oleellisesti.

VÄISTÖTILOIHIN siirtyminen elokuussa 2014.

Mutta moni asia jatkuu..

iPADit  latauslaukkuineen ovat edelleen käytössä, ja niitä on mukavan paljon
LIIKKUVA koulu-hanke jatkuu
OPPILASHUOLTOhenkilöstömme jatkanee täydessä vahvuudessa.
PERUSOPPIKIRJOIHIN rahat riittivät.
RAKENNUSHANKKEEN suunnittelu jatkuu. Uusi rehtori saa tammikuusta 2015 alkaen korvausra suunnittelityöstä.
SIESTA  (75 minuuttia) jatkuu väistökoulussakin.
STARTTI jatkaa meillä.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Näin aivan maallikko-äidin mielestä kyllä aika huikea määrä asioita, mitä rehtorin pitää hoitaa...tai edes tietää!
Voimia vaan loppukevään koitoksiin!