Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, huhtikuuta 29, 2014

Huominen kasvaa tänään- seminaari

Realiaikainen muistio seminaarista. Ensimmäiset päivitykset  tulleet jo!

Huominen kasvaa tänään - Kasvatustyön arvopohja ja toimintakulttuuri  
29.4.2014 klo 8.30 – 16
Metropolia Leppävaara, Vanha maantie 6, Espoo
Moderaattori, rehtori Martti Hellström

OHJELMA
8.30  Ilmoittautuminen
Salissa on ilahduttava määrä ihmisiä, mutta myös tilaa :-)

9.00  Tervetuloa, Espoo ja tulevaisuus: lasten mietteitä arjen elämästä
  • Laurilahden koulun 4. A luokan edustajat tuovat tervehdyksensä eli viestin seminaariin.
Laurinlahden koulun oppilaat kertoivat aikuisille huolen ja ilon  aiheistaan. Huolia toivat mm. kiusaaminen, lemmikkien ja läheisten kuolema, sairaudet. Iloa toivat kirjallisuus, kivat kaverit ja opettajat, liikunta
  • Kaupungin tervehdys Espoon kaupunginvaltuuston I puheenjohtaja, RCE Espoo Sirpa Hertell
Sirpa Hertell lausui avajaissanat ja esitteli ylpeänä Espoon tarinaa.
- Espoossa on  viisi Hämeenlinnaa, ja paljon luontoa.

Tehdään Espoosta entistä parempi kaupunki kaikille. Tuleeko metro? Paraneeko joukkoliikenne? Tämänkaltaisia kysymyksiä ratkaistaan valtuustossa

9.20   Maailman lapset ja tulevaisuus
UNESCO:n kestävän kehityksen kasvatuksen asiantuntija professori Charles Hopkins


Charles Hopkins
" Charles Hopkins is currently the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  Chair at York University in Toronto, Canada where as well as lecturing in the graduate program, he coordinates an international network of teacher education institutions in over 70 countries collaboratively working to reorient  teacher education to address sustainable development.  

Hopkins is a senior advisor regarding education for sustainable development (ESD) to UNESCO, and the UN University. He has also ongoing discussions regarding ESD with numerous education bodies such as The National Board of Education of Finland 

Previously, Charles was a teacher, a principal, a superintendent of curriculum and a regional superintendent with the Toronto Board of Education.  

A long time leader in the fields of education, and ESD, Hopkins has lectured and presented papers in over 80 countries.  He is the author of a textbook on ecology, of numerous book chapters, journal articles.  He has been awarded several honourary doctorates and professorships."


CHARLES Hopkinsin alustus oli pysäyttävä. Omaan Tellukseemme kohdistuu tällä hetkellä kestämätön paine. Valtameristä on jo kadonnut 80 % kaloista! Ilmaston muutos tulee ajamaan  ihmisiä pakoon valtavilta alueilta Afrikassa. Hyvinvointierot ovat repeämässä. Samoin terveyserot. Köyhillä alueilla levottomuutta, rikollista

Kehityksen tulee olla kestävää. Tyydytetään tämä  sukupolven tarpeet tekemättä kompromissia tulevien polvien oikeuksien kannalta

" Enough for all- forever,Being more- having less."

SIKSI tarvitaan silmien avaamista kestäväkke kehitykselle. Jokaisen tulee saada tarvittavat tiedot,taidot ja asenteet. On  koottava parhaat käytäneet.
- 70 miljoonaa lasta ei pääse kouluun.
- opetussuunnitelmaa täytää fokusoida
- kaikki tulee saada ymmärtämään kestävyyden käsite
- kaikille sektoreille erityisiä ohjelmia.

ON kysyttävä: Mikä on  kasvatuksen tarkoitus? Millaista on laadukas kasvatus epävarmana aikana?
- Pisa-ohjaa , mutta se ei riitä. Pitäisi oppia elämään kestävästi toisten kanssa.

EPÄVARMUUDEN aikanaei riitä traditio, tarvitaan analyysia ja luovuutta. Mikä on turhaa?

Timo Hämäläinen
Upean luennon jälkeen oli 10 minuttia aikaa  pariporinaan ja koontaan aakkosittai.

10.00  Tulevaisuus kulttuurisessa kiikarissa
Sitran asiantuntija Timo Hämäläinen

”Timo edustaa Sitran strategista tutkimusta ja on laaja-alainen yhteiskuntatieteilijä. Hän on tutkinut kansallista kilpailukykyä, innovaatiojärjestelmää, sosiaalisia innovaatioita, elinkeinopolitiikkaa, talouden ja yhteiskunnan pitkän aikavälin muutosprosesseja, talouden ja yhteiskunnan organisointitapoja sekä hyvinvoinnin murrosta nyky-yhteiskunnassa. Hänen uusin kirjansa Well-being and beyond, joka käsittelee nyky-yhteiskunnan uusia hyvinvointiongelmia, julkaistiin huhtikuun alussa.”

HÄMÄLÄINEN halusi laajentaa  hyvinvoinnin käsitteitä.
- SE ei ole pelkkää materaalista puutetta. Sitä tulee täydentää henkisen hyvinvoinnin haasteilla.

TAVOITTEENA voisi olla kansalaisten hyvinvointi (Pekka Kuusi "kansalaisten paras", ongelmana materiaaliset ongelmat, ratkaisuna talouskasvu).

Hyvinvointivaltio on ollut ratkaisu puutteen poistamiseen.  Ollaan vaurastuttu. On valinnan varaa. 10 %:lla puutetta. Epävarmuus ja monimutkaisuus lisääntynyt. Turbulenssi. Ei akttoriteetteja Olemme hämmentyneitä. Kiire lisääntynyt. Ongelmat liittyvät arjen päätöksentekoon. Mitä pitää tehdä? Itsekkyys lisääntynyt.  Joudutaan sopeutumaan paineisiin. Mm. itsekäs ajotapa liikenteessä. Vähemmän normeja, jotka ohjaavat yhteiseen hyvään. Asiat tehdään viimetipassa.  Elämänhallinta on vaikeutunut. Olemme mukana (liian) monessa (mm harrastuksia). Mielenterveysongelmien määrä kasvaa.

Pienet valinnat voivat tuottaa ongelmia. Ylikulutus. Riippuvuudet. Läheissuhteet kärsivät.

Antonovskilla teoria terveydestä. Vahva koherenssin tunne on yhteydessä terveyteen Ymmärrettävyys Hallittavuus. Merkityksellisyys.

MITÄ voitaisiin tehdä? Palveluiden räätäöinti uniikkien tilanteisiin.  Laaja yleissivistys (kykyä keskustella muiden alojen ihmisten kanssa).  Nuorten syrjäytymisen estäminen (puututaan liian myöhään). Kotitalouksille palveluita (ulkopuolisia palveluita).   Tiloja  sosiaaliselle kanssakäymiselle. Työ merkitykselliseksi. Harhaanjohtavan markkinoinnin säätely.

Voimme oppia elämään mutkikkaassa maailmassa.

Hyvinvointiosaminen on  Suomelle suuri mahdollisuus!


Tapio Markkanen
10.30 Tie tulevaisuuteen, nyt on valintojen aika!
Suomen Unesco toimikunnan puheenjohtaja Tapio Markkanen

"Professori Tapio Markkanen tutkii ja opettaa tähtitiedettä ja tieteen historiaa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Suomen Unesco-toimikunnassa parikymmentä vuotta."

Markkanen paikkasi Aulis Pitkälää. Nosti esiin ristiriidan ja ahdistuksen siedon. On opittava toimimaan yhdessä. Integroitava. Kuunneltava aidosti.

UNESCON tehtävä on poistaa mm. köyhyytt, nälkää. jne. 500 miljoonaa ei siihen riitä. Mutta mukaan saadaan muita organisaatioita
- Tärkeä kysymys on vesi, ja se liittyy kulttuuriin mm. uskontoihin.

YLI puolet ihmisistä asuu kaupungeissa.
- Rikkaat ja köyhät eivät enää asu eri maanosissa vaan  eri kaupunginosissa!

ARVOT yhdistävät tunne-elämän ja tiedon kokemisen. Arvoja on opittava- punnittava, valittava ja niihin on sitouduttava. Arvoja on käsiteltävä arjen asioiden yhteydessä.

Kestävyys: sosiaalinen, kulttuurinen, talous, ympäristö...Sivistynyt maailma.

11.00  Orientoituminen iltapäivän pohdintoihin
Otavan Opiston ammattilainen kävi kertomassa iltapäivän ohjelmasta ja työpapoista. Luvassa on monenlaista toimintaa.

11.15 LOUNAS
Mahdollisuus linjastolounaaseen Metropolian tai viereisen Laurean ravintoloissa, omakustanteinen.
LOUNAS oli maittava ja riittävä. Myös tauko teki hyvää.

12.00  Startti iltapäivään/ Omnian nuorten video
Näimme hauskan pienen videona toteutetun clipsin.
Sirpa Hertell
12.10  Tulevaisuus tänään, Espoon tulevaisuusteot
Espoon kaupunginvaltuuston I puheenjohtaja, RCE Espoo Sirpa Hertell
Teknisiä ongelmia, ppt-esitystä ei saatu käyntiin. Kuulimme RCE-toiminnan taustoja ja tekoja, joita Espoossa on jo tehty.  Ohjelmatyö. Villa Elfvik. Joukkoliikenne. Ekotukihenkilöt....

Niina Järvinen Suomenlahtivuoden projektikoordinaattori muistuttaa, että:
”Espoon kaupunki viettää Suomenlahti-vuotta 2014, joka kokoaa yhteen kuntalaiset, järjestöt ja työpaikat toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Tapahtumia, koulutuksia ja näyttelyitä järjestetään koko vuoden ajan - jokainen voi tulla mukaan ja vaikuttaa Suomenlahden tilaan!”
12.30 Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus; tee oma sitoumus!
  • Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeri, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö
Sauli Rouhinen

Sauli Rouhinen avasi
- Teidät on osallistettu. Kestävässä kehityksessä ei ole sivullisia.
Kestävä kehitys on sitä, ettemme syö kuormasta. Solidaarisuutta tulevia sukupolvia ja maailman köyhiä kohtaan.

Tärkeää on pitää kestävä kehitys poliittisella agendalla.
Lähestymme riskirajoja. Tarvitaan isoja askelia ja konkreettisia toimia. Sanoista tekoihin. Yhteiskuntasopimus, johon liittyy toimenpidesitoumuksia- uusia vipusimia. Esim. luonnon  kantokykyä kunnioittavat elämäntavat. 

  • Erkka Laininen: keke-haastekampanja
, suunnittelupäällikkö
.  Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö.
Erkka Laininen
ERKKA kertoi päiväkodeille ja kouluille suunnatun haasteen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta. Voisi laatia erillisen suunnitelman.Tavoitella voi Vihreää lippua tai esim. Okka-säästiön ympäristösertifikaatiota.
12.40 Tulevaisuus puhuu
Espoon nuorisovaltuuston  nuorille oli varatu lyhyt puheenvuoro. Pienillä valinnoilla voi vaikuttaa (esim. kangaskassi muovipussin sijaan). Opetus pitää aloittaa jo päiväkodeissa ja alakouluissa. 12.50- 15.00 Ajatusheräämö
Otavan Opisto vetää pajatyön. Saimme ohjeet, ja porukka lähti töihin.

PORUKKA palasi saliin klo 15. Kokemukset olivat innostavia.

15.00 Paneelikeskustelu, sanat teoiksi, viisaita päätöksiä,
puheenjohtaja, rehtori Martti Hellström

Paneelissa oli  mukana  Nina From(Persut), Susanna Rahkonen (Vihr,) ja  nuorisovaltuuston edustajat neiti Pilvi Sarjala. Fiksut naiset kertoivat mm. , kuinka itse noudattavat arjessaan kestävää kehitystä. 

15.45 Evääksi kotimatkalle
Espoon kaupungin perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen veti päivä yhteen. Ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen kestävyys!


Ilpo Salonen
16.00  Seminaari päättyi  itse asiassa jo hieman etuajassa.

16.30 Meren viisi vuodenaikaa –näyttelyn ja Espoon Suomenlahtivuoden avajaiset Villa Elfvik
Elfvikintie 4, Laajalahti,  Espoo

” Espoon kaupunki viettää Suomenlahti-vuotta 2014, joka kokoaa yhteen kuntalaiset, järjestöt ja työpaikat toimimaan terveemmän ja turvallisemman

Suomenlahden puolesta. Tapahtumia, koulutuksia ja näyttelyitä järjestetään koko vuoden ajan. Olette lämpimästä tervetulleita Espoon Suomenlahti-vuoden avajaisiin tänään klo 16.30 alkaen Espoon Laajalahteen Villa Elfvikin luontotaloon osoitteeseen Elfvikintie 4.  Tilaisuudessa avataan myös Meren viisi vuodenaikaa -näyttely ja tarjolla on pientä purtavaa.”


Seminaari oli maksuton.   Seminaarin järjestää kestävän kehityksen kasvatuksen RCE-verkosto Espoossa.

1 kommentti:

First Class Person kirjoitti...

Mielenkiintoisia aiheita!
Pitkällä välkällä ehtii lukemaan seminaarikuulumisia, kätsyä :)

Antoisaa päivää!
T. Minna V.