Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 07, 2012

Tule meille erityisopettajaksi!


AURORASSA tulee keskiviikkona hakuun laaja-alaista erityisopetusta antavan päätoimisen tuntiopettajan tehtävä. Palkka maksetaan  koko lukuvuoden ajalta. Aikaisemmin haussa olleeseen ela-opettajan äitiysloma-hoitovapaasijaisuuteen ajalle 13.8.2012- 1.6.2013 ei löytynyt yhtään muodollisesti pätevää hakijaa. Tehtävää  haetaan Espoon nettisivujen kautta (avoimet työpaikat).

Viranhaltijan toivotaan a) antavan tavanomaista laaja-alaista erityisopetusta b) toimivan oppilashuoltoryhmän sihteerinä c) osallistuvan aktiivisesti pedagogisten asiakirjojen tekemiseen d) osallistuvan asiantuntijana koulumme tuen muotojen kehittelyyn mm. kehitysvammaisten yleisopetukseen integroituun opetukseen ns. ryhmäintegraatioluokassa, e) osallistuvan koulumme oppimiskeskustoimintaan toimimalla koulutustehtävissä ja/tai f) osallistuvan avustajapalveluiden koordinointiin. Tehtävät a-f jaetaan muiden opettajien kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Toivomme hakijan perehtyvän koulumme nettisivuihin (www.aurorankoulu.net), sieltä löytyvään opetussuunnitelmaan ja varmistuvan siitä, että hän haluaa tehdä työtä kokeiluhenkisessä, yhteistyöhakuisessa ja nopeatempoisessa työyhteisössä jopa tavanomaista vaatimattomampia olosuhteita uhmaten. Eduksi katsomme näytöt siitä, että pystyy pitämään asiansa järjestyksessä ja hoitamaan myös paperityöt asiallisesti.

Kaikkein tärkein on kuitenkin iso sydän auttaa lapsia, jotka eivät ole syntyneet kulta- tai edes hopealusikka suussa.

Etsimme työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvaa, lapsista välittävää ja annetuissa tehtävissä myös viimeistelyyn asti yltävää opettajaa täydentämään pedagogista ensembleamme.

Yleiset valintakriteerit opettajille ovat:

Etsimme opettajia, joilla on halua, taitoa ja näyttöjä seuraavista kyvyistä:
(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.
(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
A1- englanti * A2- ruotsi * Musiikki * Liikunta * Käsityo (TN /TS)
(3) kyky opettaa mahdollisimman usealla luokka-asteella (1-6)
(4) kyky johtaa oppilaita ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
(5) kyky rakentaa kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.
(6) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.
(7) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
(8) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.
(9) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijoiden

(10) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa (ks. http://www.aurorankoulu.net/) sekä
(11) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Ei kommentteja: