Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, joulukuuta 31, 2011

Kristallipallossa kouluvuosi 2012

VUODEN 2011 viimeinen päivä. Aika kurkistaa kristallipalloon.  Miltä vuosi 2012 näyttää erityisesti koulujen kannalta ? Kuten sanottua, ennustaminen on aina vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden. Mutta tällaista  meedio-Martti näki kun oikein tuijotti....

Päivitetty 1.1.12. klo 13.09   ja  5.1.12 klo 10.10.
Täydennetty kommenteilla ennustuksen toteutumisesta 2.1.-12 klo 17.30

TAMMIKUU 2012

Kevätlukukausi alkaa  maanantaina 9.1. Koko lukuvuodessa oli tällä kertaa 188 koulupäivää. Kevään osuus on Aurorassa  98 (Tammikuussa 17 työpäivää, helmikuussa 16, maaliskuussa 23, huhtikuussa 19, toukokuussa 21 ja kesäkuussa 2).  Kevätlukukausi jaksottuu seuraavasti:

 • (1) talvijakso viikon 2- 7 (yhteensä 30 päivää)
 • talviloma viiko 8 (viisi työpäivää)
 • (2) lopputalvijakso viikot 9 - 14 (yhteensä 30 päivää)
 • pääsiäisiloma (to- ma, kaksi+ viikonloppi)
 • (3) alkukevätjakso viikot 15-18 (yhteensä  15 päivää)
 • vappuloma ( 1 päivä)
 • (4) loppukevatjakso viikot 18 ja 20 (yhteensä 11 päivää)
 • helatorstailoma (1 päivä)
 • (5) alkukesäjakso viikot 20-22 (yhteensä 12 päivää)
 • kesäloma


Suomeen valitaan uutta Presidenttiä. Ensimmäinen äänestys on 22.1. Meedio ennustaa, että mennään toiselle kierrokselle. Monissa kouluissa vaali antaakin mukavia  mahdollisuuksia pitää omia varjovaaleja. Aurorassa varjovaalit järjestävät oppilasparlamentin 5-6-luokkalaiset.

Tammikuulle osuu myös virkavaalien alku:  Espoon opettajanvirat tulevat hakuun 9.1, ja hakuaika päättyy 26.1. Aurorassakin jännitetään, paljonko hakijoita on. Koska olemme julkaisseet tiukat kriteerit, veikkaan että vähemmän kuin moneen muuhun kouluun.

Tammikuussa auroralaisille  paljastuu, onko sisäilmaongelmat saatu kuriin. Viimeinenkin siiven tila saadaan tällöin korjattua. Uusia ongelmia voi aiheuttaa se, että siivousta kevennetään edelleen. Meedio veikkaa, että ongelmat kevenevät.

Meedio veikkaa kuitenkin, että henkilökunnan poissolot  helpottuvat (vain) jonkin verran. Erityisopetuksen järjestelyihin löydetään  haastavassa tilanteessa  tyydyttävä ratkaisu sisäisin järjestelyin, mutta tukiajattelun jalkautuminen vaatii hikeä.  Oppilashuoltoryhmä ei pääse vielä työskentelemään täysipainoisesti, koska psykologinvaihtojärjestelyt venyvät.

Koulujen budjettiylitykset julkaistaan tammikuun lopulla.  Monessa koulussa yllätytään; toisissa rahaa jää yli, toisissa budjetti paukkuu.  Meedio näkee, että Aurora pysyy annetussa 1%:n ylitysraamissa.

Talouspuoli lupailee parempaa tätä vuotta siinä suhteessa,  että mm. avustajien palkkamokat eivät enää uusiudu. Budjetista nähdään kuitenkin, ettei avustajien sijaisille ole edelleenkään vaarattu määrärahoja. Niinikään meedioo varma, että budjetissa ei ole varauduttu siihen, että koulut joutuvat nyt maksamaan monista  talonmiespalveluista, jotka aikaisemmin olivat ilmaisia.
 • Täydennys: "Tiukennus alkaa toteutua: 2.1. kouluille tuli viesti, että ensiapukoulutus maksetaan jatkossa koulukohtiasesta budjetista. Niinikään tuli viesti talonmiespalveluiden uudesta tilaustavasta.
Kutosluokkalaisten huoltajat tutkailevat yläkouluopasta, ja valitsevat lapselleen sopivaa koulua. Meedio veikkaa, että tänä vuonna oman yläkoulumme: Järvenperän koulun valisee aikaisempaa suurempi joukko. Myös Kauniainen imee oppilaitamme. Uudet ekaluokkalaiset ilmoitetaan kouluun Wilmassa 4.1.-27.1.

Kerhotoiminnan alkua siirretään  myöhäisemmäksi, koska yhteensä kerhotunteja on käytettävissä kevään aikana vain 100. Lukua hieman kasvattavat ne tunnit, jotka saadaan tukena Koti ja koulu ry:ltä ja rexin blogista.

Opettajakunta uusii työryhmäjakoa fiksummaksi.  Paljon työtä aiheutuu, kun kaupunki uusii nettisivunsa, ja koulujen on tehtävä sama. Opettajakuntaa hymyilyttää se, että tammikuun lopulla maksetaan 150 €:n ylimääräinen kertapalkkio. Vielä leveämmin hymyilevät kuudennen luokan opettajat, jotka saavat luokanvalvojapalkkion (1 vvt) jo keväästä alkaen. Rehtoreita se ei kaikkia hymyilytä, koska heti ei saada vastausta, onko koulujen  kevään budjeteissa otettu palkankorotukset huomioon.  Kaikilla  palkat nouseva vähän yli %:n.

Auroran koulu touhuaa aktiivisesti kunnan tasolla. Joukkueemme järjestää muiden koulujen opettajille kevään aikana iltapäivävesoja. Kaikkin ei ilmoittaudu tarpeeksi väkeä, ja ne peruutetan.  Näyttävin koulutustilaisuus liittyy uuteen opsiin; Vedämme  Dipolissa ja Meripuistossa ideariiheä kodin ja koulun yhteistyöstä sekä kerhotoiminnasta  yhdessä Kalajärven koulun kanssa. Educan opettajainhuonessa rehtori esittelee Luokanopettajaliiton näkemystä hyvästä tulevaisuuden koulusta. Puolen tunnin session Quest Starina on Pasi Sahlberg.

HELMIKUU 2012

Presidentinvaalien toinen  äänestys on 5.2.  Meedio-Martti näkee pallosta, että valituksi tulee mies.

Aivan helmikuun lopulla  valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuksen tavoitteista ja syksystä 2016 alkaen noudatettavasta tuntijaosta. Asetus herättää isoja tunteita. Raskas takaisku  monelle on, että valtiolla ei olekan osoittaa lisärahaa  alakoulujen tunteihin. Uusia oppiaineita ei niitäkään tule.  7-9-luokille varataan tuntijaossa 1-2 tuntia viikossa eheyttäviin kokonaisuuksiin.

Opetushallituksen uusi pääjohtaja Aulis Pitkälä käynnistää yksikkönsä sisällä perusopetuksen opetussuunnitelmatyön suunnittelun. Erityisesti kouluväkeä kohauttaa opetussuunnitelman perusteisiin vaadittavat päättökokeet kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille, meedio ennustaa.

Espoossa kaupunginhallitus valitsee testien jälkeen 13.2. sivistystoimenjohtajan sijaisen viideksi vuodeksi.  Vääntö on tiukkaa. Lopullinen valinta herättää hetkeksi isoja tunteita, meedio veikkaa.

Budjettitilanne puhututtaa. Koulut saavat ennakkotietoja loppuvuoden rahoista, ja meedio-Martti ennustaa, että vyötä kiristetään. Kevään aikana on vaikea tehdä muuttuneen tilanteen vaatimia leikkauksia, mutta jos rahaa jää yli, sitä laitetaan sukanvarteen. Rahatilannetta kiristää  Aurorassa sekin, että taukotupaan on pakko ostaa huonekaluja.

Kaikki koulut ottavat käyttöön uuden hrErp-systeemin. Sen käytön opettelu hermostuttaa monia ja vie aikaa. Järjestelmä tökkii.

Kansliassa käydään kuumeisesti läpi kolmeen luokanopettajan virkaan lähetettyjä hakemuksia. Hakemuksia tulee yhteensä 60, mutta päteviä hakijoita on ristiinhaun vuoksi 35, veikkaa meedio. Naapirikouluihin hakijoita on satoja. Moni muualle hakenut sanoo suoraan, että kyse on myös koulurakennuksen kunnosta.

Ennen hiihtolomaa ehditään käydä läpi myös virtuaalihaastattelun vastaukset, ja yhdeksän kärkihakijaa poimitaan varsinaiseen haastatteluun. Mukana on useita opettajia talon sisältä. Opetustuokioihin tarvittavat lapset saavat taas jätskiä. Rehtori lähettää eRekryyn ja suoraan hallintopäällikölle perustelut, miksi juuri nuo kolme luokanopettajaa pitäisi valita Auroraan.

Koko koulun elokuvan kuvaukset aloitetaan jo helmikuussa.  Kuvauksia tehdään etupäässä siestalla koulun tiloihin rakennettavassa tilapäisstudiossa.

Ela-opettajat valmentavat opettajatiimia kokeilemaan uusia kevyempiä tuen muotoja. Kulttuurisiestat tuovat saliin kymmeniä lapsia esittämään osaamistaan viikoilla 6 ja 7. Hiihtolomalle lähdetään yhteisen Oittaan talviliikuntapäivän tuottamin punaisin poskin.

Osana uutta itsearviointisysteemiä henkilökunnalle tehdään henkilöstökysely.

Espoossa pohditaan mahdollisuutta kokeilla uutta rehtorien työaikajärjestelyä. Auroran rehtori on aktiivinen asiassa.

Uudet ohjeet, joiden mukaan opettajien on ilmoitettava poliisille, jos epäilevät lapsen joutuneen seksuaalisen lähentelun uhriksi, nostattavat pahaa verta syyttömäksi osoittautuneiden vanhempien keskuudessa. Opettajia uhataan haastaa oikeuteen. Onneksi ei Aurorassa.

MAALISKUU 2012

Rehtorilla on oma kehittämiskeskustelu esimiehensä kanssa. Siinä käydään läpi mm. jouluna 2010 valmistunut edellinen EFQM-raporttimme, ja rexi saa palautetta, onko   esiinnostetuille kehittämisideoille tehty riittävästi.

Hallintopäällikkö tekee virkavalinnat. Aurora saa esittämänsä opettajat. Koululla syödään virkakakkuja.  Toisilla on vähän paha mieli.

Rehtori ja johtoryhmä laativat taas listaa rakennuksessa kunnostettavista kohteista.

Hallitus julkistaa välttämättöminä pitämiään uusia leikkauksia. Nyt ne osuvat myös perusopetukseen.
Espoo ei saa juuri valtionapua, eikä ole yhtä suuressa pulassa kuin monet muut kaupungit. Leikkauksia kuitenkin suunnitellaan. Turussa on kouluille annettu määräys olla palkkaamatta sijaisia opettajien alle viikon mittaisiin poissaoloihin. Myös Vantaalta kuuluu kurjia. Helsingissa yhdistetään kouluja.

Auroran saneeraukseen liittyvää tilaohjelmaa ei viedäkään lautakuntaan maaliskuussa. Se lykätään syksyyn kaupungin varautuessa sopeuttamaan toimintaa laskeviin verotuloihin.

Seuraavan lukuvuoden suunnittelu alkaa todenteolla, kun kehittämispäällikkö lähettää kouluille ns. tuntikehyskaavan. Aurorassa kauhistellaan: kehys pienenee enemmän kuin oletettiin. Emme tule saamaan yhtä useita lisätunteja ryhmäkoon pienentämisrahoista kuin aikaisemmin. Niinikään integroiduista oppilaista laskettu indeksi (lisätuntimäärä) pienenee meillä. Oppimiskeskustoimintaan varattua määrärahaa supistetaan sitäkin. Aurora pohtii jopa poisjättäytymistä.

Johtokunta pitää kokouksen ja käy läpi erilaisia vaihtoehtoja. Opettaja-Ismo edustaa nyt opettajia. Uusien ekaluokkalaisten ennakkotiedot on kuultu jo helmikuussa.  Maaliskuun aikana kaikille epuille etsitään alueen rehtorien ja viraston kanssa  pulpettipaikka. Jos oppilaita on tulossa kovin paljon Auroraan, se edellyttää taas tilajärjestelyitä. Jotta kaikki uudet eput mahtuvat, meillä  tehdään päätös yhdistää nykyisisistä kolmesta kakkosluokasta kaksi suurta kolmatta luokkaa. Päätös ei ilahduta tokaluokkien vanhempia.

Starttiluokan kohtaloa jännitetään toukokuulle saakka: löytyykö lähialueilta tarpeeksi koululykkästä saaneita lapsia.  Johtokunta kokoontuu toukokuun lopulla ja  päättää anoa perinteiseen tapaan lupaa kahteen koulukohtaiseen lauantaityöpäivään ja niitä vastaaviin vapaapäiviin. Meedio ennustaa, että lauantaityöpäivät ovat la 15.12.-12 ja  la 9.3. -13. Vastaavat vapaapäivät ovat syysloman yhteydessä keskiviikko 18.10-12  ja itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12.-12.

Uinnin opetus alkaa,ja se näkyy luokkien ohjelmassa parin kuukauden ajan. Iloa (ja rahaa) tuottaa taas perinteinen Auroran päivä 10.3. ja bänditapahtuma 22.3. Rehtori aloittaa kehittämiskeskustelut henkilökunnan kanssa. Opetussuunnitelmaseminaarissa tutkaillaan tuntijakoa tulevan tuntijaon (2016) näkökulmasta.

HUHTIKUU 2012

Pääsiäislomalle osuu  tarpeeseen. Lomalle lähdetään taas kohottavan Via Dolorosan (5.4.) kautta.

Osa opettajista ei jää odottamaan määräaikaisten opettajantehtävien avautumiusta, vaan vaihtaa koulua, meedio ennustaa. Näin on käynyt joka vuosi. Opettajat pudotetaan alustavasti   lukuvuoden 2012-13 luokkiin, ja koululla tehdään oppikirja- ja tarviketilauksia. Niukkuutta jaetaan. 

Määräaikaisia opettajan tehtäviä saadaan huhtikuun lopulla  laittaa Espoossa hakuun. Aurora panee heti hakuun yhden 24 tunnin ja yhden 16 tunnin ela-paikan. Perhelomalla olevan elan tunnit päätetään hoitaa alkusyksyn osalta talon sisäisesti ylitunteina.

Oppilashuoltoryhmä on vasta nyt täyslukuinen. Tuen lomakkeita täytetään kuumeisesti. Koulu kutsuu alueen kasvattajaverkon koolle. 

Kehittämiskeskustelut jatkuvat. Rehtori lähtee kahden viikon vuosilomalle, jonka tarpeen henkikökunta on jo pitkään nähnyt :-)

Koulunkäyntiavustajien resurssi vahvistetaan jo etuajassa huhtikuussa. Meedio veikkaa, että resurssimme pienee kuudesta viiteen. OHR täyttää  hikihatussa anomuksia, joilla  yritetään  anoa lisää. 

Auroran koulu osallistuu ITK-messuille tärkeään paneeliin, ja kohauttaa näkemyksillään sosiaalisesta mediasta. Espoon tietohallinto taipuu kokeiluihin, joilla voidaan siirtyä käyttämään oppilaskohtaisia tabletteja.

Espoo panee ylimääräisen kerhomäärärahan hakuun. Kiristynyt tilanne on johtanut siihen, että yhä harvempi koulu sitoo omia rahojaan kerhoihin. Aurora saa siksi 6000 euroa, meedio ennustaa. 

TOUKOKUU 2012

Vappu osuus tiistaille. Koululla on oma rieha maanantaina. Toinen lomapäivä on to 17.5.

Aurastakin osallistuu väkeä kanadalaisten yhteistyökoulujen kanssa pidettävään yhteisseminaariin.

Toukokuussa eletään täyttä päätä kahta aikaa.  Lukuvuosi saatetaan loppuun. Lukuvuosi itsearvioidaan,. haasteita löydetään enemmän kuin tyytyväisyyden aiheita.  Lukuvuoden keskiarvoksi annetaan 8-. Koko koulun elokuvaa juhlitaan Tapiola-salissa.  Onneksi vanhemmat tilaavat tallenteita ja leffa-paitoja, näin saamme kokoon rahaa, jolla mahdollistetaan syksyllä 2012 kerhotoimintaa.

Todistukset kirjoitetaan.  Johtokunta kokoontuu toiseksi viimeiseen kokoukseensa. Tuntijakoon tehdään pieniä muutoksia.

Uuteen lukuvuoteen valmistaudutaan. Uudet ekaluokkalaiset käyvät tutustumassa kouluun. Huoltajia huolestuttaa koulun saneeraushankkeen pysähtyminen.  Iltapäivätoimintapaikkoja on tarjolla vähemmän kuin aikaisemmin; käytännössä vain kaikille ekaluokkalaisille.  Monet nykyisten ekaluokkalaisten vanhemmat kirjoittavat asiasta paikallislehtiin. Vastauksessa kouluja velvoitetaan suuntaamaan kerhotoimintaa ma-to-iltapäivisin nimenomaan tokaluokkalaisille. Rehtorit protestoivat; rahat eivät riitä kattamaan kerhoilla tokaluokkalaisten yksinäisiä iltapäiviä.

Rehtori laatii lukujärjestysluonnokset opettajille ensimmäistä kertaa jo toukokuussa. Ne ovat karut, koska ne tehdään epävarmoilla tiedoilla. Koulun käytettävissä olevan, leikatun kehyksen suuntaamisesta ela-opetukseen, aineenopetukseen vai ylitunteihin käydään tunnepitoisia keskusteluja. Rehtori joutuu tekemään ikäviä päätöksiä.

Kevätkahveilla henkilökunta kertoo olevansa väsynyt mutta suht´tyytyväinen. Viimeisiä päivinä osa luokista vaihtaa kotiluokkaa. Aivan toukokuun lopulla varmistuu, että starttiluokka voidaan perustaa.

KESÄKUU 2012

Todistukset jaetaan lauantaina 2.6.  Kesäkuun alussa koulun tiloissa toimii Koti ja Koulu ry:n kesäkerho. Näin osa koulunkäyntiavustajistamme saa kolmeksi viikoksi mielekästä työtä. Muutoin talo hiljenee. Viimeisetkin määräaikaiset opettajantehtävät täytetään. Koulusihteerin kanssa tsekataan koulun budjettitilanne ennen lomille lähtöä. Meedio ennustaa, että  huolimatta taka-iskuista ja toukokuun lopulla palkatuista resussiopettajista "voittoa" on jäänyt noin 10 000 euroa. Sillä paikataan syksyn määrärahoihin syntynyttä aukkoa.


HEINÄKUU 2012

Koulu on aivan hiljainen. Rehtori palaa töihin heinäkuun lopulla ja siivoaa vimmatusti kansliaa. Kesä on  kaunis ja lämmin.

ELOKUU 2012

Koulusihteeri palaa elokuun alussa töihin. Kirja- ja tarviketilauksia puretaan. Heinäkuun lopun budjettitilanteen pohjalta  varataan osa rahoista jakotunneiksi syksyn ajaksi. Kesän aikana henkilökunnassa on tapahtunut joitain yllättäviä muutoksia, jotka tuottavat rehtorille harmaita hiuksia.

Koulu alkaa hyvällä mielellä tiistaina 14.8.  luokanopetusviikolla. Uusi miehistö  on jälleen kerran parempi kuin koskaan. Erityisesti kielenopetuksen voimaa on vahvistettu. Henkilökunta on jo ennen koulun alkua suorittanut tyhy-ja VESO-päivän. Varsinaiset lukkarit otetaan käyttöön toisen kouluviikon keskiviikkona. Tukitoimet aloitetaan portaittain. Koululle on palkattu 2,75 elaa. Elat ovat ensimmäisen viikon ekaluokissa.  Pian näkyy, että meillä on pulaa avustajapalveluista. Tukiopetusta ei ole enää tarjolla joka luokalle omaa tuntia.

Rehtori esittelee kaikille avoimessa Koti ja Koulu ry:n kokouksessa vanhemmille koulun opetussuunnitelmaa ja muita huoltajille tärkeitä asioita. Uusi henkilökunta perehdytetään perinpohjin,

Tokaluokkalaisten vanhemmille lähetetään kerhotiedote. Tarjolla on  neljä kerhoa, joihin kuhunkin voidaan ottaa 15 kerholaista. Tavoite on, että jokainen halukas tokaluokkalainen pääsee ainakin kerran  viikossa iltapäivisin toimivaan kerhoon. 

Espoossa on käynnistetty rehtorin uusi työaikamalli, jolla pyritään saamaan rehtorien työkuorma hallittavalle tasolle. Mallissa on otettu käyttöön uusia jaetun johtamisen rakenteita.

SYYSKUU 2012

Perinteinen Aurora-seminaari järjestetään tällä kertaa syyskuun puolivälissä. Syyskuussa kouluväen kädet ovat täynnä turvallisuusasioita.  Vanha johtokunta kokoontuu viimeiseen kokoukseensa. Jokainen koulu julkaisee oman kerhokarttansa, jossa tulee olla tarjontaa erityisesti tokaluokkalaisille iltapäiviksi.  

Aurorassa pystytään järjestämään syksyn aikana noin 140  kerhotuntia. Näistä tokaluokkalaisille on kovamerkitty neljä. Tokaluokkalaisten kerhot toimivat syyskuusta marraskuun loppuun (13 viikkoa *4 = 52 tuntia). Muut 6  kerhoa toimivat syyslomasta joululomaan. Niille on yhteensä 88 tuntia. Moni kerhonohjaaja on pettynyt tilanteeseen.

Koulun syksyn (ja seuraavan kevään) määrärahatilanne vahvistuu 20.9 oppilastilanteen mukaan. Syyskuun alussa päätetään, keille luokanopettajille maksetaan tänä lukuvuonna työn vaativuuslisää.

LOKAKUU 2012

Huoltajille tehdään lokakuun alussa  Wilmassa kaikissa kouluissa teetettävä huoltajakysely. Vastausprosentti jää alhaiseksi. Tyytymättömyys on selvästi lisääntynyt resurssien vähentyessä.

Kunnallisvaalit pidetään 28.10. Meedio veikkaa, ettei Espoon tilanne oleellisesti muutu. Koulua käydään ahkerasti. Kaikki vanhempainillat pidetään ennen syyslomaa. Kaikissa Espoon kouluissa syysloma on to ja pe 19.-20.10. Medio näkee, että Aurorassa syysloma olisi kolme päivää.

Lokakuussa ilmenee jälleen, että monet espoolaiskoulut ovat jättänee käyttämättä heille myönnettyjä (vuoden 2010-11) kerhorahoja. Auroasta lähtee lisärahahakemus.

Auroran tila-ohjelma viedään lautakuntaan, mutta jää pöydälle kiristyneen taloustilanteen vuoksi. Se on rankka takaisku.

MARRASKUU 2012

Vanhempainvartteja pidellään kovaa vauhtia. Henkilökunta ja vanhemmat kutsutaan koolle asettamaan omat ehdokkaansa Auroran johtokuntaan. Aurora saa jälleen kerran hienon johtokunnan.

Koulut laskevat loppuvuoden rahatilannettaan. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi kouluille määrätään yllättäen täydellinen hankintakielto, joka saa kokonaisbudjetistaan hyvin huolen pitäneet kimpaantumaan.

JOULUKUU 2012

Itsenäisyyspäiväloma osuu torstaille 6.12. Meedio näkee, että siihen sijoittuu toinen ylimääräinen lomapäivämme (vaihtoehto helatorstain jälkeinen pe 10.5.)

Auroran koulun syyslukukausi päättyy retro-tyylisesti toteutettuun kuusijuhlaan. Todistukset jaetaan perjantaina 21.12.  Koululla on komea 55-vuotisnäyttely, jonka osana Espoon perinneyhdistys Aurora ry:n kanssa koottua koulukäynnin perinnettä.

Ei kommentteja: