Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, maaliskuuta 15, 2011

Uusi ops. Pohdintoja 1: erityisluokalle siirto

ALOITAN  uuden lastusarjan, jossa pohdin joitain mielenkiintoisia uudistuvaan opetussuunnitelmaan liittyviä yksityiskohtia. Ensimmäisenä teemana on erityisluokalla siirto. Aluksi blogissa olleen pikakyselyn tulokset

TÄSSÄ blogissa siis pyydettiin ottamaan kantaa eritysluokkasiirtoon seuraavasti:
" Mm. Espoossa ei juurikaan siirretä oppilaita erityisluokalle, jos lapsen huoltajat vastustavat siirtoa. Mitä mieltä olet?" Peräti 97 ihmistä otti kantaa. Se on uusi ennätys.

Vaihtoehtoja oli neljä. Seuraavassa tulokset:


1. Lapsen huoltajan kantaa on ehdottomasti kunnioitettava: 11
2. Jos lapsen etu sitä vaatii, siirto on tehtävä aina:  55
3. Jos muun luokan etu sitä vaatii, siirto on tehtävä:   30
4. En osaa sanoa: 1

Hieman taustaa

Opetussuunnitelmauudistuksen espoolaistulkinnan mukaan lapsen oppimista ja kasvua  tuetaan omassa koulussa hyvällä perusopetuksella ja siihen liittyvällä yleisellä tuella (esim. tukiopetus). Jos tukea tarvitaan paljon ja pitkähkön aikaa, puhutaan tehostetusta tuesta. Jollei sekään auta, lapsella on oikeus erityiseen tukeen. Erityinen tuki annetaan Espoossa erityisluokassa (eräin poikkeuksin).

Koulun tulee tehdä kaikessa opetuksessa yhteistyötä kotien kanssa. Kun oppilaalle järjestetään muuta kuin satunnaista tukea, tästä tuesta tehdään yhdessä kotien kanssa kirjallinen suunnitelma (opettajien tekemän alkutyön pohjalta). Aina koti ja koulu eivät ole samaa mieltä tuesta. Usein vanhemmat toivovat enemmän tukea, kuin mihin koululla on mahdollisuuksia. Näin on usein koulunkäyntiavustajapalvelujen suhteen. Joskus taas tilanne on päinvastoin: koulu haluaisi järjestä oppilaalle rankempaa tukea, kun mihin  vanhemmat ovat valmiita. Näin on usein tilanteissa, joissa lapsi pitäisi siirtää erityisen tuen piiriin - siis Espoossa erityisluokkaan.

Kuinka toimia, jos erityisluokkasiirrosta ollaan eri mieltä? Uudessa opsissa lähdetään siitä, että lapsen etu on tärkein kriteeri. Siitä, mikä on lapsen etu, ei aina olla samaa mieltä. Kun näin käy, koulun ja kodin kasvatukselle tärkeä luottamussuhde voi vaarantua. Koululla täytyy olla vahvat perustelut, mikäli se esittää erityisluokkasiirtoa vastoin vanhempien tahtoa. Jos sellaiset on, koulun on uskallettava esitys tehdä. Koulun oppilashuoltoryhmä ja rehtori vain esittävät  siirtoa. Jos vanhemmat suosuvat siirtoon, päätöksen tekee hallintopäällikkö. Jos huoltajat - tai toinenkin heistä - vastustaa siirtoa, päätös siirtyy lautakunnan tehtäväksi. Ns. pakkosiirtoja on tehty, mutta harvoin.

Koulun on erityisluokkaan siirtopäätösesitystä pohtiessaan otettava huomioon myös luokan muiden oppilaiden oikeudet. Tämä tosiasia tuntuu joskus julmalta.

Pikakyselyn tuloksista

BLOGIN kyselyssä  suurin osa vastaajista piti tärkeimpänä perusteluna juuri lapsen etua- kuten laki vaatiikin. 11 vastaajaa oli sitä mieltä, että  huoltajien kielteistä kantaa on aina kunnioitettava.  30 vastaajaa nosti pääkriteeriksi muiden oppilaiden oikeudet.  Jakautuma taitaa vastata hyvin mm. eduskunnan sivistysvaliokunnan linjausta, jossa tuen ratkaisuissa on otettava huomioon paitsi tukea tarvitsevan myös muiden oppilaiden oikeudet.

Ei kommentteja: