Kirjoja

Kirjoja

torstaina, maaliskuuta 10, 2011

Koulukohtainen opetussuunnitelmatyö vienee 566 työtuntia

Koulumestarin opettajat esittelevät uusia teknisiä ideoita
kodin ja koulun yhteistyöhön

TÄNÄÄN opettajistamme Sirpa osallistuu Dipolissa ops-koulutukseen. Sen jälkeen vastuu siirtyy koulun tasolle. Ensi viikolla on ratkaistava, kuinka konkreetti työ tehdään. Millaisia vaiheita työhön mahdollisesti kuuluu? Miten paljon aikaa vaatii?

Valmistelut

On opeteltava Wilman tekniikka. Ops  ainakin siirretään, ellei kirjoiteta suoraan, nettiin. Oletettu työmäärä 5 tuntia (YKSI OPE) Edellyttää, että kunta pudottaa ohjaavat kysymykset paikoilleen.

On siirrettävä vanhan opsin teksit Wilmaan oikeisiin kohtiin. Vanha opsimme on word-muodossa. Tekstiä on hieman toistasataa sivua.  Jos yhden  sivun pudotus oikeisiin kohtiin vie 5 minuuttia, 100 sivua on 500 minuuttia eli 12 tuntia. (YKSI OPE)

On tulostettava kunnan opsteksit + niihin liittyvät kysymykset. Aikaa 5 tuntia. (YKSI OPE)

On jaettava prosessi vaiheisiin, tehtävä aikataulu ja sovittava vastuut ops-ryhmän (Martti, Raija, Sirpa, Riina, Kia ja Johanna) kesken. Yksi vaihtoehto on noudattaa pilottikoulujen otsikkojakoa (noin 14 kokonaisuutta). Yksi osa kerrallaan:
  • tekstin avaaminen, tietoisku (alkuperäinen filmiltä tai ops-tiimin sovellus),  
  • kysymykset, porina, 
  • alustava teksti. 
  • Sitten johonkin tiimeistä hiottavaksi. 
Ryhmän on myös ideoitava, kuinka ja mihin osallistetaan huoltajat, muu henkiökunta ja oppilaat. Yksi vaihtoehto on joko Wilmaan tai kyselykoneeseen tehty kysely.  Muitakin on.

Toteutetaanko juttu iltapäivisin? Tehdäänkö työtä Kino-Auroran aikana? Porrastetusti? Käytetäänkö tiimejä (nykyisiä, ensi lukuvuoden?) vai muita työryhmiä?

Suunnittelu vaatii ryhmältä ainakin kolmen tunnin istunnon. (OPS-TIIMI)

Opettajien perehdyttäminen

Joka tapauksessa on käytävä ops-koulutuksen anti läpi koko opettajakunnan kanssa. Kuinka paljon opettajat tarvitsevat siihen aikaa?  Jos katsomme kaikki kuvatut alustukset filmiltä, joka on luvattu, katseluun tarvitaan aikaa noin 5 tuntia kaikilta. (KAIKKI OPETTAJAT)

On käytävä koko prosessi läpi ja hyväksyttävä kaikkia koskeva työnjako.

Tiimityö/työryhmät

On käytävä kysymykset läpi opettajien kanssa. Jos kysymyksiä on noin 50 (tarkkaa luku ei vielä tiedä), niin kukin tiimi saa alustavasti vastattavakseen 10 kysymystä.

Tiimien tulee pohtia vastauksia. Yhteen kysymykseen ehkä puoli tuntia. Pohdinta vaatii siis tiimiltä jos kysymyksiä on 10 noin 5 tuntia. (TIIMIT)

Oppilasparlamentille voitaisiin antaa ne tehtävät, jotka soveltuvat lapsille. Esim. kerhotoimintatoiveet ovat tällaisia. Tarvitaan kaksi istuntoa ja välissä kaikkien luokkien kuuleminen. Vie kolmen tuntia. (KAIKKI OPETTAJAT, tuntien aikana)

On esiteltävä ehdotetut ratkaisut huoltajille (Koti & Koulu ry:n kokouksessa) ja annettava huoltajien kommentoida. Vaatinee ops-vanhempainillan.  Voidaan myös pyytää heidän kantojaan kysymyksiin etukäteen. Kolme tuntia. Tilaisuus on valmisteltava ja jälkityöstettävä. 9 tuntia. (KOLME OPETTAJAA)

Työryhmien  työn yhteinen purku

On käytävä vastaukset yhdessä läpi. 10 minuuttia/kysymys. 500 minuuttia. Koko opettajakunnan yhteinen aika siis 12 tuntia. (KAIKKI OPETTAJAT)

Puhtaaksikirjoitus

On kirjoitettava vastaukset Wilmaan 5 minuuttia vastaus. 250 minuuttia. 4 tuntia  (YKSI OPE)
On viimeisteltävä teksti. Kuusi tuntia. (YKSI OPE)
On tulostettava paperille koko uusi ops. Yksi tunti. (YKSI OPE)

Johtokunnan käsittely

Rehtori ja kaksi henkilökunnan edustajaa. Noin 3 tuntia. (YKSITTÄISET OPET)

(Tiedotus ja jalkautus jää syksyyn 2011)

JOS työ on tässä, yhteensä työtunteja urakkaan tulee  566 työtuntia ("yhdelle" opettajalle 33 tuntia
Ops-tiimille yht. 18 tuntia; tiimityönä kaikille opettajille 24* 5 tuntia = 100 tuntia; muu "kaikille opettajille" jne 24*17 tuntia + 9 tuntia  = 417 tuntia). Jos työ jakautusi tasan esim. 20:lle opettajalle, se tarkoittaisi jokaiselle noin 28 tuntia. Itse asiassa tuo työmäärä vastaa yhden kouluviikon kustannuksia.

Mitä tämä tarkoittaa euroina?

Yhden oppitunnin hinta sotuineen jne. on  42 €. Tällä hinnalla laskettuna edessä on 23 831 €:n arvoinen satsaus.

3 kommenttia:

enkeliporsas kirjoitti...

Hieno laskelma! Vielä kun löytyisi ne rahat.

Anonyymi kirjoitti...

Eräässä toisessa espolaiskoulussa työskentevä puolisoni on varsin äkäinen tulevasta palkattomasta opetussuunnitelmatyön urakasta.
Mikähän muu ammattikunta suostuu samanlaiseen korvauksettomaan työhön?

Kysyy open puoliso

Martti kirjoitti...

Tämän lastun tarkoitus ei ole levittää epätoivoa, vaan arvioida edessä oleva työmäärä.

Merkittävä osa työstä voidaan tehdä työajalla mm. sisäisin järjestelyin, jos vaivaa nähdään.

Mutta se edellyttää suunnittelua ja joustavuutta kaikilta.