Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, maaliskuuta 29, 2011

Sympaattinen arvio teoksesta "Sata sanaa kasvatuksesta"

PAKKO laittaa tähän tuoreessa Opettaja-lehdessä ollut Jarno Paalasmaan kirja-arviointi: "Sivistynyttä kasvatusajattelua". Siksi harvinaista herkkua tällainen on.

"...Martti Hellströmin kirja Sata sanaa kasvatuksesta ... edusta(v)a(t) syvää lapsilähtöistä sivistyshumanismia ja vakuuttavat tekijöidensä laajalla kasvatusalan asiantuntemuksella.

Hellströmin iso haaste on ollut valita kirjaansa sata kasvatukseen liittyvää käsitettä. Aina voisi kritisoida jonkun yksittäisen käsitteen, kuten tunnekasvatus, puuttumista, mutta siihen ei ole tarvetta. Kirjassa esitellään onnistuneesti kasvatuksen perustavimpia ydinkäsitteitä ja tuodaan esille niiden käsitteellinen ongelmallisuus. Hellström kuvaa hienosti esimerkiksi sellaisia käsitteitä kuin sivistys, itsekasvatus, tahto, sosialisaatio, vapaa kasvatus, lapsikeskeisyys, kasvatustiede, ikäkausipedagogiikka ja leikki. Hän ei esimerkiksi pelkistä tahtoa pelkäksi motivaatioksi. Niin ikään sivistys kuvataan syvämerkityksisesti myös ihmiseksi tulemisena, ja antiikin paideia-ajattelun hengessä sivistys on myös kasvatusta ja itsekasvatusta.

Hellström ei määrittele yhtä totuutta, vaan kirjoittaa filosofisella otteella ja kuvaa monesti eri tapoja ymmärtää sama käsite. Esimerkiksi vapaa kasvatus saa hyvin erilaisia painotuksia sen vastustajien ja kannattajien määrittelyissä.

Kirja on siis hakuteos ja asiasanakirja sekä aiemmin ilmestyneen Sata sanaa opetuksesta -kirjan sisarteos. Teoksen tekee kiinnostavaksi myös jokaisen käsitteen kuvauksen yhteyteen lisätty lukuvinkkilista. Hellström näyttäisi rakentavan käsityksensä parhaimpaan suomalaiseen kasvatusajatteluun pohjautuen. Teoksessa toistuvat sellaisten kasvatusklassikoiden kuten Hollo ja Salomaa lisäksi monien nykypäivän kasvatusviisaiden kuten professorien Puolimatka, Siljander, Wilenius ja Värri nimet."

Ei kommentteja: