Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, joulukuuta 16, 2015

Eräitä tapoja päättää käyttäytymisen arvosana. Osa2

TOISSAPÄIVÄNÄ  esittelin analyysiä konkreettisista taidoista, joiden perusteella noin tusinassa koulussa arvosteltiin oppilaiden käyttäytymistä. Eilen esittelin analyysin siitä, millä sanoilla näiden taitojen omaksumisastetta kuvattiin. Tässä  lastussa analysoin vastaavasti huonojen tapojen omaksumisen astetta,  jonka perusteella käyttäytymistä myös arvioitiin. Huomenna esittelen yhteenvedon, millä perusteilla koulut näyttävät päättävän käyttäytymisen arvosanan.

HUONOINA  PIDETTYJEN TAPOJEN  OMAKSUMINEN
(siis esimerkiksi rikkoo sääntöjä, kiroilee, häiritsee)

10 (eräs koulu kuvaili: "aika harvinainen, mutta mahdollinen saavuttaa")
(Kympin käyttäytyjällä ei ole huonoja tapoja)


(Ysin käyttäytyjällä ei ole huonoja tapoja)

8 (hyvä; eräät koulut:  (perusarvosana koulutyönsä hoitavalle oppilaalle; käytöksen perustaso)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
ojennettaessa pyrkii korjaamaan käytöstään ja ottaa vastuun teoistaan, joudutaan puuttumaan, joudutaan huomauttamaan, tarvitsee ohjausta

Määrään viittaavua ilmauksia:
Ei…, ei käytä…, harvoja,  lieviä, joskus, joskus, satunnaisesti, usein puuttumaan, melko usein, harvoin, satunnaisesti, toisinaan 

7 (tyydyttävä)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
ei välitä, joudutaan puuttumaan, lieviä vaikeuksia, ojennetaan, on määrätty, puututaan puhutelulla tai muilla toimenpiteillä, saattaa, huomautettavaa, valikoiden

Määrään viittaavia ilmauksia:
joskus, toistuvasti, toisiaan, usein, vaihtelevasti

6 (kohtalainen)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
ei välitä, kielteisesti, laiminlyö, leväperäisesti, on puututtukurinpidollisin toimin, kykenemätön, selvittämättömiä, vaikeuksia, välinpitämätön

Määrään viittaavua ilmauksia:
enimmäkseen, pääsääntöisesti,  suuria, toistuvaa, usein useita

5 (välttävä)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
häiriintynyt, joudutaan puuttumaan, suorittamattomia, tahallisesti, tarvitsee erityisiä toimenpiteitä, tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä,  sopimitonta, vaikeuttaa toimintaa, vakavasti, vakavia
vetää muita mukaan

Määrään viittaavua ilmauksia:
erittäin, erittäin usein, jatkuvasti, runsaasti, tietoisesti, toistuvasti, täysin, usein, 

4 (hylätty)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
ei edellytä vuosiluokalta siirtämistä, ei ole koulun kurinpitotoimien ojennettavissa, erityistoimenpiteistä huolimatta ei suju, erittäin vakavia, kontrolloimatonta, on vaaraksi/vaaraksi tahallisesti, vaatii välittömiä oppilashuollollisia toimenpiteitä ja niiden seurantaa. 

Ei kommentteja: