Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, joulukuuta 15, 2015

Eräitä tapoja päättää käyttäytymisen arvosana

EDELLISESSÄ lastussa esittelin analyysiä konkreettisista taidoista, joiden perusteella noin tusinassa koulussa arvosteltiin oppilaiden käyttäytymistä. Tein myös analyysin siitä, millä sanoilla näiden taitojen omaksumisastetta kuvattiin. (Huomisessa  lastussa analysoin vastaavasti huonojen tapojen omaksumisen astetta,  jonka perusteella käyttäytymistä myös arvioitiin).

HYVINÄ PIDETTYJEN KÄYTTÄYTYMISTAITOJEN OMAKSUMINEN
(siis esimerkiksi auttaa toisia, on kohtelias...)

10 (eräs koulu kuvaili: "aika harvinainen, mutta mahdollinen saavuttaa")
Laatuun viittavia ilmauksia:
edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan, erinomaisesti, esimerkillinen/esimerkillisesti, luontevasti
moitteettomasti, oma-aloitteisestin, pitkäjänteisesti, positiivisella esimerkillä, selkeästi,
selvästi näkyvissä.

Määrään viittaavia ilmauksia: 
esimerkillistä myös koulun ulkopuolelle suuntautuvassa koulun toiminnassa, kaikessa toiminnassaan, kaikissa tilanteissa, kaikkien kanssa, poikkeuksetta.

9
Laatuun viittaavia ilmauksia:
hallitsee, haluaa, ilman hyödyntavoittelua, kannustaa, lieviä puutteita, lähes moitteetonta, moitteettomasti, oma-aloitteisesti, pyrkii omalta osaltaan, tilanteeseen sopivalla tavalla,  ystävällisesti.

Määrään viittaavua ilmauksia:
kiitettävästi, lähes aina, pääsääntöisesti, usein, yleensä.

8 (hyvä; eräät koulut:  (perusarvosana koulutyönsä hoitavalle oppilaalle; käytöksen perustaso)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
myönteisesti, osaa, pyrkii, pystyy, halutessaan, pyydettäessä, tilanteeseen sopivalla tavalla.

Määrään viittaavua ilmauksia:
harvoin, lähes aina, pääosin, pääsääntöisesti, tavallisesti, useimmiten, yleensä.

7 (tyydyttävä)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
hyväksyy, ilman valvontaa unohtaa, pyrkii, pystyy vain  aikuisen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa, tuetusti.

Määrään viittaavua ilmauksia:
ajoittain, ei aina, joskus, ohjatusti, on parantamisen varaa, osittain, toisinaan, useimmiten, vaihtelevasti.

6 (kohtalainen)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
hyväksyy, ilman valvontaa unohtaa, pyrkii, pystyy vain  aikuisen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa, tuetusti, vaikeaa.

Määrään viittaavua ilmauksia:
ei..., harvoin, hyvin harvoin, osittain, ei yleensä.

5 (välttävä)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
kyvytön, vaikeaa.

Määrään viittaavua ilmauksia:
ei…, ei osaa..

4 (hylätty)
Laatuun viittaavia ilmauksia:
ei pysty /ei pysty autettunakaan.

Määrään viittaavua ilmauksia:
ei… 

Ei kommentteja: