Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, tammikuuta 01, 2013

Kotikasvatuksesta. Osa 4

UPEAN uuden vuoden 2013 kunniaksi jatkan viisauksien etsimistä oman kotikasvatusoppini rakennusaineksiksi. Nyt lähteenäni on hyvin uskonnollinen,  L. Muderspachin kirjoittamaksi mainittu ja suomeksi vuonna 1953  Kustannusliike Kirjatoimen julkaisema  "Koti yhteiskunnan tukipylväs". Teos on kuulema ollut omana aikanaan verraten luettu. Itse ostin sen huutonetistä puolisen vuotta sitten.

Minä etsin tähän lastuun tuosta kirjasta mm. uskonnon ja kasvatuksen välisiä kytköksiä.

Kasvatuksen päämäärästä

Myös tässä teoksessa elämän päämääränä on onni. Mutta ei kunnia, maine, menestys ja rikkaus- vaan elämännäkemys, joka ulottuu ajallisen ja katoavaisen tuolle puolen.

Elämä on täynnä vaaroja ja väijyviä kiusauksia. Kirjassa mm. vastustetaan vapaata rakkautta, syntyvyyden säännöstelyä, muodin mukaista pukeutumista ja kaupunkeja.  Avioero sotii Jumalan sanaa vastaan.

Tärkeää on oppia elämään oikein, terveesti ja puhtaasti  sekä  asettamaan päämäärät korkealle- ei vain  haaveilemaan. Älä vain toivo- vaan tahdo. Iloinen ja tyytyväinen ihminen  menestyy. "Keep smiling".  Arvostettuja piirteitä ovat kuuliaisuus, täsmällisyys, päättäväisyys, itsehillintä, hyväntuulisuus, kestävyys ja kyky käyttää tilaisuudet ja aika hyväksi. Tärkeintä on luonne, joka on luja kuin kallio.

Suurin onni tavataan hyvän kodin yhteydestä. Hyvässä kodissa on oikeanlaista ymmärrystä ja siellä ilmenee todellinen rakkaus. Todellinen rakkaus liitetään kirjassa  jumalan pelkoon ja lähimmäisen  rakkauteen. Todellinen rakkaus viihtyy vain kodissa, jossa luetaan jumalan sanaa ja rukoillaan.

Kodista

Koti nähdään teoksessa yhteiskunnan suojana.  Kirjan lopussa muistutetaan, että kauneinkin koti on vain tilapäinen lepopaikka- lopullinen on taivaan koti.

Perheet määräävät millainen yhteiskunta on. Siksi on tärkeää kohentaa perhe-elämää onnelliseksi.

Perhe-elämän onni perustuu puolisojen suhteelle. Jotta kodissa vallitsee hyvä henki, kaikkien on oltava huomaavaisia ja kohteliaita toisilleen ja vieraillekin. Perheessä on voimassa kuuliaisuuden laki (jonka ytimessä on vanhempien vastuu taivaallista isää kohtaan) ja järjestys. Onnen edellytyksiä on huolellinen puolisonvalinta, vilpitön rakkaus ja huomaavaisuus ja mukautuvaisuus- ja sopiva, viihtyisä ja käytännöllinen  asuntokin. Kaupunki ei ole ihmiselle sopiva paikka elää. Maaseutu on Luojan luoma.

Onnellisessa kodissa ollaan ahkeria ja työteliäitä, mutta aikaa liikenee myös"sopivaan virkistykseen ja viattomaan huviin" ja  perheen yhteisiin huviretkiin. Seuraelämään kuuluu  juhlapöytä, miellyttävä keskustelu, seuraleikit muttei alkoholi.

Isän rooli
isä on perheen pää ja kodin pappi. Järkevä isä johtaa esimerkillään ja opetuksellaan. Hän rakastaa vaimoaan ja lapsiaan ja huolehtii heistä. Hän on huomaavainen. Hän opettelee tuntemaan lapsensa. Hän käyttäytyy niin, että lapset voivat kunnioittaa häntä.  Huono isä sallii lasten noudattaa hillittömiä halujaan ja omaa tahtoaan.

Äidin rooli
Teos vastustaa "äärimmäisyyksiin menevää naisten vapauttamista" ja sitä, että naiset jäljittelevät miestä. Koti on naisen luonnollinen paikka. Nainen on nimenomaan  kasvattaja.  Hän pitää kuria ja järjestystä yllä.  Hän antaa käyttäytymisohjeet ja neuvoo lapsia.

Äidin tehtävä on tärkeä. "Kehtoa heiluttava käsi hallitsee maailmaa." Tehtävässä onnistumisen ehtona on itsehillintäkyky. Äidin on myös oltava iloinen. Äidin tulee olla tahdikas, hillitty ja rakastettava.

Vanhemmat
Vanhemmat  selvitelkööt  välinsä kahden kesken.  Heidän tulee olla hillittyjä ja rauhallisia.

Vaimo ei saa koskaan pettää miehen luottamusta. Toisille ei pidä puhua miehen virheistä. Vaimon tulee kunnioittaa miestään ja olla alamainen. Hänen tulee hoitaa kotia. Hänen tulee tutkiskella Raamattua.

Lasten kasvattaminen

Teoksessa lasten oikea kasvattaminen nähdään korkeimmaksi tehtäväksi, minkä ihminen on jumalalta saanut hoidettavakseen täällä maailmassa. Lapsi on aarre. Lapset tulee kasvattaa jumalalle.  Lapsen mieli on kuin puutarha- joko sellainen, jossa kaikki rikkaruohot kukoistavat tai  hyvin hoidettu puutarha, jossa on helposti huomattavissa  taitavan puutarhurin jälki.

Luonteen kasvattaminen
Vanhempien tehtävänä on kasvattaa lapselleen niin täydellinen luonne kuin inhimillisin voimin ja jumalan avulla on mahdollista. Lasta tulee seurata valppaasti, hyviä taipumuksia tulee kehittää ja vahvistaa sekä huonoja ehkäistä ja masentaa. Lasta on autettava voittamaan kuona, huonot taipumuksensa ja perityt heikkoutensa.

Luonteen muodostamista teoksessa verrataan kirjaimien hakkaamiseen kallioon. "Lapsista tulee sellaisia, miksi heidän vanhempansa heidät tekevät."

Kasvatuksen keinovalikkoa

Kirjan kirjoittajan mukaan "elämme murrosaikaa". "Vanhat ja koetellut sekä oikeiksi ja luotettavaksi luullut kasvatusmenetelmät heitetään väittelyn valokeilaan... Ne eivät enää vastaa ajan ja kehityksen vaatimuksia. Uusia ei ole vielä koeteltu..."

Luen kirjaa niin, että tärkein kasvatuskeino on oikeanlainen perhe-elämä. Oikean, terveen ja ihanteellisen  perhe-elämän ehtoja on jumalanpelko ja terveyden lakien kunnioittaminen. Hyvässä kodissa työskennellään nuorten siveellisen tietoisuuden kohottamiseksi.

Nautintoaineita ei tarvita. Karaisevat ilmakylvyt tekevät hyvää.

Hyvään kasvatukseen kuuluu täsmällisyys ja  säännöllisyys. Vanhempien on oltava samaa mieltä kasvatusmenetelmistä  ja siitä, miten lasta kohdellaan.

Vanhemmat kasvattavat esimerkillään.  Myös tarkoin harkitulla opetuksella ja neuvonnalla on "ensimmäinen sija".  Lapselle tulee opettaa hyviä periaatteita: kuuliaisuus, kunnioitus, kohteliaisuus (istuta hyviä tapoja),  työhön kasvatus, ajan jakaminen oikein työn, liikunnon ja levon välillä. Kasvattamista on lapsen mielen täyttäminen hyvillä ajatuksilla. Lasta kasvatetaan myös rangaistuksilla ja kertomuksilla. Huonosta tavasta: Itsesaastutuksesta tulee ystävällisesti ja rakkaudessa koettaa saada lapsi luopumaan..

Kasvatusta koskevat neuvot

Muderspachin neuvojen alkulähteenä ovat kirjan mukaan  "ikuisen jumalallisen rakkauden periaatteet". Poimin muistiin seuraavia ohjeita:
 • Kasvatus on aloitettava heti syntymästä
 • Hoida lasta ja ruoki häntä määrättyinä aikoina (helpottaa totuttamista säännöllisille tavoille).
 • Puhdas yksinkertainen ruoka.
 • Käsittele lasta täsmällisesti (oppii täsmällisiä elämäntapoja) 
 • Älä anna lapsen itkun vaikuttaa liikaa. Opeta lapsi itkemään hiljaa.
 • Älä ole kova ja rakkaudeton, mutta älä myöskään anna lapselle kaikkea, mitä se pyytää.
 • Vastaa lapsen kysymyksiin oikein ja totuudenmukaisesti. Puhu totta. (myös sukupuoliasioista, mutta älä paljasta liian pienille kaikkia salaisuuksia).
 • Opeta lapselle, että hyvien periaatteiden noudattaminen  tuo elämään siunausta ja menestystä.
 • Älä anna liikaa sääntöjä.  Jokaista annettua sääntöä on noudattettava,
 • Älä nujerra lapsen tahtoa.
 • Kasvata lapsi aikaisin tekemään työtä.
 • Älä arvostele koulua  ja opettajia lasten kuullen (tee yhteistyötä)
 • Auta lasta läksyjen teossa.
 • Hulehdi, että lapsi lähtee ajoissa kouluun ja tulee ajoissa koulusta kotiin.
 • Suojele lasta kevytmieliseltä puheelta, epäsiveellisiltä kuvilta ja väärää suuntaan johtavilta elokuvilta.

Ei kommentteja: