Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, joulukuuta 02, 2012

Vakavaa asiaa koulusopeutumattomuudesta

Klikkaamalla kuvaa, saat sen suuremmaksi.
HUOMINEN mukaan lukien meillä on Aurorassa vielä 14 päivää aikaa opettaa ja oppia tärkeitä asioita.  Opetuksen rinnalla kouluilla on muitakin tehtäviä; yksi tärkeimmistä on estää oppilaiden syrjäytymistä kaikilla niillä keinoilla, joita koululla on. Keskeisin keinomme on tuen antaminen ja  pedagoginen keskustelu. Kasvaakseen lapsi tarvitsee rajoja (selkeät säännöt), rakkautta (huomiota itselle tärkeiltä ihmisiltä) ja sopivaksi mitoitun oman reviirin (alueen, jossa saa olla itse aloitteen tekijä).

Emeritus professori Lea Pulkkinen Jyväskylästä.
Kuva on lainassa yliopiston nettisivuilta.
Professori Lea Pulkkisen johdolla on tehty vuosikymmeniä kestänyt massiivinen tutkimus, jossa seurattiin  keskisuomalaisen kaupungin yhden koko lapsi-ikäluokan kehitystä 8:n vuoden iästä aina 35:n vuoden ikään saakka. Tutkimusaineisto oli laaja, ja siitä on saatu paljon arvokasta tietoa kasvatustyön tueksi.

YLLÄ oleva kuvio kuvaa tuossa aineistossa havaittuja tilastollisia yhteyksiä (korrelaatioita)  lasten ja nuorten sopeutumattoman käyttäytymisen  yhteyksistä  aikuisiän syrjäytymiseen.   Korrelaatiokertoimien maksiarvo on 1 (r=.100). Tuolloin kahden asian välillä vallitsee täydellinen riippuvuus. Mitä alhaisempi korrelaatiokerroin on, sitä vähemmän asioilla on yhteyttä toisiinsa. Jos korrelaatiokerroin on minus-merkkinen, asiat vaikuttavat käänteisesti toisiinsa.

Löydetyt korrelaatiot ovat hurjan korkeita. 8-vuotiaana (siis toisella luokalla) mitattu aggressiivisuus (potkiminen, hyökkääminen, kiusaaminen, toisten lapsien satuttaminen) on vahvassa yhteydessä ( r= . 53) 14- vuotiaana mitattuun koulusopeutumattomuuteen (koulu ei kiinnosta, todistuksessa on huonoja arvosanoja, oppilas saa rangaistuksia ja pinnaa).  Tämä sopeutumattomuus johtaa siihen, että 27 vuoden iässä nuorella ei ole kuin muutama ammatillinen vaihtoehto (r= . 43). Niinikään se on voimakkaasti sidoksissa ongelmajuomiseen tuossa iässä (r= .41). Kahden muuttujan: koulusopeutumattomuuden 14-vuotiaana  ja pitkäaikaistyöttömyyden 27-35 vuoden iässä välinen korrelaatio on .31.  Se on surullisen korkea.

Ihan selkokielellä. Väkivalta ja sopeutumattomuus ennustavat aikuisiän syrjäytymistä. Tilastollisesti. Ei jokaisen yksilön kohdalla. Aina on mahdollista ottaa itseään niskasta. Onneksi.

JOS koulu - yhdessä kotien kanssa - haluaa turvata lapsille ja nuorille hyvän tulevaisuuden, meidän on puututtava ajoissa ja voimakkaasti syrjäytymistä ennustaviin oireisiin: aggressiivisuuteen ja koulusopeutumattomuuteen.

OLEMME tänä syksynä joutuneet käyttämään huomattavasti aikaisempaa enemmän aikaa kohtuullisen pienen oppilasjoukon toistuviin hölmöilyihin: säännöistä piittaamattomuuteen, pienempien oppilaitten uhkailuun, varasteluun, valehteluun, ilkivaltaan, törkeään kielenkäyttöön jne.  Näiden  tekojen vakavuus on useista puuttumisista huolimatta koko ajan kasvanut.  Nyt tuo käytös pysäytetään.

Niinpä joudumme kutsumaan koululle useita vanhempia kasvatusneuvotteluihin, jotta voimme yhdessä pysäyttää näiden oppilaiden lujassa vauhdissa olevan syrjäytymiskehityksen ja samalla taata muille lain edellyttämän turvallisen oppimisympäristön.

Ei kommentteja: