Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, lokakuuta 08, 2012

Ops-perustetyö hyvässä vauhdissa


MINULLA oli tänään ilo ajella työpäivän päätteeksi Siikarantaan, missä Opetushallituksen Irmeli Halinen tapasi joukon opetussuunnitelman teosta kiinnostuneita  ihmisiä.

Kuulimme, että Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Ne valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien perusteiden mukaisesti laaditut paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

PERUSTEIDEN laadintaprosessi on tällä kertaa hyvin avoin.  Opetushallitus julkaisee OPS 2016 -verkkosivuilla tietoa perusteiden laadinnan etenemisestä sekä myöhemmin tukiaineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön valmistautumiseen ja työn toteuttamiseen. Ensimmäinen tärkeä poiju on marraskuussa, jolloin opsin yleisen osan sen hetkistä versiota kaikki halukkaat saavat kommentoida. Opetuksen järjestäjiltä (siis kunnilta) pyydetään lisäksi omat palautteet.

OPH:n sivuilla on esitetty uudistuksen tavoitteet, jotka ops-ohjausryhmä on asettanut.  Käänsin ne omalle kielelleni seuraavasti:

1. Kuinka opetusuunnitelman  tulisi muuttua?

 • Koulun kasvatustyölle tulee luoda paremmat edellytykset.
 • Määrittellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat arvot ja periaatteet  aikaisempaa selkeämmin.
 • Pidetään lähtökohtana oppilaiden monipuolisen kasvun tukemista ja identiteetin vahvistamista sekä vuorovaikutteista, toisia kunnioittavaa ja kestävää kehitystä edistäväa toimintatapaa.
 • Määrittellään  tavoitteet niin, että  lähtökohtana ovat  tulevaisuudessa tarvittava sivistys ja laaja-alainen osaaminen
 • Korostetaan taitojen merkitystä
 • Vahvistetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä (aihekokonaisuuksien sijaan eheytys tulee jo oppiainesisältöihin).
 • Syventään oppimiskäsitystä (uuden oppimista koskevan tiedon pohjalta)
 • Vahvistetaan edellytyksiä  oppimiseen, jossa luodaan tietoa , muodostetaan sitä yhteisöllisesti ja niin, että huomioon otetaan oppilaiden tarpeet.
 • Monipuolistetaan oppimisympäristöjä.
 • Vahvistetaan  kasvun ja oppimisen jatkumoa. 
 • Jäsennetään ja karsitaan perusopetuksen sisältöjä. 
 • Luodaan lisää tilaa ja annetaan enemmän tukea paikalliselle pedagogiselle kehittämiselle.
 • Kannustaan opetuksen järjestäjiä liittämään opetussuunnitelmatyö opetuksen ja koulutuksen paikalliseen ja kansalliseen strategiseen kehittämiseen.
 • Rakennetaan ja sähköistetään opetussuunnitelman perusteet siten, että saadaan joustava opetussuunnitelmatyökalu opetuksen järjestäjien ja koulujen käyttöön.
 • Opetussuunnitelman perusteiden tulee tukea aikaisempaa vahvemmin koulun kehittämistä kasvuyhteisöinä ja oppimisympäristöin.

2. Kuinka opetuksen tulisi muuttua?
 • Kaikkien oppilaiden oppimisen tulee tulla  mielekkäämmäksi
 • Kestävän  tulevaisuuden idea korostuu
 • Otetaan paremmin huomioon oppijan kehitysvaihe (ikäkausipedagogiikka)
 • Lisätään kiireettömyyttä
 • Keskitytään olennaiseen
 • Syvennetään oppimista 
3. Muita uudistuksen periaatteita
 • Rakennetaan uusi toiminta  esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen nykyisille vahvuuksille.
 • Kehitetään niitä suhteessa toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin.

MILTÄ suunta maistuu? Äänestä.

Ei kommentteja: