Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, lokakuuta 21, 2012

Kutsu huoltajien kokoukseen to 25.10. klo 18

Hyvät vanhemmat!

ESPOOSSA  kouluilla on omat johtokunnat. Auroran nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy tänä vuonna. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta nimittää koulujen johtokunnat kaudeksi 2013-2016 saamiensa esitysten pohjalta. Johtokunnassa on kaksi henkilökunnan edustajaa ja 3-5 huoltajien edustajaa. Rehtori on johtokunnassa esittelijänä.

Uudella johtokunnalla tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen kausi. Sen toimikauden aikana pitäisi valmistua uusi koulurakennus sekä laaditaan ja hyväksyttään uusi opetussuunnitelma.

Kutsun viran puolesta Auroran oppilaitten huoltajat koolle alkavan viikon torstaina 25.10. klo 18 kokoukseen, jossa huoltajat asettavat omat ehdokkaansa johtokuntaan. Kokous on sijoitettu samalle päivälle, jolloin Auroran Koti ja Koulu ry:llä on kokous klo 18.30.

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja siitten päätetään:
- kuinka monta huoltajaedustajaa jatkossa Auroran johtokunnassa on (3-5)?
- keitä esitetään johtokuntaan huoltajien edustajiksi. Ehdotetulla tulee olla lapsi Auroran koulussa. Tasa-arvosäädösten vuoksi johtokunnassa on oltava kumpaakin sukupuolta vähintäin 40 %.

Kutsu on lähetetty Wilman kautta kaikille huoltajille. Jokaiseen kotiin lähetetään maanantaina vielä virallinen kutsu kokoukseen.

Sydämellisesti tervetuloa kokoukseen

Espoossa 21.10.2012
Martti Hellström
rehtori 

Ei kommentteja: