Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, joulukuuta 22, 2010

Auroran koululla avautuu vakinainen luokanopettajan virka

ESPOO avaa kaikkien koulujensa ns. vakinaiset virat julkisesti haettaviksi tammikuussa. Myös Auroran koululla tulee yksi luokanopettajan tehtävä hakuun. Virka otetaan vastaan 1.8. 2011.

Haku tapahtuu espoo.fi- sivuston kautta. Hakuaika alkaa 14.1. 2011 ja päättyy 01.02.2011. 

Tehtävän kuvaus:
Luokanopettajan tehtävä. Luokanopettajan oletetaan pystyvän opettamaan periaatteessa kaikkia peruskoulun oppiaineita 1.-6.-vuosiluokkien oppilaille omalla luokallaan mutta tarvittaessa myös muiden luokkien oppilaille.

Kelpoisuusvaatimus:
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov) ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.

Rikosrekisteriote:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme:
Etsimme luokanopettajaa, joka pystyy opettamaan myös A1-englantia, A2-ruotsia ja/tai taide-ja taitoaineita.

Luemme eduksi:
Opetuskokemuksen, ammatillisen kunnianhimon ja rohkeuden, näytöt luokkatyöhön asti ulottuvasta yhteistyökyvystä, joustavuudestä, kehittämismyönteisyydestä, innovatiivisuudesta ja aikuisesta vastuullisuudesta sekä halun ja taidon opettaa myös tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja ohjata oppilaiden harrastustoimintaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa
Rehtori Martti Hellström, 045 111 8156 , martti.hellstrom (at) espoo.fi
Apulaisrehtori Ulla Hämäläinen, 050 3692654, ulla.hamalainen (at) espoo.opit.fi

Ei kommentteja: