Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, huhtikuuta 13, 2020

Maisteriharjoittelu aĺa Korona

HELSINGIN yliopisto päätti purkaa päätöksensä keskeyttää opiskeluun kuuluvat harjoittelut niiden opiskelijoiden osalta, joilla harjoittelu on viimeinen suoritus, joka tutkinnosta  puuttuu. Tällaisia luokanopettaja-opiskelijoita oli  parikymmentä. Heistä kuusi suorittaa maisteriharjoittelun etäopettajina. Lopuille on räätälöity eäopetusta korvaava suoritustapa.

MINÄ sain ohjattavaksi noista kuudesta neljä: kaksi paria, toisen Mäntymäen koululta toisen Snellmanin ala-asteelta.

Heidän viiden viikon harjoittelunsa jatkuu huomenna tiistaina.  Käytännössä seuraan etänä kunkin parin opetusta ja käyn niistä keskusteluja heidän kanssaan kuuden tunnin verran.

ENSIMMÄINEN viikko on  orientaatioviikko, jolloin he seuraavat ohjaavan opettajan etäopetusta ja laativat hänen valvonnassaan neljän varsinaisen opetusviikon suunnitelmia.  Tämän viikon aikana tehdään myös henkilökohtainen oman opettajuuden kehittymissuunnitelma, ensimmäiset jaksosuunnitelmat ja viikkosuunnitelmat sekä  tuntisuunnitelmia (kirjallisina ainakin niille tunneille, joita didaktiikan yliopistonlehtorit tulevat seuraamaan).

ETÄOPETUKSEEN siirtymisen vuoksi maisteriharjoittelua on muutettu. Työmäärä on edelleen 116 tuntia. Opetusta on  edelleen  20t/viikossa. Päivässä opetustuokioita on kuienkin korkeintaan kaksi. Muu aika tehdään muita etäopettajalle kuuluvia töitä. Ohjeissa lukee:  

  • kun toinen opettaa yksin, toinen auttaa suunnittelussa, materiaalin valmistuksessa ja mahdollisesti toteutuksessa (Teams mahdollistaa esim. pienryhmäohjauksen, johon toinen parista voi osallistua), 
  • käydään kaksi erillistä keskustelua valitun  yhteistyötahon tai kouluyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa (esim. rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi,  huoltajat)
  • yhteisopetusviikot on poistettu, mutta myös yhdessä saa opettaa.

VANHAAN tapaan

  • luetaan artikkeleita ja koulun opetussuunnitelma,
  • laaditaan 10 minuutin esitys parhaista etäopetusmenetelmistä tai muusta teemasta  lopetuspäivään Siltavuorenpenkereellä, joka toteutetaan Zoomla.
  • harjoittelun ohjaajina toimivat kenttäkoulujen ohjaavat opettajat ja didaktiikan yliopistonlehtorit.
  • ohjaavan opettajan sairastuessa opiskelija voi olla luokassa sijaisena yhden päivän ajan. Harjoittelu jatkuu silloin normaalisti. Mikäli poissaolo kestää useamman päivän eikä koulu pysty järjestämään luokkaan toista harjoittelua ohjaavaa luokanopettajaa, tulee opiskelijoiden tehdä opettajan poissaolopäivät myöhemmin. Korvauspäivästä sopivat opettaja, harjoittelijat ja didaktikko yhdessä.
  • mikäli opiskelija sairastuu kesken harjoittelun, tulee hänen suorittaa puuttuvat päivät myöhemmin. Mikäli sairaus kestää pitkään eikä luokanopettajalla ole mahdollisuutta joustaa harjoittelupäivissä, tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian sekä ohjaavalle didaktiikan yliopistonlehtorille että harjoittelun koordinaattorille.

Harjoittelusta laaditaan raportti, jossa  pohditaan ja analysoidaan omaa opetusta, opettajuutta ja koulutyötä suhteessa opetussuunnitelmaan, omiin harjoittelutavoitteisiin ja kirjallisuuteen. Siinä myös reflektoidaan formatiivista arviointia ja omaa toimintaa koulun arjessa. Raportit palautetaan Moodleen.

HARJOITTELU päättyy lopetuspäivään 20.5. Silloin käydään loppukeskustelu didaktiikan yliopistolehtorin kanssa - 2 t-  Zoomilla. Loppukeskustelussa nostetaan esille harjoittelun aikana ja harjoitteluraportissa esille tulleita

Ei kommentteja: