Kirjoja

Kirjoja

torstaina, tammikuuta 18, 2018

Onko menetelmällä väliä? No on!

SYKSYLLÄ tuli tärkeä email  Kempeleeltä. Satakunta opettajaa oli kiinnostunut opetus- menetelmistä!

KERTA kaikkiaan upeaa. Että joku vielä. Ja että saa puhua kirkasta didaktiikkaa eikä vain oppimishöttöä.

VESON tarkoitus on rikastaa ja syventää opettajien työkalupakkia, tavoitteistaa omaa opetusta ja kirkastaa menetelmiin liittyvää tutkimus- ja uskomusperustaa.

PÄIVÄN kattauksesta olemme suunnitelleet rehtorien/apulaisrehtorin kanssa seuraavaa:

(Kello 9 käydään paikallisin voimin läpi työtapoihin ja opsin toteutumiseen liittyvien kyselyjen tuloksia)

noin klo 9.30  SESSIO 1:
Päivän tavoitteet. Ops2014- pedagogiikka.  Opetuksen kronikka. Wanha ja uusi oppiminen.

10.15  Tauko

10.30 SESSIO 2:
Mihin opettajaa tarvitaan tänään? Opettajan oma pedagogiikka. Didaktiset periaatteet. Didaktinen ajattelu. Taustalla olevat perusolettamukset.

11.30 Lounas

12.15 SESSIO 3:
Opetuksen metodit, työtavat ja ”kikat”

13.45  Tauko

14.00 SESSIO 4:
2010-luvun uusi(n) pedagogiikka.

15.00. Yhteenvetoa päivästä. Päivän päätös.


YKSI päivän keskeisiä hämmästelun aiheita tulee olemaan mihin (kaikkeen) opettajaa tarvitaan. Suomalaisella opettajalla on huikea vapausaste toiminnassaan. Tarkoitus on rohkaista ottamaan se myös luovasti ja vastuullisesti käyttöön:

Suomalainen opettaja:

Valitsee, muokaa, jaksottaa ja ajoittaa tavoitteet

Valitsee, muokkaa, ”maustaa”, jaksottaa, kokoaa ja ajoittaa aineksen  ja kääntää ne oppimistehtäviksi

Valitsee materiaalit , välineet  ja tilat, valitsee ja rakentaa oppimisympäristöt

Valitsee omat didaktiset periaatteensa,  työ- (vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa)  ja arviointitavat

Muodostaa oppivat ryhmät, rakentaa ryhmähengen, organisoi oppilaat työhön ja tilaan

Roolittaa itsensä ja toimii yhtenä aktorina opetuksessa (ennen mutta palautteen kautta)

Muodostaa tavoitteista, aineksesta, työtavoista ja ympäristöistä didaktisen kokonaisuuden (vrt. PBL)

Suunnittelee, hallinnoi, pilkkoo, ajoittaa ja arvioi yksittäisen opetustapahtuman,  yksittäisen päivän ja lukuvuoden  rytmin ja kokonaisuuden.

JOTTA onnistumme tässä, teemme aikamatkan metodien historiaan. Miten ja miksi eri työtavat ovat syntyneet? Miten työtapoihin on suhtauduttu peruskoulun eri opetussuunnitelmissa ( 1967 - 1970- 1985- 1994- 2004- 2014). Miten opettaminen on ymmärretty?

KURKKAAMME myös tulevaisuuteen. Mitä lupaavaa on yhteistoiminnallisessa oppimisessa? Entä Problem Based Learningissä? Mitä on Creative Learning? Pari- ja tiimiopetuksessa?

Käymme keskutelua mm.  East Anglian yliopiston tutkimusryhmän, Erkki Ahon, Johannes Comeniuksen, John Deweyn, Yrjö Engeströmin, Adolphe Ferriéren, Michael Fullanin,  Sanni Grahn-Laasosen, Jouko Haaviston- Osmo A. Wiion, John Hattien, Olli-Pekka Heinosen, Jaakko Itälän, Esko Korkeakosken, Matti Koskenniemen, Pertti Kansasen, D.A. Kolben, Kirsti Longan- Kai Hakkaraisen, Maria Montessorin, A.S. Neillin, Joseph Novakin- D.Bob Gowinin, R.H. Oittisen, Najat Oukrim-Soivion, Risto Patrikaisen-Leila Myllerin, Helen Parkhurstin, Peter Petersen, Jean Piagetin, B.F. Skinnerin, Urho Somerkiven, J.L. Trumpin, Saku Tuomisen, Erkki Viljasen, Touko Voutilaisen,  ja D.W. Washburnen  (ajatusten) kanssa.

TÄLLÄ hetkellä 200 diaa odottaa malttamattomina ulkoilutusta. Huomenna Finnair vie Ouluun, lauantaina taksi Kempeleeseen.  Perästä kuuluu, sanoi torvensoittaja.


Ei kommentteja: