Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, marraskuuta 13, 2016

Taistelu koulutiloista tiivistyy Espoossa

EILEN ilmestyi Länsiväylän välissä nelisivuinen demarien liite: Espoon ruusu.

JO etusivulla julistetaan, että valtuustolle tarjottu talousarvioesitys niistää palveluita ja että koulutus on jälleen kerran leikkausten kohteena.

Koulutilat loppuvat !!!

Esityksessä ei ole otettu vakavasti  opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan  syvää huolta:  koulutilat loppuvat Espoossa viimeistään syksyllä 2020, jollei asiaa ruveta viivyttelemättä korjaamaan.
Väestöennusteen mukaan Espoonlahden perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2021 mennessä arviolta 350 oppilaalla.  
Keski- ja Pohjois-Espoossa perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2021 mennessä arviolta 680 oppilaalla ja vuoteen 2026 mennessä noin 150 oppilasta lisää. Kasvu kohdentuu Keski- Espoon oppilasalueelle, jossa erityisesti yläkoulutilat ovat loppumassa nopeasti. 
Leppävaaran alueella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2021 mennessä arviolta 880 oppilaalla ja vuoteen 2026 mennessä noin 250 oppilasta lisää. 
Matinkylä-Olarin alueella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2021 mennessä arviolta 740 oppilaalla ja vuoteen 2026 mennessä noin 240 oppilasta lisää. Kasvu tapahtuu pääosin Suurpelto- Henttaan alueella. 
Tapiolan alueella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2021 mennessä arviolta 490 oppilaalla ja vuoteen 2026 mennessä noin 200 oppilasta lisää. Suurinta kasvu on länsimetron läheisyydessä. Väestöennuste ei ota vielä täysin huomioon Otaniemen asuntokaavoitusta.
Että tällaisilla keinoilla vastataan tilapulaan?

Tilakeskus on kaivanut esiin seuraavia tapoja ratkoa hyytävää tilapulaa tilanteessa, jossa investointikatto on asetettu nykyiselle (aivan liian alhaiselle) tasolle.

(1) Muutetaan toimintatapoja niin, että tiloja voi käyttää tehokkaammin.
(2) Siirretään palveluita muualle (kuin kouluihin?).
(3) Siirretään alakoulun ylimpien vuosiluokkien oppilaita lähiyläkouluun.
(4) Ohjataaan oppilaaksioton keinoin   oppilaita sinne missä on vapaata kapasiteettia.
(5) Toimipisteiden vapaata kapasiteettia otetaan tarvittaessa käyttöön päivittäistä käyttöaikaa laajentamalla tai tiivistämällä sekä hyödyntämällä opetuksessa mahdollisuuksien mukaan ruokailu-, neuvottelu-, auditorio- ja aulatiloja sekä suurten tilojen samanaikaisopetuksen järjestelyillä.
(6) Säätämällä ryhmäkokoja  voidaan vaikuttaa kapasiteetin riittävyyteen.
(7) Löydetään  Leppävaaran ja Tapiolan suuralueille pysyviä, kustannuksiltaan edullisia ja tarpeen tullen väistöön käytettäviä tiloja. Tällaisina tiloina toimivat jo nyt Kutojantien ja Rehtorintien kiinteistöt.
(8) Suunnitellaan ja toteutetaan vastuullisella elinkaarta jatkavia korjauksia, jotta hätäväistöjä ei tule.
(9) Kehitetään edelleen siivouksen, kiinteistönhoidon ja ylläpidon toimintaa kohti aiempaa ennakoivampaa ja elinkaarta jatkavampaa huoltotoimintaa.
(10) Uudistamalla tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessiaan Tilapalvelut vastaa aikataulupaineisiin ja nopeuttaa toimintaansa niin, että hankkeet valmistuvat ohjelmoidun mukaisesti.
(11) Tilapalvelut-liikelaitos kehittää yhteistyössä sivistystoimen kanssa kouluihin tilamalleja/ tyyppiratkaisuja, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman mukaisiin vaatimuksiin ja mahdollistavat kustannustehokkaat sekä ripeästi etenevät tilahankkeet. Tavoitteena on, että mahdollisesti syntyvissä hätäväistötilanteissa, meillä on käytettävissä valmiiksi luotuja tyyppiratkaisuja, jotka saadaan toimiviksi päiväkodeiksi ja kouluiksi lyhyellä toimitusajalla sekä voidaan tarvittaessa lunastaa kaupungin omistukseen.
(12) Tilapalvelut harkitsee nykyisten vuokralla olevien väistötilojen jatkokäytön ja lunastamismahdollisuuden kohdekohtaisesti tarpeen mukaan.
(13) Saunalahden koulun tiloissa nykyisin sijaitseva päiväkoti siirtyy vuonna 2017 valmistuvaan Paapuurin päiväkotiin ja koulu ottaa käyttöönsä näin vapautuvat päiväkodin tilat. Alueen kasvuun voidaan tarvittaessa vastata siirrettävällä lisärakennuksella,
(14) Karhusuon kohdalla mietitään leasing-ratkaisua.  Siirtokoulurakennus (616 hm2) säilyy alueella ainakin vuoteen 2020 asti ja lunastetaan kaupungin omistukseen.  Lagstadin koulun tilojen vapaata kapasiteettia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
(15) Osa Kirstin koulun siirtokelpoisista säilyy Tuomarilan koulun väistönä.
(16) Leppävaarassa  väistötiloina käytetään rakennusaikana mm. Lintumetsän siirtokelpoisia tiloja ja Lintuvaaran, Postipuun sekä Lintumetsän koulun vapaata kapasiteettia.
(17) Perkkaan osalta: Tilapalvelut selvittävät vapaita tiloja ja muiden alueella olevien koulujen tilatarvetta ja mahdollisuutta yhteistyöhön tilojen käytössä. Tarvittaessa on mahdollista myös hyödyntää väistössä Monikon tiloihin 2020 siirtyvän korjatun Boställskolanin ja päiväkodin sekä Mäkkylän päiväkodin tiloja.    Tarkoitus on myös jatkaa toimintaa Perkkaan vanhassa koulussa, kunnes uusi koulu valmistuu.
(18) Matinkylä-Olarin alueella "tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää muiden alueella toimivien koulujen tilakapasiteettia ja Tilapalvelut selvittävät alueella olevia tilaratkaisuja aktiivisesti."
(19) Tapiolan osalta "Tilapalvelut käy läpi aktiivisesti Tapiolan ja Otaniemen alueen vapaita tiloja ja osallistuu koulu palveluna 2 vaiheen hankkeeseen. Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa on aloitettu neuvottelut mahdollisten yhtenäisen peruskoulun tilojen löytämiseksi alueelta.
(20) Lisäksi  seuraavia  väistötiloja voi hyödyntää tarvittaessa yli aluerajojen. Rehtorintien koulun tilat (yht. 5 590 htm2) vapautuvat väistötiloiksi kun Mainingin päiväkoti ja Jousenkaaren koulun väistöt siirtyvät korjattuihin kohteisiinsa. Kutojantien kiinteistössä (yht. 10 368,50 htm2) on väistötilaa käytössä lukion ja yläasteen väistöihin tarvittaessa. Järvenperän siirtokelpoiset tilat (1 335 m2) ovat nyt tyhjänä. Tilojen vuokrausta voidaan jatkaa edelleen.

Tilapalvelut myöntää, että  investointikaton noudattaminen "saattaa aiheuttaa kipeitäkin sopeuttamistoimia."   KYLLÄ.

Ei kommentteja: