Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, elokuuta 07, 2015

Kuukauden kirja: Oppimisen vallankumous

Dryden, Gordon ja Vos, Jeannette. 1997.  Oppimisen vallankumous. Ohjelma elinikäistä oppimista varten. 3. painos. Helsinki: Tietosanoma

OSTIN (tai sain  arvosteltavaksi) tämän teoksen vuonna 1997. Olen näköjään selannut sen läpi ja kätkenyt sen jälkeen kirjahyllyyn. En siksi, että se on järkäle: 524 sivua. Luulen, etten vain ollut valmis omaksumaan sen perusajatuksia.

Kirjoittajista Dryden on tv- toimittaja ja Vos tutkija. Jälkimmäinen teki  väitöskirjaan "maailman parhaista tavoista edistää oppimista". Yliopistoihmisiä hän ei ole.

Kirja kokoaa tutkimustuloksia (tai pikemmin koulujen tekemiä selvityksiä) uudenlaisesta tavasta toteuttaa opetusta. Tekijät konstruoivat niiden pohjalta  pmaa teoriaansa  oppimisesta (ja oppivasta yhteiskunnasta).

Teosta on myyty miljoonia kappaleita  pehmeän vallankumouksen käsikirjana.  Markkinointi lupaa, että kuka tahansa voi oppia mitä hyvänsä paremmin ja nopeammin.

”Kaikkien ja kaikenikäisten on mahdollista oppia melkein mitä tahansa – usein jopa 5 – 20 kertaa tavanomaista nopeammin ja 10 – 100 kertaa tehokkaammin. Tähän tarvittavat oppimismenetelmät ovat yksinkertaisia, hauskoja ja terveeseen järkeen perustuvia ja ne toimivat”.

Jeannette Vos
EHKÄ lukuhaluni pysähtyi aikanaan tuohon. No, tartuin kirjaan uudelleen. Tein googlehakuja. Suomenkielisellä haulla löysin  5510 osumaa, divarit päällimmäisinä. Yksi yliopistotasoinen linkki, englanniksi yli 45 000.

TOISIN kuin 18 vuotta sitten, luin nyt ajatuksella koko tekstin. Myönnän olen ollut väärässä. Teos on monessa suhteessa hauska,  ei vain rautaa vaan paikoin terästä.

Maailma NYT
Tekijät luovat armottoman kuvan maailmasta, jossa elämme:
 • Tässä maailmassa ei koulunsa keskeyttäneillä ei ole tulevaisuutta.
 • Kenties vain neljänneksellä ihmisistä on tulevaisuudessa kokopäivätyö.
 • Työ muuttuu: 1. projekteiksi 2. osa-aika- ja kausityöksi  3. itsenäiseksi työksi.
 • On yhä vähemmän työtä, johin riittää vähäinen koulutus.
 • Useimmilla on edessään  useita työuria.
 • Rikkaus kasaantuu. Yhä useammat perheet juuttuvat pohhjalle;  Suurin riski yksinhuoltajien lapsilla.
Tekijöillä on vilpitön tahto nostaa yhä useampi tästä muutoksesta selviytyjäksi. Se edellyttää, että koulutus keksitään  uudelleen.

Uusi koulutus 
POIMIN tekstistä ajatuksia, jotka kolahtivat minuun (omin sanoin):
 • Opettajan pitää kysyä joka päivä: Missä oppilaani tarvitsevat sitä, mitä heille tänään  opetan?
 • Jokaiselle lapselle on laadittava henkilökohtainen opinto-ohjelma. 
 • On otettava käyttöön uudet oppimismenetelmat, jotka avaavat yhä useammelle mahdollisuuden menestyä.  
 • Jokaisen on opittava oppimaan ja ajattelemaan.
 • Opiskelu on muutettava työnkaltaiseksi. 
 • Jokaisen on opittava käyttämään tietokoneita.
 • Tukiopetusohjelmat on järjestettävä joka kouluun
 • On tunnistetaan yksilölliset oppimistavat (mieluisin)- ja annetaan  hänen oppia niin.
 • On vahvistettava itsetuntemusta (kuka minä olen), itsearvostusta, itsetuntoa.
 • Koulun on avauduttava oikeaan elämään.
 • Koulussa hankittua osaamista tulee saada käyttää, 
 • Oppimista tulee arvioida (ei aina opettaja). 
 • Luokkaan tulee luoda myönteinen iloa tuottava ilmapiiri. 
 • On järjestettävä  onnistumisen kokemuksia.
 • Oppilaiden on saatava opettaa: Oppilaat kiteyttämään olennainen.
 • Tunneille riittävästi vaihtelua.
 • Lisää liikuntaa!
 • Toverit auttamaan toisiaan.
 • Ratkotaan oikeita ongelmia. 
 • Tehdään oikeasti.  Perustetaan vaikka PopUp-yrityksiä.
 • Viedään oppiminen sinne, missä ympäristö on oppimiselle edullisin.
 • Annetaan huoltajille  oppimistakuu.
 • Käytetään aisteja ja taidetta.
 • Vahvistetaan itsetuntoa (esim. nopeutetun oppimisen tekniikat (accelerated learning) ja Super Camp- ohjelmat.
 • Otetaan vakaavasti se, mitä tiedetään oppimisesta,
Gordon Dryden
OPPIMINEN
Oppiminen tapahtuu aivoissa.  Oppiminen on  sitä, että  aivosolujen välille syntyy yhteyksiä  assosiaatioiden avulla. Ihmisen muisti käyttää assosiaatiota tallentamisessa ja muistamisessa.
Muistia voidaan parantaa yhdistämällä  uutta tietoa  ennestään tunnettuihin asioihin. Informaation tallennus muistiin tapahtuu parhaiten  rennon keskittymisen tilassa. Barokkimusiikki on paras taajuus tallentaa tietoa (vastaa rennon tilan aivojen taajuutta). Assosiaation voimakkuuteen vaikuttaa mielikuvan voimakkuus. Käytetään siis hyväksi tunteita.

TEHOKAS OPPIMINEN
Opetus tulisi järjestää niin, että se on oppimisen kannalta mahdollisimman tehokasta. Kirjan mukaan se tapahtuu näin:
 • Tarvitaan unelma (vrt. urheilu): tavoitteet- osatavoitteet-
 • Hanki innostunut opastaja- kysy!
 • Lähdetään liikeelle yleiskuvasta
 • Opetellaan  lukemaan- selvitä koodi, esim. sanomalehden kaava.
 • Vahvistetaan tekstiä kuvilla, äänellä. Piirrä!
 • Tehdään. Toista. Kertaa. Pohdi. Käytä muistitekniikoita apuna.
 • Rento hyppy! (musiikki)
 • Pidä hauskaa, leiki, pelaa
 • Opeta muita
VIISAUKSIA
Poimin tekstistä nämä viisaudet, jotka haluaisin muistaa:
 • Oppiminen on tehokkainta, kun se on hauskaa (Peter Kline)
 • Koska emme voi tietää, mitä tietoa tulevaisuudessa tarvitaan eniten, on järjetöntä opettaa sitä etukäteen. Sen sijaan meidän olisi yritettävä kouluttaa ihmisiä, jotka pitävät oppimisesta niin paljon ja oppivat niin hyvin, että kykenevät oppimaan kaiken tarvitsemansa. (John Holt)
 • Elämme nyt historiamme ensimmäistä aikakautta, jolloin jokainen ihmkinen voi päästä käsiksi ihmiskunnan koko tietouden, viisauden ja kauneuden perintöön kätännössä silloin kun haluaa (Robert Gross)
 • Oppimisprosessia voidaan nopeuttaa 5- tai jopa 20-kertaiseksi ( Charles Schmid)
 • 80 % oppimisvaikeuksista liitty stressiin. (Gordon Stokes)
VANHEMPIEN ROOLI
Tekijöiden mielestä vanhempein tulee saada - ja ymmärtää olevansa lapsensa ensimmäisiä opettajia. Ensiksin  kyse on hoivasta. Vanhemmat tulee perehdyttää  aivojen toimintaan. Heille pitää avata  mikä merkitys on
 • ruualla (glukoosia  tarvitaan; marjoja, hedelmiä…)
 • levolla (vrt, taustamusiikki)
 • liikunnalla (happea tarvitaan veteen, vahvistaa hermoyhteyksiä  mm. heijaaminen)
 • virikkeillä (kontrasteja, annetaan liikkua, värejä, lukemista, sanalappuja, mennään maailmaan.
 • rakkaudella  (kiintymys)
KUN LAPSI siirtyy kouluun, on tärkeää kertoa huoltajille, mitä koulussa opetetaan. Kirjassa kerrotaan myös  esimerkkejä siitä, kuinka vanhemmat on rekrytoitu auttamaan omien- ja muiden lasten oppimista mm. lukemalla heille kirjoja.

1 kommentti:

Rauno kirjoitti...

Kiitos Martti tärkeästä tiivistyksestä! Olen niin samaa mieltä. Kaksikymmentä vuotta on edetty kirjoittajien osoittamaan suuntaan. Tuossa tiivistyksessä on lähes kaikki mitä itsekin pidän 35 vuoden opettajakokemuksella tärkeänä. Otan talteen. Kyllä kouluilla on edessään todella kiinnostavia haasteita, näin lievästi ilmaistuna.