Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, huhtikuuta 24, 2015

EKOAY puolustaa uusien opettajien kesäpalkkaa!

SITÄ saa olla taas tosi ylpeä omasta, entisestä ammattiosastoon, Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistyksestä.

ERÄÄT isot kaupungit ovat päättäneet leikata opetustoimen menojaan palkkaamalla uudet yleensä nuoret ja pienipalkkaisimmat opettajansa vasta siitä päivästä alkaen, kun varsinainen koulutyö alkaa. Näin he menettävät jopa kahden viikon lomautusta vastaavan osan vuosipalkastaan. Ratkaisu on laillinen mutta törkeä.  Sen törkeyttä on hieman vaikea avata  lyhyesti koulumaailman ulkopuolisille; kurjia asioita tapahtuu toki muuallakin. Mutta koulutyötä tekeville tällainen on kuin märkä rätti kasvoille.

EKOAY on nyt lähettänyt kaikille espoolaistrexeille kirjeen, josta ylpeyteni johtuu. "Vuodan" kirjeen näin julkisuuteen.


Tiedote espoolaisten koulujen rehtoreille

On kantautunut huhuja, että joissakin kouluissa olisi tarkoitus järjestää jonkinlaista palkatonta perehdytystä uusille opettajille ennen näiden virkasuhteen alkua (11.8.2015).  Perehdytys toki olisi tärkeää, koska opettajan tulisi perehtyä etukäteen koulunpitoon, tuleviin oppilaisiinsa sekä koulun turvallisuuskäytäntöihin, jotta oppilaiden hyvinvointi ei vaarantuisi ja oppiminen sujuisi mutkattomasti alusta lähtien. Virkasuhteen alun siirtäminen on lomautukseen verrattavissa. Lomautuksen aikana ei ole työvelvollisuutta.

Muistutamme kuitenkin rehtoreita seuraavista seikoista:

1)   Koska opettajalla ei ole laillista oikeutta tutustua oppilaita koskeviin tietoihin tai
työnantajalla oikeutta luovuttaa tietoja ennen kuin palvelussuhde on voimassa, eivät
rehtorit voi luovuttaa näitä tietoja syyllistymättä salassa pidettävien tai luottamuksellisten
tietojen antamiseen.

2)  Mikäli uusi työntekijä tulee työpaikalle ennen palvelussuhteen alkamista, työnantajan
ottamat vakuutukset eivät ole voimassa.

3) Uudella opettajalla ei ole velvollisuutta tulla perehdytystilaisuuteen eikä rehtorilla oikeutta määrätä opettajaa sellaiseen osallistumaan. Päätöstä tulla kouluun ennen virkasuhteen alkua tai olla tulematta ei voida siirtää tulevalle työntekijälle

terveisin
EKOAY:n rehtori- ja edunvalvontajaostot

Ei kommentteja: