Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, syyskuuta 28, 2012

Rehtori työnantajan edustajana


ESPOOLAISREXIT oli kutsuttu torstai-aamuksi Omnia auditorioon koolle ns. OVTES-koulutukseen. Päivän  tavoitteena oli syventää osallistujien käsitystä rehtorin roolista työnantajan edustajana - erityisesti virkaehtosopimusta koskevissa  asioissa. Alustajina olivat mm. sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko, Marja-Liisa Heikkilä, Marjo Sotala, Juha Nurmi ja special quest starina lakimies Salla Pyymäki.

ESPOO haluaa olla vastuullinen työntantaja, joka haluaa taata palvelutason perustan,  ja se tulee näkymään pian syntyvässä budjetissa. Siitä ei sen enempää paljastuksia tällä foorumilla.

Sivistystoimenjohtajan mukaan rehtorin rooliin on tullut uusia elementtejä liikelaitosajattelun käyttöönoton jälkeen. Rehtorista on tullut tilojen, ruokapalveluiden, tietotekniikkapalveluiden, siivouksen, kuljetusten jne. laadun vartija. Rehtorin on oltava kriittinen, asiallinen, napakka ja positiivinen tilaaja, joka jaksaa reklamoida ja "väsyttää". Jatkossa hän ei voi olla ainoa.  Ja rehtorin on jatkossa saatava  käyttää työaikana ja paremmin keskittyä omaan perustehtäväänsä: pedagogiikan johtamiseen.

 Upea lupaus.

Työnantajan edustajan oikeuksista ja velvollisuuksista

Aikaisemminkin Espoossa vieaillut  lakimies  Salla Pyymäki  luennoi minua miellyttävällä iloisella ja reippaalla otteella.  Kalvoja oli about 1000., mutta ei haittaa, vaikka kaikkia ei ehditty käydä läpi, rehtorit löytävät ne sharepointisa.

Pyymäki kertasi  mainosti työnantajan oikeuksia ja tehtäviä ja antoi runsaasti aikaa myös yleisön kysymyksille.  Seuraavat asiat jäivät minulle erityisesti mieleen:

 • Keskeinen säädösperusta: Laki kunnallisista virkamiehistä ja työsuojelulaki
 • Rehtorin tehtävä työnantajan edustajana on järjestää, johtaa ja valvoa työtä sekä motivoida työntekijöitä.Työnantaja huolehtii (oma-aloitteisesti), että työntekijä saa  etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat.
 • Työ pitää järjesää niin, että työntekijä  voi suoriutua siitä ( kohtuullinen tuki)
 • Työtekijällä on oikeus kehittyä kykyjensä mukaan urallaan.
 • On edistettävä hyviä suhteita- myös työntekijöiden kesken.
 • Hyvässä hallinnossa virkakäskyt perustellaan
 • Työnantaja ei saa syrjiä eikä suosia ketään (perusteetta) työhön otossa eikä palveluehdoissa. Syrjintäolettamassa on työntekijällä näyttövelvoite. Jokaisen on itse harkittava, estääkö esim. oma vakaumus työn tekemisen. Vakaumus ei ole peruste kieltäytyä.
 • Työn on järjestettävä turvalliseksi.
 • Työnantaja voi määrätä mitä, miten, missä ja millä työ tehdään (vrt. opettajan  pedagoginen vapaus)
 • Työantajalla on myös oikeus vaatia työltä laatua: työ on tehtävä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Työntekijän on käyttäyyttävä  lojaalisti  työnantajaa kohtaan
Katsaus opetusalan virkaehtosopimukseen

KERTASIMME tehtyä sopimusta ja sen tiettyjä käsitemuutoksia. Isoja arkeen vaikuttavia muutoksia ei esille tullut. Seuraava järjestelyerä tulee 1.2.2013. Espoon edustajat kertoivat, että meillä tullaan ottamaan käyttöön uusi motivoinnin keino: ketapalkkiot. Viherlaakson koulu pilotoi tätä jo tänä syksynä. Jos oikein ymmärsin, rehtori saa koulun omasta budjetista myöntää "pikapalkintoja" etukäteen kerrottujen kriteerien pohjalta.

OPETTAJIEN työaikajärjestelmä on Pyymäenkin mielestä tullut tiensä päähän. Keskustelimme pitkään vaikeasti tulkittavista asioista, ja näin niitä itselleni kirjasin
 • Opettajien työajan perustana ovat opetustunnit (60 min) ja 3 YT-tuntia (yhteensä 114 tuntia). 
 • Opettajien työpäivien lukumäärä on 190 (- akipyhät) + 3 lisäpäivää. Ja jos työnantaja niin haluaa, vessissä on  mahdollisuus ostaa kaksi lisäpäivää.
 • OVTES ei ole lista tehtävistä, jotka kuuluvat opettajan virkatehtäviin. Se on lista niistä tehtävistä, joista maksetaan erikseen.
 • Muut virkaan kuuluvat tehtävät (joista ei ole mainintaa OVTESSissä)  tulee tehdä  varsinaisella palkalla. Varsinainen palkka on korvaus oppitunneista mutta myös kaikista ns. virkatehtävistä. Työnantajan kanta on siis: Jos korvausta ei ole erikseen määrätty ovtessissä,  työ kuuluu tehdä varsinaisella palkalla.
 • Sitä, mitkä asiat ovat virkatehtäviä, on usein vaikea hahmottaa. 
 • Aikaisemmin vessissä oli mahdollisuus vaihtaa opetustuntia 90 minuuttiin muuta työtä. Nyt tuota momenttia ei enää ole.
PUHUIMME mm. työtehtävien teettämisestä koulujen kesäkeskeytyksen aikana. Pyysalo ei uskaltanut sanoa mitää "tästä pyhästä alueesta".  Kesätyöt ovat hankala kysymys mm. lukioiden opojen osalta. Kaupunki tulee linjaamaan tätä asia.

Espoon paikalliset sopimukset

VOILEIPÄLOUNAAN jälkeen kävimme läpi Espoon omia linjauksia. Keskustelu jatkui vilkkaana mutta koko ajan iloluontoisena. Päivä päättyi klo 13.30-14.00  vielä kahveihin.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Juha Nurmi veti seminaarin yhteen. Hän korosti, että rehtori on työnantajan edustaja. Siitä rehtoreille  maksetaan. Eri vaihtoehtoja pohdittaessa, on johtolankana pidettävä oppilaan etua. Rehtorilla on oltava rohkeutta harkita harkinnanvaraisia asioita. Ja samaan aikaan käytänteiden tulisi olla johdonmukaisia koulujen välillä.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta kesätyöajasta on selvä maininta OVTES:ssa: sitä voi teettää vain ja ainoastaan, mikäli siitä sovitaan (pää)luottamusmiehen kanssa. Ja luottamusmiehet sopivat - ja saavat sopia - vain, jos OAJ:n paikallinen yhdistys ja OAJ:n edunvalvointaosasto antaa siihen luvan. Sen pyhempi asia se ei ole. Rahalla siis saa, jos opettaja haluaa rahaa eikä vapaata.

Pasi Majasaari kirjoitti...

Eikö sinua Martti koskaan ala ahdistaa kaikki se, mitä sinun edellytetään tekevän ja suunnittelevan, mitä kaikkea seuraavan ja mihin kaikkeen pystyvän vaikuttamaan? Kuluneen työviikon jälkeen itselläni on näin perjantaisaunan ja kolmen oluen jälkeen epäilys tämän kaiken mielekkyydestä.

Pasi Majasaari

Martti kirjoitti...

Rehtorin työ on 24 vuodessa muuttunut hurjasti. Yhä enemmän, yhä erilaisempia vastuita. Nuorena rexinä oli vain pedagogiikka. Kun lama iski tuli managerin tehtävät ja heti perään uuden opsin mukana liiderin tehtävät. Viime vuosina olen näiden lisäksi yhä enemmän ollut myös se, joka vastaa työturvallisuudesta ja lapsille myönnettyjen oikeuksien saamisesta- osaan tai on minulla resursseja tai ei. Jaksamista auttaa, jos pystyy päässään ymmärtämään olevansa erilaisten arvokenttien tulkki ja että pelipaikka on niiden kaikkien leikkauspisteessa. Kippis.