Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, syyskuuta 14, 2012

Oppilashuolto vanhempien oikeuksien kannalta

Nykyajattelussa nimenomaan luokanopettaja on
avainhenkilö, joka huomaa ensimmäisenä lapsen
oppilashuollollisen tarpeet.
PERUSOPETUSLAIN  ja -asetuksen, opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetusssuunnitelman  hiljan muutetut  kohdat velvoittavat koulua tekemään oppilashuoltotyötä aikaisempaa avoimemmin ja aktiivisemmin yhdessä vanhempien kanssa. Säädöksiä tulkitaan niin, että aina, kun oman lapsen asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, vanhemmilla on oikeus olla mukana. Niinikään vanhemmilla on oikeus pyytää nähtäväksi, mitä omasta lapsesta viralliseen pöytäkirjaan on kirjattu.

MEILLÄ Aurorassa on ollut pitkään tapana käydä kaikki luokat vuorollaan läpi oppilashuoltoryhmän kokouksessa ainakin kerran lukuvuodessa.  Oppilashuoltoryhmään kuuluvat: rehtori, koulun erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.  Tällainen oppilaiden hyvinvoinnista vastaava ryhmä on maailmanlaajuisesti ihailun kohde.

Luokanopettaja on näissä istunnoissa kertonut  ensin luokan tilanteesta yleensä ja sitten erikseen oppilaista, joiden koulunkäynnistä hän on huolissaan.  Jos huoli on todettu aiheelliseksi,  on huoltaja kutsuttu  erikseen sovittuun  neuvotteluun pohtimaan, kuinka lasta olisi fiksuinta tukea.

Olemme aikaisemmin tulkinneet säädöksiä niin, että alustava keskustelu siitä, onko huoli aiheellinen vai ei,  ei ole vielä varsinaista säädösten tarkoittamaa oppilaan asian käsittelyä. Tänä syksynä otamme kuitenkin askeleen pitemmälle avoimuuden suuntaan. Ilmoitamme Wilmassa etukäteen, minkä luokan asioita  OHR kunakin maanantaina käsittelee. Emme tiedä varmasti etukäteen, keitä luokan oppilaista käsittelyyn nousee,  mutta jos huoltaja niin haluaa, hänellä on mahdollisuus tulla lapsensa luokan asioiden käsittelyn ajaksi koululle. Ja jos hänen lastaan käsitellään, hän saa osallistua lapsensa asian käsittelyyn  jo tässä vaiheessa.

Kyseessä on siis vanhempien oikeus, ei velvollisuus. Lasta koskevia oppilashuollollisia päätöksiä ei kuitenkaan koskaan tehdä vanhempien selän takana tai heitä kuulematta.

KUTSUNA näin ilmoitetetaan, että maanantaina 17.9.2012  OHR käy läpi 3b-luokan (opettaja Anni-Kaisa Eriksson) tilannetta klo 14-15.

Rehtorina vastaan mielellään kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin (045 11 8156)


1 kommentti:

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Hyvä muutos avoimuuden suuntaan, Martti. Toimitte hienosti uuden lain hengessä.