Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, kesäkuuta 06, 2011

Ensi lukuvuoden kuudennen luokan opettajan paikka hakuun

PARIN päivän sisällä eREkryyn tulee hakuun Jukka Sarpilan viransijaisuus. Tehtävä on sijoitettu kuudennelle luokalle.  Valintakriteerit  tähän tehtävään ovat seuraavat:

Etsimme opettajaa, jolla on halua, taitoa ja näyttöja seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.
(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
- A1- englanti
- A2- ruotsi
- Musiikki
- Liikunta
- Käsityö 
(3) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
(4) kyky rakentaa kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.
(5) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.
(6) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
(7) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa. Opetusvelvollisuuteen sisältyy  bändikerhotoiminnan ohjaaminen.
(8) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu). Opetusvelvollisuuteen sisältyy opetuksen ohjausta: oppimiskeskustoimintaan liirtyvä koulujen yhteisen rock-konsertin organisoiminen.

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijoiden
(9) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa sekä
(10) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Viransijaisuus löytyy netistä, Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/

Hakuaika päättynee 21.6.2011 klo 12.

Ei kommentteja: