Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, kesäkuuta 08, 2011

Auroran johtokunta kokoontui kesän kynnyksellä


AURORAN  koulun johtokunta piti vuoden toisen kokouksen vielä pari päivää ennen koulujen loppua. Asialistalla oli tällä kertaa poikkeuksellisen paljon erilaisia asioita. Johtokunnan tehtäviin kuuluu tiettyjä vuosittain toistuvia tehtäviä, joista tällä kertaa vuorossa olivat koulun toimintasuunnitelman seuraaminen osana kokonaisbudjettia sekä lukuvuosisuunnitelman ja opetussuunnitelman toteutumisen seuranta.

Ajankohtaisia asioita

Rehtori kertoi johtokunnalle ajankohtaisia kuulumisia. Tässä vaiheessa vuotta lukuvuosisuunnittelussa on ratkottu mm. uusien ekaluokkalaisten koulun aloitukseen, syksyn luokkajakoihin, luokkatiloihin, opettajaresursseihin ja syksyn muun henkilöstön tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Lukujärjestyssuunnittelu käynnistyy kesän alettua. Todettiin myös, että syksyllä alkaneet koulun pihan sisäänajon remontointityöt saataneen valmiiksi syyslukukauden alkuun mennessä.

Johtokunta kiitti rehtoria ja koulua Ruusunen-elokuvan näytöksestä. Hieno esitys, jolle kulttuurikeskuksen sali tarjosi upeat puitteet.

Lukuvuoden suunnittelu ei tapahdu vain keväällä, vaan koulun opetusta ja muuta toimintaa arvioidaan jatkuvasti syksystä kevääseen. Tämänkin lukuvuoden aikana on tehty useita erilaisia arviointeja: henkilökunta on arvioinut lukuvuosisuunnitelman ja opetussuunnitelman toteutumista, ja koulu on osallistunut Kunta 10 -, EFQM 2010- ja itsearviointikyselyyn 2011. Tällaisten arviointien perusteella kehitetään jatkuvasti koulun toimintaa, henkilöstön hyvinvointia, pedagogiikkaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Arvioinneissa todetaan toki myös ne asiat, jotka koetaan Auroran vahvuuksiksi. Erilaisten arviointien perusteella on tänä vuonna todettu, että Aurorassa tehdään hyvää työtä ja henkilöstö voi hyvin. Kehittämistä voi silti aina jatkaa. Ensi lukuvuoden kehittämishaasteiksi on nimetty mm. kannustuksen ilmapiirin lisääminen oppitunneilla, TVT-opetuksen vahvistaminen ja läksypedagogiikan kehittäminen sekä mittava lista muita opetukseen, koulutyöhön ja kouluyhteisöön liittyviä asioita.

Opetussuunnitelma

Pisin keskustelu käytiin opetussuunnitelman muutoksista. Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmatekstit. Eduskunta on muuttanut koululakeja kesällä 2010. Suurimmat muutokset uudistuksessa koskevat tapaa, jolla oppilaiden opiskelulleen saama tuki järjestetään. Esimerkiksi vanhasta erityisoppilas-käsitteestä luovutaan. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan jokaisen oppilaan oikeutta tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.

Oppilaiden saama tuki kuvataan porrastettuna, ja tuen muodoista käytetään nimityksiä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin tuen toteutusta: opetussuunnitelman tulee kertoa hyvin konkreettisesti, mitä tuen tarjoaminen koulussa tarkoittaa.

Opetussuunnitelman uudistus on koululle iso prosessi: Muutokset näkyvät ensin valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden uudistuksena, sen jälkeen kunnat tekevät näiden perusteella omat opetussuunnitelmansa ja koulut vielä omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa.

Kokouksessa johtokunta kävi vilkasta keskustelua opetussuunnitelman kokonaisuudesta ja joistakin yksittäisistä opetussuunnitelman kohdista. Opetussuunnitelmatekstistä nousi paljon hyviä keskustelunaiheita, joista osa jätettiin syksyn Aurora-seminaariin pureskeltaviksi. Uusittu opetussuunnitelma on nähtävillä viimeistään kesän lopulla Wilma-järjestelmässä, kohtaan vuosisuunnitelma.

Sisäilmaongelmat

Viime kokouksessa johtokunta keskusteli vakavasti koulun sisäilmaongelmasta, joka koskee erityisesti koulun matalan siiven tiloja. Johtokunnan pyynnöstä rehtori on viime kokouksen jälkeen lähettänyt kirjeen sekä opetuslautakunnalle että tilakeskukselle. Asia on edennyt heikosti. Kokouksessa tehtiin yksimielisesti päätös, että johtokunnan edustajat ja Koti ja koulu ry:n edustajat pyytävät tapaamista tilakeskuksen edustajan kanssa. Lisäksi johtokunnan puheenjohtaja on yhteydessä opetuslautakunnan puheenjohtajaan ja tarvittaessa terveystarkastajaan, jotta sekä oppilaita että koulun aikuisia kuormittava sisäilmaongelma saataisiin ratkaistuksi.

Aurora-seminaari

Syksyn Aurora-seminaari sovittiin pidettäväksi tiistaina 30.8. kello 18.30 alkaen. Seminaarin aiheita tulevat olemaan uusi opetussuunnitelma, läksyt, vanhempainiltojen kehittäminen sekä oppilasta koskevien tietojen siirtoon liittyvät kysymykset.

Johtokunta toivottaa kaikille koulun lapsille ja aikuisille sekä kotijoukoille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Anu Arvonen
Johtokunnan varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: