Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 22, 2011

OPS-uudistus 2011 Aurorassa

EDUSKUNTA  uudisti erityisopetuksen osalta koululakeja kesällä 2010.  Opetushallitus hyväksyi muutoksista johtuen omat muutoksensa opetussuunnitelman perusteisiin marraskuussa 2010. Espoon suomenkielisen  varhaiskasvatuksen ja opetuksen  lautakunta hyväksyi siitä johtuvat muutokset kunnan opsiin tammikuussa 2011.

AURORAN johtokunta käy läpi ja toivottavasti hyväksyy  ym. muutoksista johtuvat muutokset koulumme ops-sovellukseen kesäkokouksessaan viikolla 22. Rehtori esittelee ne. Muutosteksti lähtee johtokunnalle hiukka myöhässä, perjantaina. Aika ei ihan riittänyt.

HUOMENNA maanantaina henkilökunta käy vielä läpi tiimeissä kevään ops-YT-ja tiimi-istunnoissa aikaansaatua ja priorisoi kehittämisideat. Ops-tiimi tsekkaa sitten keskiviikkona, että kaikki on ok. Ja minä lähetän sitten tekstin jäsenille.

Auroran opettajien kehittämisideat

OLEMME yrittäneet työstää mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on ollut ops-tiimi, joka on vetänyt porukalle ops-istuntojen  aluksi lyhyen info-osuuden, ja sitten tiimit ovat koonneet meillä jo käytössä olevia hyviä käytänteitä ja ideoineet seuraavia askelia.

Ideoita tuotettiin upea määrä, toistasataa. Bensa ei riitä toteuttamaan niitä kaikkia kerralla. Siksi huomenna  on  etsittävä jyvät akanoista.  Tiivistin ideat 11 kehittämisalueeksi. Nämä ovat:

 • (1) ARVOJEN JALKAUTUS KOULUN ARKEEN
 • (2) OPETUKSEN LAADUN KOHOTTAMINEN
 • (3) OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
 • (4) YLEINEN SUUNNITTELUN KEHTTÄMINEN
 • (5) OPPILASHUOLLON KEHITTÄMINEN 
 • (6) KEHITETÄÄN TUEN MUOTOJA JA KOHDENTUMISTA
 • (7) KEHITETÄÄN TUKIOPETUKSEN MUOTOJA JA KOHDENTUMISTA
 • (8) KEHITETÄÄN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ
 • (9) LAADITAAN  YHDESSÄ  HYÖDYLLISIÄ LOMAKKEITA
 • (10) KEHITETÄÄN ITSEARVOINTIA, NIIN ETTÄ SEN TULOKSIA HYÖDYNNETÄÄN PAREMMIN
 • (11) KEHITETÄÄN TIIMIEN TOIMINTAA PEDAGOGISIKSI TIIMEIKSI


YKSITTÄISIÄ kehittämisideoita oli toistasataa. Tässä muutamia aakkosjärjestyksessä esimerkin vuoksi:

* Alueen kasvattajaverkko kokoontuu 2-3 kertaa lukuvuodessa * Itsearvioinnin pohjalta asetetaan vuosittaiset sitovat kehittämistavoitteet eri osa-alueille.*  Kaksi Kekeä vuodessa. Rehtorin kanssa? Tiimipomon kanssa?* Keskustelu kokeista * Kestävä kehitys, käytännot näkymään * Kootaan kaikki tuen muodot yhteen  tukijärjestelmäksi *  Koulunkäyntisopimus (OHR+ koti)* Käydään yhteinen keskustelu siitä, mikä on hyvää opetusta *  Laaditaan käsikirjoitus vanhempainvartteihin*  Laaditaan vuosikello, johon kootaan keskeiset opetustyöhön vaikuttavat tekijät. * Lahjakkaat oppilaat eriyttämisen piiriin* Lisää myönteisyyttä, iloisuutta...* Luodaan oppilaan/oppimiskansio, johin kirjataan kaikki annettu tuki (seuranta, tiedon siirto uudelle opettajalle...)* Luokan esittelylomake  OHR:ssä  * Luokat, joilla vaikeuksia ryhmäytymisessä, erillistarkastukseen OHR:ssä * Muisterin käyttö työkaluna * Niillä luokilla, joilla mahdollista, välitodistus tammikuussa* Ohjaaminen oppimistyyleihin (etsitään testi työkaluna)* Opettajille puhelinaika * Opiskelu- ja koulunkäyntitaitojen taksonomian laadinta* Paneudutaan tukiopetuksen pedagogiikkaan * Pedagoginen tiimi * Pehmennetään 2.-3.- luokan kuilua* Seinälle kartta, mistä maista lapsia meillä on * Siirtolomake* Sisäista koulutusta organisoidaan ja lisätään* Sovitaan läksykäytännöt yhtenäisiksi * Suunnataan jakotunteja 5-6-luokille (mm. matematiikkaan)* Systeemaattisesti testit/arviointipatteri, Millä luokilla mitäkin? * Tiimikohtainen tukiopetusjärjestelmä (Ela tukemaan) * Tiimit suunnittelemaan opetusta yhdessä * Treeniviikot kotona * Turvalliset rakenteet tunnille * Vahvistetaan tiedotusta:  Nettisivulle aakkosellinen ”Auroran aakkoset” * Valinnaiskurssit takaisin 5-6-luokille * Vierailuja muihin kouluihin (hyviä käytänteitä); käytetään mahdollisuudet hyväksi.

NÄISTÄ ideoista voi olla oikein ylpeä.

Ei kommentteja: