Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, toukokuuta 24, 2016

Tule mukaan verkkoaivoriiheen kehittämään opettajankoulutusta

Kehitetään opettajankoulutusta yhdessä!

Suomalainen koulutus on kansainvälisesti kiinnostava ilmiö, jota pidetään korkeatasoisena ja jota asiantuntijat analysoivat koti- ja ulkomailla jatkuvasti. Toimintaympäristömme, kuten opetussuunnitelmat, oppimisympäristöt ja digitalisaatio, muuttuu ja haastaa meitä muuttamaan toimintatapojamme kuten pedagogiikkaa ja tapoja toimia yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä oppimaan uudenlaista osaamista jatkuvasti. Muutoksessa on pidettävä katse olennaisessa; millaista koulutusta ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten sitä opitaan? Miten muutos vaikuttaa opettajankoulutukseen?

Haastamme sinut mukaan koko koulutuskentän yhteiseen aivoriiheen, jossa ideoimme tulevaisuuden koulutuksen tavoitteita ja keinoja, joilla niihin päästään. Menetelmänä on avoimeen ideointiin perustuva verkkoaivoriihi. Pääsemme samalla arvioimaan ja kommentoimaan toinen toistemme esittämiä ideoita. Odotettavissa on hyvin mielenkiintoinen yhteisöllinen aivoriihi

Toivomme, että lähetät tätä kutsuviestiä laajasti eteenpäin omissa verkostoissasi. Asia on tärkeä ja voit saada kutsun useampaakin eri reittiä. Voit halutessasi osallistua aivoriiheen useampia kertoja, jos haluat jatkaa ideointia tai käydä katsomassa, mitä uutta muut osallistujat ovat ehdottaneet.

Tule mukaan tästä linkistä:
https://www.strategysignals.com/38514-31432-832@osal&listu

Verkkoaivoriihen toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön alan ”Osaaminen ja koulutus” kärkihankkeen alainen Opettajankoulutusfoorumi yhdessä Fountain Parkin kanssa. Foorumin tavoitteena on aktivoida eri sidosryhmät laajasti suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistyöhön. Mukaan kutsutaan niin opiskelijoita ja opettajia kuin järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia. Elokuussa työstetään konkreettinen kehittämisohjelma opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Siinä tämän aivoriihen tulokset tulevat näkymään vahvasti.

Aivoriihi toteutetaan kokonaan verkossa ja osallistuminen on täysin nimetöntä. Jos palaat myöhemmin uudelleen aivoriiheen, aiemmat vastauksesi ovat tallentuneet ja voit jatkaa ideointia ja muiden ideoiden arviointia puhtaalta pöydältä.

Kiitokset ajatuksistasi jo etukäteen!

Opettajankoulutusfoorumin puolesta,

Jari Lavonen
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja, Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja

Ei kommentteja: