Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, maaliskuuta 05, 2014

Koulujen oppilashuoltoryhmät murroksessaLakimies Jarkko Helmisen mainio, kuiva juristihuumori toi harmaaseen lakitekstiin väriläikkiä.
Päivitetty 6.3. -14
PERINTEISET koulujen oppilashuoltoryhmät lopettavat toimintansa ensi kesänä. Elokuun alusta astuu voimaan uusi opiskelijahuoltolaki, joka mullistaa oppilashuoltotyön perinpohjin. Kirjoitan tämän lastun Dipolin rexikoulutustilaisuuden alustusten ja kommenttien pohjalta, ja esitän yksinkertaisen mallin, miten oppilaan hyvinvoinnista ja oppimisesta  ja kasvusta jatkossa voisi kantaa huolta yksittäisen koulun tasolla. Perinteinen, yksi OHR korvataan tässä kolmella  uudella ryhmätyypillä.

1. Opiskeluhuoltoryhmä (monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä)
** Oph kutsuu tätä koulukohtaiseksi oppilashuoltoryhmäksi

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa kokoonpanoltaan vanhaa OHR:ää. Rehtori voi johtaa sitä, jos opetuksen järjestäjä niin päättää. Mutta se ei enää käsittele yksittäisen oppilaitten akuutteja murheita.

Se tekee ns.  yhtesöllistä opiskeluhuoltoa. Ryhmä kokoontuu esim. muutaman kerran lukuvuodessa. Se edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä. Oph:n mukaan: Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Se laatii  yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulun opiskeluhuoltosuunnitelman ( mm. koulukiusaamisen vähentämiseksi). Lain 13 §ssä on tarkemmin kuvattu suunnitelman sisältö. Oph antaa lisää ohjeita.

Tämä ryhmä vastaa  Oph:n mukaan koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2. Asiantuntijaryhmä(t) (tapauskohtaisesti koottavat monialaiset asiantuntijaryhmät)
Kun ollaan huolissaan yhden oppilaan hyvinvoinnista tai terveydestään (huom! oppimisongelmat ovat eri juttu)  hänen ympärilleen voidaan koota huoltajan suostumuksella ryhmä oppilashuollon asiantuntijoita, jotka auttavat lasta. Oph:n mukaan ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Tämä ryhmä antaa "yksilöllistä opiskelijahuoltoa". Ryhmän keinot ovat soster-keinoja, ei pedagogisia. Tarkoitus on, että "Matin intiimit asiat käsittelee vain ne ihmiset, joille se kuuluu".

Lapselle laaditaan oma suunnitelma. Kullakin ryhmällä on oma vastuhenkilö, joka kirjaa tiedot ylös  opiskeluhuollon kertomuksiin. (Oph: kutsuu sitä oppilashuoltokertomukseksi). Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan tiedot. Kertomuksista koostuu opiskelijahuoltorekisteri. (Oph kutsuu sitä oppilashuoltorekisteriksi)Rekisterillä on vastuuhenkilö. Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä tietyin poikkeuksin.

Rehtori ei ole mukana näissä ryhmissä. Tarvittaessa hän saa tietoa vastuuhenkilöltä opetuksen järjestämiseen.

3. Oppimisen ja opiskelun tukiryhmä (itse antamani nimitys)
Tämäkin ryhmä muistuttaa vanhaa OHR:ää, mutta sen nimi täytyy vaihtaa. Laissa puhutaan opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta, jonka avulla  tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Tässä ryhmässä käytetään pedagogisia keinoja.

Opetuksen toteuttamisesta ja oppimisen tukitoimista säädetään tarkemmin koulutusta koskevissa laeissa ja niiden perusteella laadituissa opetussuunnitelmien perusteissa.

Tässä ryhmässä käsitellään keinoja, joilla tuetaan oppilaan oppimista  (esim. 3-portainen tuki). Tätä ryhmää voi vetää vanhaan tapaan rexi.

Erilliset oppilashuollolliset palvelut
Oppilaalla on oikeus saada maksutta psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja koululääkärin palveluita. Näitä ovat mm. terveystarkastukset. Kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä, muussa tapauksessa 7 päivän kuluessa.

Mm. nämä asiat on koulussa hoidettava
Koululla laaditaan Oph:n  tekstin mukaan  koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, joka perustuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja paikalliseen opsiin sisältyvään kuvaukseen  oppilashuollosta…
  • Siinä arvioidaan oppilashuollon tarve ja kuvataan käytössä olevat palvelut…
  • Siinä kuvataan yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat (sekä mm. järjestyssäännöt, tavat seurata poissaoloja jne.). 
  • Siinä kuvataan  suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä… 
  • sekä toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa… 
  • sekä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen.
  • sekä oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
  • ja vielä oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen.
PS. Opetushallituksen uudistetut määräykset oppilashuollosta löytyvät Oph:n sivuilta:
http://www.oph.fi/download/155771_Perusopetusmuutos_4_011_2014_luku_5_4.pdf


5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Olipas hyvä ja konkreettinen tiivistys uudesta opiskeluhuollosta!

Minäkin liputan pedagogisen tukiryhmän tai vastaavan toiminnan puolesta, sillä myös opetuksen tukeen liittyvien asioiden monialaiselle käsittelylle on oltava aikansa ja paikkansa.

Olen tehnyt vähän kuvaamasi kaltaisessa mallissa töitä ammatillisen koulutuksen puolella jo pari vuotta sitten ja voin kertoa, että peloista huolimatta asiat saatiin pienen alkukangertelun jälkeen tällä systeemilläkin toimimaan. Aika ajoin syntyi tietenkin keskustelua siitä, miten laajalle asiantuntijajoukolle mainitsemasi yksilölliset soster-asiat kuuluvat tai mikä opiskelijaa koskeva tieto on välttämätöntä opetuksen järjestämiseksi.

Oman näkemykseni mukaan opettajan on hyvä tietää oppilaan asioista se, mikä suoraan näkyy ja kuuluu luokassa ja vaikuttaa opiskeluun ja koulutyöhön - ja sitä kautta pedagogisiin ratkaisuihin. Meillä amm. koulutuksen puolella tiedonsiirto-ja salassapitoasian rajapintoja haettiin monesti niin, että opiskelijan kanssa sovittiin esim. ettei tieto hänen lääketieteellisestä mielenterveys-dg:staan mene opettajille, mutta opettajat saavat kyllä tiedon esimerkiksi siitä, että opiskelija tarvitsee rauhallisen työskentelytilan tai voi käydä käytävällä "puhaltamassa" kesken oppitunnin.

Anu Arvonen

Anonyymi kirjoitti...

PS. Tiedonsiirto- ja salassapitoasioista vielä: eikös opiskelijan/oppilaan ja huoltajan luvalla voida uudenkin lain aikana tarvittaessa välittää ammattilaisten kesken enemmän tietoa opiskelijan/oppilaan asioista? Matti, huoltaja ja OHR-ammattilaisethan saattavat jossakin tilanteessa olla sitä mieltä, että Mattia voisi auttaa, jos vaikkapa opettaja tai reksi tietäisi vähän enemmän hänen asiastaan.

Anu

Tipipp kirjoitti...

Hyvä artikkeli.

Martti Hellström kirjoitti...

Anulle. Joo.Luvalla saa tehdä asioita toisinkin.