Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, tammikuuta 25, 2008

Talvi tuli !?

KUVA: Torstaina pyrytti oikeaa lunta! Valo lisääntyi huimasti. Minä en ryhtynyt lumitöihin, koska perjantaina mennään kuulema taas plussan puolelle.

KAIKKI Espoon reksit oli kutsuttu Keskushallinnon järjestämään "OVTES-koulutus sivistystoimen esimiehille"-tilaisuuteen Omnian auditorioon. Ihan kaikki eivät olleet kutsua kuulleet tai totelleet. Teema oli kuitenkin hyvin tärkeä, ja käyty keskustelu kiinnostavaa.

Keskushallintoa edustaneen lakimiehen mielestä työnantajan rooli kaipaa espoolaisrehtorienkin keskuudessa kohentamista. Moni ei kuulema oivalla, että hänen pitäisi oikeasti edustaa työnantajaa. Lähiesimiehet samaistuvat liikaa joukkoon (? ). Osasyyllisiä ovat rehtoreita ahdistelevat luottamusmiehet. Tulkinnoissaan rehtorien ei pitäisi lukea liikaa Opettaja-lehteä.

Mieliin jäävän avauksen jälkeen kävimme läpi eräitä esiin nousseita ongelmia. Ihan uusi tieto minulle oli, että jos talossa on tarve järjestää pysyvästi vaikka vain yhden tunnin osalta opetus, niin siihen tulee palkata (tuolloin sivutoiminen) tuntiopettaja toistaiseksi (siis pysyvästi- jos hän on muodollisesti pätevä). Päätoimisuutta ei kuitenkaan kannata luvata. Tällaisella tuntiopella ei ole etuoikeutta saada myöhemmin pysyvää tehtävää.

Tuntiopettajan palkkaamiseen liittyi kysymys siitä, kuinka paljon ylitunteja opettajille järjestetään. Luennoitsija muistutti että opettajalla ei ole subjektiivista oikeutta saada ylitunteja, vaikka moni niin ajattelee.

MIELENKIINTOINEN keskustelu käytiin opettajien työajasta. Opettajathan eivät kuulu miltään osin työaikalain piiriin. Kun puhuttiin yleisestä työnantajan työnjohto-oikeudesta eli direktio-oikeudesta, jouduttiin palaamaan aika-kysymykseen.

Direktio tarkoittaa sitä, että työnantajalla on oikeus johtaa työpaikalla tehtävää jokapäiväistä työtä. Hän vastaa siitä, että opettajat hoitavat virkaansa kuuluvat tehtävät. Viranhaltijan on suoritettava tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen säännöksiä ja määräyksiä sekä työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

Rehtoreilla tuntui olevan paineita yhtenäistää direktiokäytänteitä ja palauttaa opettajien käsitys didaktisesta vapaudesta oikeisiin mittasuhteisiin. Luennoitsijan mielestä osalle opettajista tuollainen vapaus voidaan suoda. (Kaikki eivät sitä osaa käyttää.)

Sitten siirryimme puhumaan YT-ajasta. Rehtorilla on oikeus vaatia, että kaikki opettajat tekevät vaaditut kolme YT-tuntia YT-hen kuuluvia tehtäviä. Muutama vuosi sitten opettajilta ostettiin kolmas YT-tunti ja sen tarkoitus oli oikesti pidentää työnantajan valvonassa olevaa opettajien työaikaa (vaikka OAJ toisin asian näkee).

Varsin pitkä keskustelu käytiin opetustoimenjohtajan muutama vuosi sitten antamasta ohjeesta. OTJ:lla on oikeus antaa sellainen ohje, mutta ilmeisesti sitä on tulkittu kouluilla väärin. (1) Kirjeessä lukee, että kaikkia kolmea tuntia ei sijoiteta työjärjestykseen. (2) Ohje EI kuitenkaan Kaisu Toivosen mukaan TARKOITA sitä, että rehtori voisi antaa tehtäviä vain tuolle yhdelle lukkariin merkitylle YT-tunnille. Rehtorilla on oikeus määrätä (ei pyytää), mihin koko kolme tuntia käytetään. (3) vaikka opettajlle on annettu ohjeissa lupa sopia toisen YT-tunnin sijoituspaikka, he eivät voi sopia ettei sitä pidetä. Se on pidettävä (joka viikko). YT-AIKAA EI VOI KUITATA VÄLITUNNEILLA tehtävällä yhteistyöllä.

ILTAPÄIVÄLLÄ puhuimme opettajien palkitsemista. Tänäkin vuonna Espoo on satsaamassa runsaasti omia rahojaan (juhlavuoden kunniaksi 550 000 €) tähän tarkoitukseen. Opettajien palkkaus on selvästi erilaistumassa palkitsemisen ja myös TVA:n vuoksi. TVA:ssahan on tarkoitus käyttää osa sovituista palkankorotuksista henkilökohtaisiin lisiin, joilla kannustetaan niitä, jotka saavat eniten ja laadukkainta aikaan. Seuraava erä laukea 1.3.08, ja maksuun lisät pyritään saamaan huhtikuussa.

Mielenkiintoinen keskustelu käytiin siitä, tulisiko lisät maksaa määräaikaisina vai pysyvinä. Molemmille on perusteensa. Itse käytin puheenvuoron, jossa puolustin pysyviä lisiä sillä, että näin saamme opettajan palkkaukseen liukumia ja samalla ammattiin Espoossa vetovoimaa, jota tarvitaan taistelussa pätevistä uusista opettajista.

HYVÄ uutinen kaikille nuorille opettajlle oli, että uudessa VESSissä opettaja saa heti töihin tullessaan korotuksen, jonka aikaisemmin sai vasta kahden vuoden kuluttua. Meille vanhemmille hyvä uutinen oli, että kalkkis-loma-oikeudesta ei vähennetä virkavapauksia- vain lakko. Jopa sivutoiminen palvelu lasketaan. Viikon ylimääräisen loman saa siis, kun palvelua ESPOOSSA on 20 vuotta, ja sen jälkeen joka viides vuosi. Viimeisen kalkkisloman saa kun palvelua on 50 vuotta. HIH!
Minulla tulee 1.9 2008 täyteen 30 vuotta. YES!

Ei kommentteja: