Kirjoja

Kirjoja

torstaina, toukokuuta 25, 2017

Tutor-opettaja-valmennukset kevään osalta hoidettu kanta

EDUCODE toimi nopeasti, kun  hallitus (OKM ja OPH) painivat opetuksen järjestäjille jakoon  korvamerkittyä rahaa ns. tutor- opettaja-toimintaan. Tammikuussa alkaen se käynnisti valmennusohjelmia, ja niiden " koulutus-opillinen" osuus oli minun vastuullani.

Valmennuksen aikana opettelimme  jakamaan omaa osaamistamme  kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille ja myös rakentamaan kouluista yhdessä oppivia yhteisöjä. Lisäksi pyrimme siihen, että jokainen löytää itselleen toimivimmat hoitaa homma. Valmennukseen oli tarjolla myös digiosuuksia, ja niitä vetivät  Jarkko Sievi, Janne Konttinen  ja Mikko Jordman.

TUTOROPETTAJA-koulutus on ollut kiehtova hanke; olemme kouluttamassa Suomeen pedagogisen osaamisen ohjaajia, joiden tehtäväkuva (jollei järjestäjä toisin päätä) on laajempi kuin aikaisempien digitutorien.  Niinpä valmennuskaan  ei rajaudu substanssiosaamiseen - vaan myös itse kouluttamisen problematiikkaan - ainakin Educoden ohjelmassa.  Tutor-opettajan tulee osata ohjata opettajia ja kouluja  perusopetuksen opetussuunnitelmassa  2014 esitettyihin useisiin kehityssuuntiin. Tässä tarvitaan monenaisia  taitoja. Konkreettina lopputuotoksena on ns. tutor-konsepti; suunnitelma, miten yksittäinen tutor-opettaja oman ohjausresurssinsa käyttää.

MINULLA on ollut ilo olla mukana alusta alkaen suunnittelemassa Editan koulutusta  Iiris Peuran kanssa. Valmennusote perustuu pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan, jonka mukaan  kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.  

OHJELMA oli ilmeisen hyvä, koska pakettia tilattiin eri puolille maata. Suurin osa (Järvenpää, Paimio, Uusikaupunki, Virrat, ja kaksi kaikille avointa kurssia) tilasi neljän valmennuspäivän kokonaisuuden esi- ja välitehtävineen.  Kahden päivän tiivistelmän sain vetää Kokkolassa, Kuopiossa, Limingassa ja Turussa- ja vastaava aloitettiin myös Järvenpäässä.  Helsingin noin 170:lle tutor-opelle räätälöitiin mielenkiintoinen kaikille yhteisestä webinaarista ja kuudelle eri ryhmälle vedetyistä kahdesta kolmen tunnin mittaisesta lähipäivästä sekä chat-ohjauksesta koostunut ohjelma. Siinä tutor  sai  valmennusta yhteensä kahdeksan tuntia. Yhden valmennuspäivän versio järjestettiin Kuopion seudulla: Iisalmessa ja Suonenjoella.

Ohjelmissa, joissa aikaa on  riittävästi, päästään myös syventymään
koulutustapahtumien suunnitteluun. Tämän dian perusideat ovat 1970-
luvulta. 
OSALLISTUJIEN kannalta haastavimmaksi osoittautui tutoropettajan laajan toimenkuvan "nieleminen". Pääosa heistä oli pitkän linjan digi- ja TVT-tutoreita/osaajia, ja sillä tittelillä heitä oli myös houkuteltu koulutukseen.  Tästä oppii jälleen kerran, kuinka tärkeä on johdonmukainen viesti läpi tiedottamisketjun  ja myös - missä tahansa koulutuksessa -  oikein kohdennettu rekrytointi.

Toinen esiin noussut ongelma liittyi tehdyn virkaehtosopimuksen tulkintoihin: Mihin kaikkeen saadaan tuntiresurssia käyttää ja mihin ei. Eri puolilla maata tästä on kovin erilaisia tulkintoja.

KOULUTTAJALLE haastavaa on ollut luonnollisesti monesta eri syystä tehty koulutuskokonaisuuden "personointi" eri  tilaajille. Toisaalta se estää myös kangistumisen. Vaatimus tiivistää ohjelmaa ajallisesti pakottaa pohtimaan, mikä on todella tärkeää. Kun valmennuksia on useita,  ohjelma myös kehittyy kokemuksen myötä. Mutta se on pakko myöntää, että niin kiinnostava kuin koulutustehtävä onkin, tiukan kevään jälkeen tekee tosi kutaa, että nyt alkaa teeman suhteen lähes kolmen kuukauden tauko.

SYKSYLLÄ valmennus jatkuu  uusin voimin ja jopa ideoin näillä näkymin Järvenpäässä, Kotkassa,  Paimiossa, Uudessakaupungissa, Virroilla ja kahdessa Helsingissä järjestävässä avoimessa ryhmässä.

Ei kommentteja: