Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, kesäkuuta 16, 2015

Sitra on julkaissut Tajua mut!- hankkeesta tehdyn selvityksen

HIENO päivä. Sitra julkaisi tänään netissä (tässä linkki) Espoossa  maalis-huhtikuuussa laatimani selvityksen, jolla tuetaan Tajua Mut! -hankkeen onnistumista Espoossa. Raportin voi ladata ilmaiseksi pdf-muodossa.

Kartoitin haastattelujen avulla toimintamallin käyttöönottoon liittyneitä esteitä ja kokosin asiantuntijoiden ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi. Kaikkiaan haastateltavia oli 22 kentän tasolta johtoon saakka.

Haastatteluissa hyödynnettiin muutosteoriassa tärkeäksi nostettua niin sanottua inhimillistä tekijää.

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti laadullisesti. Sekä tutkimuskysymyksen asettelun että tulosten jäsentelyn esiymmärryksenä toimii aikaisempi muutosteoreettinen tieto.

RAPORTISSA esitellään tuota  muutosteoriaa, ja kerrotaan miltä hanke näytti sen valossa. Lisäksi listataan asiantuntijoiden esittämiä kehittämisideoita.

USKALTAISIN suositella raportin lukemista  kaikille, jotka ovat tekemisissä muutoshankkeiden kanssa.
  

Ei kommentteja: