Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 26, 2013

Oppilashuoltoa haastetaan uusimaan toimintatapojaan

Johtava psykologi Markus Runtti

ESPOOLAISKOULUJEN oppilas-huoltoryhmät on kutsuttu alueittain seminaariin, jossa käsitellään ajankohtaisia oppilashuollon asioita. Keskiviikkona vuorossa oli Keski- ja Pohjois-Espoo. Juvanpuiston koulun auditorioon saapuikin satakunta rehtoria, erityisopettajaa, koulupsykologia, - kuraattoria ja kouluterveydenhoitajaa.

Keskeisiä teemoja oli kaksi: oppilas-huoltoryhmätyön  ajankäyttö ja uusien toimintatapojen jakaminen.

Aikaa on vähän, ja jotta sitä riittää varhaiseen tukeen, toiminnassa kannattaisi vähentää luokkien ns. luokkien läpikäyntiä niin, että koko ryhmä on paikalla.  Koko ryhmä tarvitsisi aikaa työn suunnitteluun ja arviointiin, kouluyhteisöasioihin mm. yhteistyöhön muiden hyvinvointia tuottavien ryhmien kanssa (vanhempainyhdistykset,  oppilaskunta, tukippilaat, KiVa-tiimi...) Myös yksittäisten oppilaiden asioissa kannattaisi jakaa vastuita ja toimia esim. pareina.

Oppilashuollon henkilöstön tulisi päästä tekemään pikemmin ennaltaehkäisevää kuin korjaavaa työtä. Eenemmän luokkiin avuksi, olemaan tunnilla opettajan kanssa.  Aikaa tarvitaan myös luokkien dynamiikan tarkkailuun.

MARKUS Runtti esitteli varhaisen puuttumisen mallin, jossa oli neljä vaihetta:
  • EI  huolta
  • HUOLI herää: Keskustelu lapsen tai huoltajan kanssa. Pedagogisissa asiossa kollegalta saatu tuki. Tässä vaiheessa opettaja luottaa vielä omiin "voimiinsa"
  • HUOLI jatkuu.  Opettaja konsultoi oppilashuollon henkilöstöä. Tässä vaiheessa opettajan omat oimavarat alkavat jo ehtyä
  • MONIAMMATILLISEN tuen tarve. Nyt asia oppilashuoltoryhmälle. Tässä vaiheessa opettajan omat keinot ovat loppu. 
PIENTÄ huolta tilaisuudessa herätti hallituksen esitys oppilas - ja opiskelijahuoltolaiksi. Itse idea on hyvä. Terminologiaakin ollaan uusimassa. Tekstissa on mm. yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto sekä  opiskeluhuoltokertomus (joka laaditaan jokaisesta, jolle syntyy ns. asiakkuus). Lain tulisi tulla voimaan 1.8. 2014. Hallituksen esityksessä mm. rehtori ja opettajat jäisivät kokonaan  oppilashuoltoryhmien ulkopuolelle, koska he tekevät hallinnollisia päätöksiä.

TÄRKEÄ viesti oli, että kaikessa oppilashuoltotyössä vanhemmat ovat kumppani.

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ Tapio Erma kertoi kaupungin tekemistä Wilman käyttöoikeuslinjauksista sekä kriisityöstä.  Opetuspäällikkö Ilpo Salonen muistutti kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemissuunnitelman päivittämisestä.

Ei kommentteja: