Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 26, 2013

Michael Fullan Espoossa

Osa1.

MIKKO Salonen on jälleen tuonut Suomeen kansainväliseen reformigurun Michael Fullanin. Turneen nimi on nyt
"Maximizing Leadership for Change".

AAMUKAHVI ja piirakka on nautittu. Fullan kertoo nyt kehittämishankkeosta, joissa hän on mukana. Fullan vaikuttaa mm. Kanadasssa, Yhdysvalloissa, Australiassa. Ja Suomessa. Uudistuksia tehdään kymmenissä tuhansissa kouluissa. Poimin tähän innostavia ajatuksia:
 • Energia ja innostuminen  ovat tärkeämpiä  onnistumisen kriteereitä kuin pisatulokset
 • Käsite: kapasiteetin rakentaminen: Esim. Fullanilla on Pieni tiimi (noin 10 henkilöä) jotka ovat eri tasoilla kapasiteetin rakentajia
 • Uusi pedagogiikka:  syväoppimista uudenlaisella  oppimiskumppanuudella.
 • Negatiivinen tulosvastuu ei toimi  (häpeästrategia)
 • Testit (vievät energiaa uudistamiselta)
 • Tavoitteita ei pidä olla liikaa.
 • Rakentakaa kapasiteettia: 1) uudenlainen pedagogiikka 2) muutostieto (millaista johtamista tarvitaan motivoi, tukee, priorisoi....). Sosiaalinen kapasiteetti vaikuttavampaa kuin yksilöllinen (humanistinen)
Osa 2.
Muutamien aktivoivien työrupeamien jälkeen taas hyviä oivalluksia jakoon:
 • Muutosta ei tapahtu, jos draiveri on väärä.
 • Oikeaita  draivereita ovat mm: sisäisen motivaation edistäminen, sitouttaminen  jatkuvaan kehitykseen, yhdessä tekemiseen innostaminen, kaikkiin opettajiin ja oppilaisiin vaikuttaminen
 • Hyviä keinoja ovat: yhteistoiminallisuus, keskittyminen pedagogiikkaan ei teknologiaan, systeemisyys ei pikkuasiat. 
 • Oikeanlainen tulosvastuu: (kootaan dataa, ei negatiivista tuomintaa, sisäinen tulosvastuu
 • Digitaalinen vallankumous ei pysähdy.  Opettajan ja oppilaan roolit vaihtuvat
 • Tarvitaan innostava päämäätä,  hyvä tilannearvio, pitkäkestoinen suunnitelma. Tavoitteet visuaalisesti näkyvillä. 
 • Miksei koulutus vaikuta opetukseen:  käydään yksin
 • Kollektiivinen autonomia! Ei yhden opettajan autonomia.
 • kahdensuuntaisuus, yhtäaikainen oppiminen
 • Oppiva organisaatio; koko koululla yhteinen tavoite ja siitä eriytyvät omat. Valmentajia koululle. 
 • Oppilaille tavoitteet näyviin: 21 vuosisadan kriittiset taidot joka tunnille (mm. kriittisyys, luovuus
 • itsenäisyys..); Oppilaat arvioi itsensä näissä (saadaan dataa)
 • Rehtorin olisi oltava ensimmäinen oppija - ja  sisukas
 • Oppilaiden tulisi olla  tietoisia omasta roolistaan ja tavoitteistaan
 • Kootkaa tietoa oppilaista (dataa) ; luottamuksellisuus lukittu huone.
 • Jos haluat muuttaa ryhmää, käytä ryhmää muutoksen välineen.
Osa 3. 
Lisää mainioita ajatuksia:
 • Kunpa meilläkin opettajilla olisi aikaa olla yhdessä saman asian äärellä 
 • visuaalisesti näkyvillä kartta auttaa
 • Kouluun tulisi luoda: tehokkaan professionaliseen oppimisenkulttuuri, jossa voidaan oppia jatkuvasti. Oppiva yhteisö
 • tehokas opetus - käsite meillä nöyrästi.
 • oppiminen koulussa. sinne valmentajia.
 • Yhdistelmä teknologia, pesagogiikka ja muutostieto yhdessä
 • Hyvä rehtori saa Status Quon horjumaan, rakentaa luottamusta, saa ihmiset tekemään yhteisen suunnitelman, panostaa tiimiin, luo vcälttämättömyyden tunnetta muutokseen, kehittää itseään jatkuvasti ja toimii verkostissa.
 • Suomessa perinne, että opettaja on varsin autonominen suhteessa hallintoon. Opettaja ei kuitenkaan saisi olla autonominen suhteessa toisiin opettajiin.
Osa 4.   

Ja vielä lisää oivalluksia:

 • Kyllä opettajia pitää vähän työntää muutokseen. 
 • Opettajalle  ja oppilaalle tulee uusi rooli.
 • Opettaja ei ole vain mahdollistaja (antaa pelata, opettaa induktiivisesti jne( vaan myös aktivaattori (ohjaa asettamaan haastavia tavoitteita, antaa palautetta...)
 • Opettajan ja oppilaan suhde muuttuu kohti oppimiskumppanuutta
 • Oppilaat oppimaan enemmän toisiltaan
 • Onnistunut muutos on sitoittava (koukuttava) sekä opettajista että oppilaista.
 • Sen tulee olla elegantisti tehokas ja helppo käyttää
 • Teknologian tulee olla  käytetävissä 24/7
 • Oppiaineksen tulee olla oikean elämän ongelmia
 • Oppilaiulle tulee olla enemmän vaihtoehtoja kuin nykyjään.
 • Opettajien ei tulisi ajatella vain omia oppilaita, vaan ottaa vastuuta kaikista
 • Kaikkiaan kouluissa tulisi nostaa vaatimustasoa ja kaventaa  kuilua (oppilaiden, ryhmien, koulun sisällä, koulujen välillä -hyvin menestyvien ja huonosti menevien välillä).
 • Muutokseen pitää innostua muttei  hurahtaa-

1 kommentti:

Liisa Lind kirjoitti...

Lämmin kiitos jakamisesta. Paljon ajatuksia herättävää. Opettajien yhdessä oppiminen lisääntyy; sitä on ollut ilo nähdä.