Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, marraskuuta 10, 2012

(Pian) tuhat tapaa kasvattaa ja opettaa


Päivitetty 17.7.13. Työ jatkuu. Tällä hetkellä ideoita  on yli  1263 !!!!

VAPAAPÄIVÄN kunniaksi sukelsin heti aamusta  kasvatuksen historiaan ja ryhdyin poimimaan muistiinpanoistani tapoja/ menetelmiä/ideoita/periaatteita, joita voi käyttää kasvatus- ja opetustyössä. Niitähän on ihan luvuton joukko! Mukana on myös keinoja, jotka tuntuvat tänään vierailta jopa vastenmielisiltä.

Tässä eräältä saksalaiselta nettisivulta lainattu kuva
Peter Petersenin Jena-koulussa kehittelemästä
työtavasta: ryhmätyöstä. Se oli aikanaan todella iso
innovaatioa.
Teen tästä lastusta jatkuvasti päivitettävän, kunnes kasassa on luvattu "tuhat" ideaa. Jos huomaatte, että jokin puuttuu, laittakaa vinkkiä. On tässä sitten tarjotin, josta voi valita kun kyllästyy omaan rutiinitapaansa. Pyrin vielä kaivamaan esille henkilöitä, joilla on ko. idean kanssa isohko rooli. Ideat ovat  aakkosjärjestyksessä.


0-100
 • Aaamuruno (Steiner)
 • Aforismit (Kungfutse, Laozi, Montaigne, Pestalozzi)
 • Ahkerassa työssä pitäminen (Wichern)
 • Aidot ongelmakysymykset (vs. oppikysymykset; Käis)
 • (5) Aiheen valinta lasten mielenkiinnon mukaan (Freinet) 
 • Aikuisen (vanhempien) toiminnan seuraaminen ja kuunteleminen (Dewey)
 • Aikuismainen käyttäytyminen ja puhetyyli kasvattajalla
 • Aineiden kirjoitus (jo antiikissa)
 • Aineksen jakaminen kursseiksi ja yksiköiksi (Parkhurst)
 • (10) Aineksen järjestäminen vastaamaan ihmiskunnan kehitystä (psykologian muoti tuolloin) (Spencer)
 • Aistien kehittäminen välinein ja harjoituksin (Comenius, Pestalozzi, Rousseau, Fröbel, Seguin)
 • Aito oppilaiden kuunteleminen (Steiner)
 • Aivoriihi
 • Ajattelun taitojen harjoittaminen
 • (15) Ajatuksellinen erittely (W.James)
 • Ajatus- ja puheharjoituksia (ennen lukemista): Cygnaeus
 • Ajatuspiirin pitäminen puhtaana (Soininen)
 • Aktiivimoniste
 • Aktiivisena pitäminen (jo Herbart)
 • (20) Aktiivisuuden (dynaamisen) periaate (äärimmilleen voimien ponnisteluun pakottaminen, Aristoteles, Montaigne, Rousseau, Fröbel)
 • Akvaario ryhmätöiden purussa 
 • Alkuun pääsemisessä auttaminen
 • Ammattiin kasvatus (Petty, B.T. Washington, Kerschensteiner)
 • Ammattikoulut (Key)
 • (25) Ammattimiesten  käyttäminen opettajina  (Kerschensteiner, Illich)
 • Ansiopisteet (Basedow)
 • Ankara käsky  ja tai kielto (Voipio)
 • Ansiopisteiden antaminen (Basedow)
 • Antaa kasvaa rauhassa (Tolstoi, Key, Ligthart) 
 • (30) Antiikin temperamenttiajattelu (Steiner)
 • Apuopettajien käyttö (keskiajan kouluissa, porvarikouluissa, Vives, Trotzendorf Pestalozzi) 
 • Apuvälineillä tukeminen
 • Arjen rakentaminen (mm. päivärytmi)
 • Armahtava ohjaajan ote
 • (35) Arviointi (diagnostinen, formatiivinen, summatiivinen)
 • Arviointi numeroilla- Arviointi sanallisesti
 • Arviointi suhteellisesti- Arviointi tavoitelähtöisesti
 • Arvostelu kurinpitokeinona (Basedow)
 • Asiaopetus (Ligthart)
 • (40) Asiat - ei sanat  (Comenius, Petty)
 • Asioiden esittäminen valmiissa muodossa
 • Asioiden esittäminen ratkaistavina ongelmina
 • Asioiden itsensä avulla kasvattaminen (ei sanoja) (Pestalozzi, Decroly)
 • Asioiden käsitteellistäminen
 • (45) Asioiden opettaminen ennen sanoja (Ligthart)
 • Asioiden syvälliseen hallintaan ohjaaminen
 • Askartelu (Ligthart, Neill, Petty)
 • Askeettiset harjoitukset (avaavat mielen) /Askeesi (Pythagoras, Benedictus) - Spencer vastusti
 • Asteittain kovenevien rangaistusten periaate
 • (50) Asumakoulu /internaattipedagogiikka (Vittorino da Feltre, Vives, Reddie, Neill) usein maalla.
 • Arvausleikit (Basedow)
 • Arvojärjestyksessä istuminen (luostarikoulu)
 • Arvonimet (jesuiitat, Basedow)
 • Arvosanat (Jesuiitat, Basedow) - Neill vastusti 
 • (55) Arvostelu  (mm. W.James)
 • Audivisuaalisin keinoin toteutettu opetus (sana ja kuva ilman  kirjoitettua sanaa) 
 • Autenttiset tilanteet
 • Auktoritatiivinen kasvatustyyli
 • Autoritäärinen kasvatustyyli 
 • (60) Auttaminen
 • Avoin palaute (muut kuulevat)
 • Avustettu itseoppiminen
 • Baletti (pantomiimisesti, jesuiitat)
 • Cafe-Learning-oppiva kahvila
 • (65) Caset-tapauksista oppiminen
 • Deduktiivisesti käsitteillä edeten
 • Demokratia (Spock, Freinet, Makarenko, Petersen)
 • Demonstraatiot
 • Dialogi (Sokrates)
 • (70) Dialogin muodossa oleva oppiteksti (Platon, Kaarle Suuren hovikoulut) 
 • Didaktinen runous (Hesiodos)
 • Draama (keskiajan koulut, jesuiitat, Freinet, Käis) 
 • Draamapedagogiikka (mm. Comenius)
 • Drillit
 • (75) Edellä tekeminen- perässä tekeminen
 • Edeltäkäsin laadittu tarkka suunnitelma (Ziller)
 • Edistymisen seuranta (Furman)
 • Ehdoton johdonmukaisuus (Seneca)
 • Eheyttäminen (Kilpatrick),  
 • (80) Eheyttäminen aihekokonaisuuksien avulla- Eheyttäminen keskusaineella (Comenius, Harnisch), ns. asiaopetus
 • Ei-kielellinen viestiminen (lämpimyys, empatia, innostuneisuus..)
 • Ei-kiinnostavan asian opettamisesta luopuminen (Spencer)
 • Elaborointi
 • Elinikäisen kasvatuksen periaate
 • (85) Elokuvien tekeminen (omien)
 • Elokuvissa käynti  (Neill, Makarenko)
 • Elämykset 
 • Elämän kasvattavan voiman ohjaaminen (Makarenko)
 • Elämänohjeiden antaminen (mm. Hesiodos, Comenius, Ferry) - Neill vastusti
 • (90) Elämänpiirillä (siis muullakin kuin oppitunneilla) vaikuttaminen (Petersen)
 • Elämänyhteisönä luokka (Gaudg)
 • Elämästä oppimalla (orgaaninen oppiminen)
 • Elävä sana/puhe  (mm. Sokrates, Platon, Aristoteles, Jeesus, Augustinus, Francke, Fröbel. Grundtvig)
 • Eläytymällä oppiminen
 • (95) Ennakkosuunnitteluun uskominen (Lahdes)
 • Ennalta laaditut säännöt 
 • Ennakkojäsentäjien käyttäminen (vrt. Engeströmin orientaatioperusta)
 • Epäonnistumisista opiksi ottaminen
 • Epäsuora opettaminen ympäristön avulla (Dewey, Montessori, Skinner)
 • (100) Epätoivotun käyttäytymisen sammuttaminen (Skinner)
101-200
 • Erehdyksistä oppiminen (Goethe)
 • Eri-ikäisistä koostuvat ryhmät (Petersen)
 • Erikoisharrastusten arvostaminen (Petty)
 • Erilaisten roolien kokeileminen
 • (105) Erillisopetus, pojat-tytöt (Vives)
 • Eristäminen  (luostarit, Francke, Fichte)
 • Eristäminen luonnollisena rangaistuksena (Key, Montessori)
 • Eritasoiset tehtävät (Parkhurst)
 • Eritasoisista lapsista koostuvat ryhmät (Petersen, Köhler)
 • (110) Eritasoiset tehtävät (Parkhurst)
 • Erityisopetus (suojelukasvatus)
 • Eriyttäminen kehitystason mukaan (Erasmus), yksilölliset erot huomioon (Pestalozzi), Säädyn mukaan (Platon, Pestalozzi), sukupuolet erilaisia mies-äly/nainen-tunne (Key), lahjakkuuden mukaan (Parkhurst), temperamentin mukaan (Steiner), nopeuden mukaan, syvyyden mukaan, yhtenäistävä eriyttäminen, ajalla, tavoitteilla, menetelmillä, oppimistyylien mukaan.
 • Erottaminen tovereista /eristäminen  (Key, Voipio, Wichern)
 • Erudutio (kaikki tarpeellinen koottu yheen aineeseen) ( Jesuiitat, Comenius)
 • (115) Esikuva (Seneca)
 • Esikuvat  kirjallisuudesta (mm. Quintilianus, Erasmus, Elyot, Gesner) 
 • Esimerkit , esimerkin voima (roomalaiset, Tuomas Akvinolainen, Comenius, Locke, Francke Herbart)
 • Esineet, todelliset (Basedow, Pestalozzi))
 • Esitelmät (jesuiitat, Gaudig, Neill, Parkhurst) 
 • (120) Esitelmöinti, opettajan - Gaudig vastusti
 • Essee
 • Esteiden raivaaminen oppimisen tieltä (Comenius)
 • Etukäteen teksin lukeminen ja märehtiminen (Comenius, vrt. Flipped classroom)
 • Etäopetus
 • (125) Eurytmia (näkyvä puhe liikkein) (Steiner)
 • Fagging- järjestelmä sisäoppilaitoksissa - Arnold katkaisi
 • Filosofia (Platon)
 • Flipped Classroom" (opettajien tekemät videot katsellaan etukäteen)
 • Fronttaaliopetus el kateederiopetus (Herbart)
 • (130) Fyysinen kurittaminen (luunapit, tukistaminen De la Salle) -vastusti Bentham ja Neill
 • Globaalimetodi (Decroly) 
 • Haastattelu
 • Haitallisten tekijöiden vaikutuksen estäminen (mm. kirkolliset koulut, Ligthart)
 • Hallinta/ulkoinen kuri (Herbart, Lancaster) 
 • (135) Hallintokoneisto, tehokas
 • Hapuileminen (Freinet)
 • Harjoitteleminen/harjoituksia (Comenius, Ramus, Trotzendorf, Thorndike, Washburne, Furman ) - mahdollisimman vähän: Spencer
 • Harkittu kysymystekniikka (Herbart, Ziller)
 • Harrastuksen (pikemminkin kiinnostuksen) sytyttämisen/hyödyttämisen periaate (jesuiitat, Rousseau, Herbart, Dewey) 
 • (140) Hartaustilaisuudet (keskiajan koulut, kirkolliset koulut, Wichern), nykyään päivänavaus
 • Haukkumasanat - Vives vastusti
 • Hauskaksi, huvittavaksi tehty tiedonhankinta (Spencer)
 • Havainnollistaminen/ havainnollistamisvälineiden käyttäminen (Comenius, Ratke, Pestalozzi matematiikassa)
 • Havaintoharjoitukset (Pestalozzi)
 • (145) Havaintojen  järjestäminen  (nähdä ja kokea) siveellisistä avuista (Pestalozzi)
 • Havaintojen tekeminen ja tarkkailu (Bacon, Petty, Rousseau, Ligthart), itse havainnoiminen (Fröbel, Spencer, Vives, Montaigne, Rousseau  - ei käyttänyt Pestalozzi
 • Havainto-opetus verbalismin/sanojen  tilalle (Comenius, Petty, Pestalozzi, W. James, Spencer)  
 • Hengelliset harjoitukset (jesuiitat)
 • Henkinen työ (Gaudig)  
 • (150) Heuristinen metodi (oivaltava oppiminen)
 • Hiekkalaatikot (Kerschensteiner)
 • Hiljaa kuunnellen ja muistellen omaksuminen (Pythagoras)
 • Hiljainen luokka/luokka/koulu (käsimerkit) (De la Salle, Tagore, Montessori, Petersen) - vastusti Ferriére)
 • Hiljaisuusharjoitukset (Montessori)
 • (155) Hiljainen työ (Parkhurst, Petersen)
 • Historian opiskelu (antiikki, humanistit, Petrarca, Vives, Luther, uushumanistit,  Gesner, Ziller, Spencer, Washburne)
 • Hoito ja hoiva  (Spencer, Spock)  
 • Holhous (Spencer)
 • Houkutteleminen (Makarenko)
 • (160) Huhuilta varjelu (Francke)huvitukset (jesuiitat
 • Huippukohta- periaate (keskitetään aines, Augustinus)
 • Huolellinen ennakkosuunnittelu (Herbart)
 • Huolellinen opetuskieli
 • Huolenpitäminen
 • (165) Huonoilta mielikuvilta suojeleminen
 • Huonojen taipumusten ehkäiseminen ja masentaminen (Muderspach)
 • Huonolta seuralta suojelu (Francke, pietistit)
 • Huomauttaminen
 • Huvitukset (jesuiitat)
 • (170) Hyveiden opettaminen
 • Hyveisiin totuttaminen  (Aristoteles)
 • Hyvien taipumusten kehittäminen ja vahvistaminen (Muderspach)
 • Hyvien tottumusten muodostaminen  (Herbart)
 • Hyvä ja terve perhe-elämä (Muderspach)
 • (175) Hyvä kieli (kasvattajien) (Quintilianus)
 • Hyvä teko päivässä (Baden-Powell)
 • Hyväksynnän käyttäminen (ympäristö) (Locke) 
 • Hyvän huolen pitäminen ruumiista (Spencer)
 • Hyödyllisyys kriteerinä  (Spencer)
 • (180) Hyötyjen esiinnostaminen (Furman)
 • Hämmennykseen tilaan ajaminen (Sokrates)
 • Häpeän tunteen herättäminen (Locke, jesuiitat)
 • Häpeäpenkillä istuminen (jesuiitat)
 • Häpäiseminen/häpeärangaistukset  (Lancaster) - vastusti mm. Korczak
 • (185) I hmisessä olevien sydämen, hengen ja käden voimien käyttäminen (Pestalozzi)
 • Ihmisten seura (Luther)
 • Ikävien asioiden poislakaiseminen (Curling)
 • Ikävien(kin) tehtävien teettäminen (Herbart)
 • Ilmakylvyt
 • (190) Ilmapiiri, josta välittyy hyvyys ja rakkaus (Freinet)
 • Ilmapiiristä huolehtiminen
 • Ilmiöiden problematisointi- ei valmiina esittäminen (Freire)
 • Ilmiökeskeinen opetus
 • Iltapesu
 • (195) Iltarukous
 • Iltasadun lukeminen
 • Imartelu - vastusti Francke
 • Immanentti kertaus: uuden käsittelyyn liittyy vanhan  tiedon kertausta (Ligthart)
 • Improvisointi (opettajan)  (Koskenniemi)
 • (200) Indoktrinaatio
201-300
 • Induktiivisesti esimerkein  eteneminen
 • Informaation prosessointi
 • Innostaminen (Herbart) /sytyttäminen/motivointi (Loyolo)/kiinnostavaksi tekeminen (Erasmus, Rousseau, Ratke; Spock)
 • Internaatti eli asuntolakoulu (mm. Vives, Reddie, Neill)
 • (205) Intuitioon turvautuminen (Goethe)
 • Iskulauseet
 • Istumajärjestyksen harkitut muutokset/ Istumajärjestys
 • Istumajärjestys vapaa (protestanttiset koulut)
 • Itsearviointi (oman työn:  (Kerschensteiner)/itsetarkastus (Washburne) 
 • (210) Itsehallinto (Trotzendorf, Foerster, Gill,  Neill, Kerschensteiner,Washburne)
 • Itseilmaisu ( Lane, Steiner)
 • Itsejäljittely (W.James)
 • Itsekasvatus/ Itsekasvatukseen totuttaminen (Soininen, Tuomas Akvinolainen, Schleiermacher, Spencer, Franklin, Ligthart, Hollo)
 • Itsekorjaavat välineet (Montessori) /itsetarkastavat oppimispelit (Washburne) 
 • (215) Itsekseen harjoittelu (Pestalozzi)
 • Itse-Neuvoa-Opetus (INO)  Suomi-innovaatio
 • Itsensäkoettelu (Comenius)
 • Itsenäinen lukeminen etukäteen (Comenius)  
 • Itsenäinen, omin päin ajattelu (de la Salle)
 • (220) Itsenäinen työskentely/itsenäiset tehtävät (Gaudig, Käis, Washburne, Parkhurst, Petersen)
 • Itsenäisen opiskelun materiaalien käyttö (mm. Montessori)
 • Itsenäiset tutkielmat
 • Itseopiskelu (Spencer)
 • Itseoppiminen (Rousseau)
 • (225) Itsetarkkailu (Steiner)
 • Itse tehdyt oppimateriaalit (Steiner)
 • Itse tekemällä oppiminen (aktiivisuus-periaate) (mm. Montessori)
 • Itsetoiminta (Rousseau, Herbart)
 • Itsetuntemus/Itsetutkiskelu (Sokrates)
 • (230) Itsevalitut ongelmat (Petersen)
 • aksottaisen esittämisen periaate (Soininen)
 • Jaksottelu, oppiaineet (Steiner)
 • Jalojen  henkien seura (uushumanistit)
 • Johdettu itseopiskelu (Jacotot)
 • (235) Johdonmukaisuus moraalikasvatuksessa (Spencer)
 • Joukkoselkäsaunat (John Keates)
 • Joustaminen
 • Juhlat (Antiikin Kreikka, Krieck, Petersen, Koskenniemi) 
 • Julkinen vitsominen (Sparta)
 • (240) Julkiset koulut /kasvatusjärjestelmä ( mm. Platon, Fichte, Helvétius, Diesterweg, Krieck) - Spencer koki uhkana
 • Jumalan palvelukseen osallistuminen ( Kaarle Suuri)
 • Jumalan pelko (Melanchton)
 • Juurruuttaminen (Comenius)
 • Jäljittely eli  imitaatio (ikiaikaisesti, Gesner, Sturm, Ratke,  W.James) 
 • (245) Jäljittelyleikit (tekniset)
 • Jännityksen (iloisen) luominen (Spencer)
 • Järjestelmällinen (systemaattinen, suunniteltu) opetus (Herbart,  Skinner) - Spencer, Neill  ei suosinut
 • Järjestys (Makarenko, Petersen, Montessori, Muderspach, Trotzendorf)
 • Järjestäjät (sovellus itsehallinnosta)
 • (250) Järkeily kasvatusasioissa  - Makarenko vastusti
 • Kahden asian tekeminen aina yhtä aikaa (Pestalozzi)
 • Kahdenkesken keskustelut (Wichern, Makarenko)
 • Kaitsijoiden ja ylikaitsijoiden käyttö (Comenius)
 • Kannustaminen (esihistoriallinen kasvatus. Quintilianus, Ascham, Fröbel, Goethe) 
 • (255) Kannustusryhmä  (Ben Furman) 
 • Kansakoulu (Pestalozzi)
 • Kansanopisto (Grundtvig, Rhein)
 • Karaisu (muinaiset persialaiset, antiikki, Sokrates,  Cato,  Locke, Rousseau, Basedow, Makarenko, Krieck) - Spencer vastusti
 • Karsinta ja valikointi  (Platon, Vives, Comenius)
 • (260) Kartat (Francke)
 • Kartokeetit (kirjapaino) ( Freinet) 
 • Kasvattajan itsekasvatus (Key)
 • Kasvattajan luja tahto
 • Kasvattajassa elävä henki (Comenius
 • (265) Kasvattajatahojen tiivis yhteistyö (Makarenko)
 • Kasvattajien yhteisymmärrys (Basedow)
 • Kasvattava arki (Reddie, Dewey)- tietoisesti asetetut tavat
 • Kasvattava elämä - (Makarenko)
 • Kasvattavat esteet (Freinet) 
 • (270) Kasvatuksellisen jännitysytilan luominen ( Petersen)
 • Kasvatus istuttamisena
 • Kasvatus kasvamaan saattamisena (Hollo)
 • Kasvatus luomisena
 • Kasvatuskeskustelut - Makarenko vastusti
 • (275) Kasvatuskoti nuorille rikollisille (de la Salle)
 • Kasvatusopin opettaminen oppilaille (Spencer)
 • Kasvien hoito (Decroly, Suhomlinski)
 • Kasvitarhatyö (Salomon)
 • Kateederin takaa opetuksen johtaminen yksityiskohtia myöten (Ziller) 
 • (280) Katekisaatio (kirkon koulut, Trotzendorf, pietistit, Dinter - Montessori, Salzman  vastusti
 • Katekismus (Luther, Raikes)
 • Katekismuskyselyt (Francke)
 • Katseella hallitseminen (Sailer)
 • Katsominen-näyttäminen/katsellen oppiminen (Pestalozzi, Spencer)
 • (285) Katsomistilanne- vastaanottaminen ( Lichtwark)
 • Katumusharjoitukset (De la Salle, jesuiitat)
 • Kehittävä esitystapa ( Herbart, Soininen)
 • Kehittävä kysymys (opetuskysymys)
 • Kehitystason mukaiset ryhmät (Petersen)
 • (290) Kehotus/kehoituksen pedagogiikka  (Francke) - Spencer vastusti
 • Kehuminen (Ascham)
 • Keinotekoiset rangaistukset - Spencer, Ligthart vastusti
 • Keksiminen/keksimällä oppiminen - vastaanottamisen ja opettelemisen sijaan (Tuomas Akvinolainen; Rousseau; Spencer) 
 • Kellonsoitto - Ferriére vastusti
 • (295) Kerhotoiminta (Dewey, Petersen)
 • Kerronta/kertomukset/kertominen  (Antiikin aikana, Homeros, Cato, Neill, Korczak, SuhomlinskFenelon, Salzman, W.James) - mahdollisimman vähän Spencer, Key-  EI Freire
 • Kertaus/kertaaminen ( jesuiitat, Comenius, Trotzendorf, Sturm,  Ratke, Ligthart, Käis, W.James) /immanettinen kertaus  - ei käyttänyt Pestalozzi
 • Kertova, narratiivinen pedagogiikka (Korczak, Neill)
 • Keskinäinen avustaminen (Dewey) - vanhassa koulussa rikos.
 • (300) Keskinäinen kilpailu - Locke ei
301-400
 • Keskittäminen (Comenius, Herbart)
 • Keskusaineella eheyttäminen (Comenius, Harnisch, jesuiitat, Ziller) 
 • Keskustelu /keskustellen opettaminen  (Sokrates, Tuomas Akvinolainen, Edgeworth, Herbart)/Vapaa keskustelu (Gaudig) 
 • Kesyttäminen (Voipio)
 • (305) Kesävirkistystoiminta
 • Kiellot (Herbart)  - ei suositellut Basedow
 • Kiinteä luokkayhteisö (Steiner)
 • Kiintymys omaan lapseen
 • Kiireettömyyden periaate  (Rousseau, Binet, Steiner)
 • (310) Kiirehtiminen
 • Kiitoslauseet (Comenius)
 • Kiittäminen (Hieronymos, Locke)
 • Kilpajuoksu (Montaigne)
 • Kilpakuulustelut - Neill vastusti
 • (315) Kilpailu (Hieronymos, Vives, jesuiitat, J.S. Mill, W. James, Makarenko) - vastusti (Steiner)
 • Kilpatoveri (jesuiitat, W.James)
 • Kipu (Luther)
 • Kiristys
 • Kirjallinen opiskelusuunnitelma(Parkhurst)
 • (320) Kirjallinen työohje (Käis)
 • Kirjallinen työtupa (Petty)
 • Kirjalliset sopimukset
 • Kirjakoulu - vastusti Kerschensteiner
 • Kirjat/ Kirjallisuus, hyvä (mm. Platon, jesuiitat,  humanistut, Petrarca, uushumanistit, Melanchton, Gesner, Horace Mann)
 • (325) Kirjan jäljentäminen (keskiaika)
 • Kirjasto (Francke)
 • Kirjeet (Rousseau)
 • Kirjeopistot
 • Kirjoittamalla oppiminen  (Korczak, Freinet) 
 • (330) Kirjoitusharjoitukset (Melanchton, katoliset koulut)
 • Kirjoituskilpailut (jesuiitat)
 • Kirvoittava kasvatus (Pestalozzi)
 • Kirjallisuuden lukeminen
 • Kiusaamiseen puuttuminen/ Kiva-koulu-ohjelma
 • (335) Kiusausten - lähenevien- torjumien (Basedow)
 • Klassiset kielet ( humanistit, uushumanistit, Gesner)
 • Kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö (Dewey, Steiner)
 • Kodin hyvä henki (Muderspach)
 • Kodinomaiset olot (monissa asumakouluissa, Petersen)  ja ilmapiiri (Pestalozzi)
 • (340) Koheesion ylläpitäminen
 • Kokeet (Vives, jesuiitat, Parkhurst) - vastusti Steiner, Key, Montessori ja Ferriére
 • Kokeiden tekeminen (W.James)
 • Kokeileminen (Dewey, Spencer, Freinet, Ligthart) 
 • Kokeilemaan rohkaiseminen
 • (345) Kokeilevan hapuilun avulla oppiminen (Freinet) 
 • Kokeillen oppiminen (Spencer, Freinet)
 • Kokemuksellisuus/Kokemusten hankkiminen/ kokemuksista oppiminen (Locke, Rousseau, Pestalozzi)
 • Kokemusten avartaminen
 • Kokemusten- ei sanojen- avulla opettaminen (mm. Pestalozzi, Ligthart)/ käytännön kokemuksista oppiminen (Dewey, Kerschensteiner)
 • (350) Kokemusten käsitteellistäminen (Ligthart)
 • Kokemusten reflektointi
 • Kokeneeksi tulemisen organisoiminen
 • Kokemusten kerääminen ja jäsentäminen (Bacon)
 • Koko kylä kasvattaa- konsepti
 • (355) Kokoelmat
 • Kokonaisopetus (Dewey, Kilpatrick, Decroly, Ligthart, Salo)
 • Kokonaisvaltainen toiminta
 • Kokoukset (Neill, Makarenko)
 • Kollektiiviskasvatus/ Kollektiivin kasvatuksellinen käyttö (Makarenko)
 • (360) Kolmen ikäluokan ryhmät (Petersen)
 • Komentaminen
 • Kompromissien tekeminen vaatimusten ja oppilaiden edellytysten välillä (Koskenniemi)
 • Koneiden valmistaminen (Rousseau)
 • Konemainen harjoittelu (Washburne)
 • (365) Konemainen lukeminen - vastusti Ligthart
 • Konfliktien käsittely
 • Kontrolli (moraalinen toiminta) (Dewey)
 • Korjaava käsittely
 • Korvakuulolta opettelu
 • (370) Kotieläinten hoito (Decroly)
 • Kotielämän luominen viihtyisäksi (Voipio)
 • Kotikasvatus (antiikin Rooma, Cato, Key)
 • Kotikoulu (Vives, Key)
 • Kotiopettaja eli informatöri  (Elyot, Locke, Montaigne, Vives)
 • (375) Kotiryhmät ("isä ja äiti";  Lane)
 • Kotitehtävät (Ziller)
 • Kotitöiden teettäminen (Voipio)
 • Koulu
 • Kouluasu (jo luostarikouluissa, Basedow)
 • (380) Koulujärjestykset (Melanchton)
 • Koulumaistraatrit (Basedow)
 • Koulu pienoisyhteiskuntana (Dewey)
 • Koulua esittelevä kartta (Ligthart)
 • Koulu-ensyclopedia (Comenius, Basedow)
 • (385) Koulujuhlat (Comenius)
 • Koulukasvatus
 • Koulukirjasto
 • Koulukävely (opettaja teki yhteenvedon taululle, oppilaat vihkoon)  (Freinet)
 • Koululuokan yhteishengen organisoiminen (Foerster)
 • (390) Koulun elämä ja henki Koulun kasvattava elämänpiiri (Koskenniemi)
 • Koulun kenttä (filantropistit)
 • Koulupakko (Luther, Ratke, Preussi)
 • Koulunpito instruktion vastakohtana.
 • Koulupuku (keskiajan koulut, Basedow, Fröbel)
 • (395) Kouluradio-ohjelmat
 • Koulurakennus (huomio siihen) (Francke, Basedow)
 • Koulusaavutuskokeet (Washburne) 
 • Koulutodistukset
 • Koulu-tv-ohjelmat 
 • (400) Kouluvaltio/pienoisvaltio/ koulutasavalta/ koulukaupunki  (mm. Trotzendorf, Arnold, Gill,  Dewey, Foerster, Korczak) 
401-500
 • Kummilapsijärjestelmä (Petersen)
 • Kumppanuus aikuisten ja oppilaitten kesken (filantropistit)
 • Kunniamerkit (Basedow)
 • Kunnianhimon herättäminen (Vittorino da Feltre)
 • (405) Kunnianimet (jesuiitat)
 • Kunniantuntoon/-himoon vetoaminen (jesuiitat, Comenius) -  vastusti Francke
 • Kunniataulut - nimet marmoriin (helleenit, vrt. Makarenko)
 • Kunniavirat (filantropistit)
 • Kuntouttaminen
 • (410) Kuoroluku (keskiaika, Pestalozzi)
 • Kuorossa vastaaminen (W.James)
 • Kuri  eli hallinta (Antiikki, Luther, Comenius, Francke, Lancaster, Herbart. Makarenko, Krieck, Makarenko)  - Pestalozzi vastusti ankaraa kuria,  Dewey. Lanem Neill  
 • Kuri- lempeä (jesuiitat, filantripistit)
 • Kurittaminen (Tuoman Akvinolainen, Luther, Samuel Johnson, Pestalozzi itse)- ei Ratke
 • (415) Kursorinen lukeminen (Gesner)
 • Kurssit opettajille (Fröbel)
 • Kurssiyksiköitten opettelu vapaassa tahdissa  (Washburne) 
 • Kuuliaisuuden laki (Muderspach)
 • Kuulokuvat ja kuunnelmat
 • (420) Kuulomuistiin perustaminen (Pythagoras)
 • Kuulustelutilaisuus (Washburne)
 • Kuunteleminen (Pythagoras, Ratke)  - Dewey vastusti
 • Kuunteleminen (lapsen) (Steiner)
 • Kuvataide, piirtäminen  (Dewey)
 • (425) Kuvien/kuvataulujen  avulla opettelu (Comenius, Basedow, Bell, Lancaster, Ligthart) - vastusti (Decroly)
 • Kuvitettu oppikirja (Comenius) 
 • Kylmyyden osoittaminen (Spencer)
 • Kyselevä opetus (katekisaatio, Herbart) /Opettajan taitavat kysymykset (Ziller) -vastusti Gaudig, Montessori
 • Kysyminen, kun ei ymmärrä (Dewey)
 • (430) Kysyminen oppilailta (Herbart) - ei käyttänyt Pestalozzi
 • Kysymyksiä luetusta (Francke)
 • Kysymysketjut (Comenius)
 • Kysymys- vastaus (Alkuin  Kaarle Suuren hovikoulussa, Herbart)  
 • Kärsimysten tie (Buddha)
 • (435) Käräjät (muinaiset persialaiset)
 • Käsillä käsittäminen /oppiminen / tekeminen/ puuhailu  (Kerschensteiner, Dewey, Ferriére, Lighart)
 • Käsimerkein ohjailu (de la Salle, Petersen)
 • Käsitekartta (Mind Map)
 • Käsitteellinen kokoaminen (Rhein)
 • (440) Käsityö/kädentyöt  (Petty, Kindermann, Salomon, Fröbel, Ligthart, W.James, Decroly, U.Gygnaues, Steiner) - ei kaikille tarpeellista Key
 • Käsityöpajoissa käyminen (Rousseau)
 • Käskeminen (Makaraenko) / Käskyt (Herbart) - lyhyitä ja vähän (Spencer), Locke, Basedow  ei suositellut
 • Kävelyretket (filantropistit,  Salzmann 
 • Käyttäytymismallina oleminen
 • (445) Käytännöllinen ammattitaidon näyte
 • Käytännön harjoitukset (Comenius)
 • Käytännön työt (Pestalozzi)
 • Käyttäytymisohjeet (Muderspach)
 • Laajenevien piirien periaate (spiraali)
 • (450) Laatuaika 
 • Laboratoriot (Gaudig, Lighart) 
 • Lahjat (Comenius)
 • Lahjonta
 • Laiminlyövä  kasvatustyyli (laissez faire, myönteisesti huoleton kasvatus Lighart)
 • (455) Lakien  opettelu (Hammurabi, Lykurgos, Solon, Mooses, roomalaiset, Leibniz)
 • Lapsen elämän järjestelyt (Makarenko)
 • Lapsen kasvuympäristön kehittäminen ja sitä kautta vaikuttaminen (Key)  
 • Lapsen mielen täyttäminen hyvillä ajatuksilla (Muderspach)
 • Lapsenmurha (antiikki, Key)
 • (460) Lapsen oma päätös (Furman)
 • Lapsen synnynnäisten voimavarojen varaan rakentaminen
 • Lapsen tahdon ohjailu/tahtoon vaikuttaminen (Muderpach, Soininen, Voipio)
 • Lapsen tarpeiden tyydyttäminen
 • Lapsi tutkijana ja keksijänä (Kilpatrick)
 • (465) Lapsilta oppiminen (aikuinen) (Jeesus, Fröbel)
 • Lasten keskinäinen vaikutus (Makarenko, Petersen)
 • Lastenkirjallisuus (filantopistit)
 • Lastenkokoukset  (Freinet)
 • Lasten itsesäätelymekanismiin luottaminen (Rousseau, Neill, Ligthart)
 • (470) Lasten omat kysymykset (Dewey)
 • Lasten kanssa eläminen (jesuiittakoulut, Vives, Pestalozzi, Fröbel, Neill)
 • Lasten tarkkailu (Ligthart, Montessori)
 • Lastentarha (Fröbel) -  vastusti Key
 • Laulu (antiikista alkaen, Luther, protestattinen koulu, Fröbel, Wichern,.mm. Washburne)
 • (475) Lauseparsina  opettaminen (Pythagoras)
 • Lausuntakilpailut (jesuiitat)
 • Lehden tekeminen (Freinet, Korczak) 
 • Leikin ohjaaminen (sisäisesti aktiivisesti, ulkoisesti passiivisesti) (Fröbel)
 • Leikinomaisesti opettaminen (Locke, Basedow)
 • (480) Leikin seuraaminen (Voipio)
 • Leikki (Comenius, Vives,  Petty, Basedow, GutsMuths, Pestalozzi, Fröbel,  Montaigne, Francke. Ligthart, Dewey, Washburne, Neill)    - vastusti  Francke, Kerschensteiner, Montessori 
 • Leikkikäräjät (persialaiset)
 • Leikkitehtävät (Fröbel)
 • Leipominen (Petty)
 • (485) Leirikasteet (Baden-Powell)
 • Leirit (Sparta, uusi koulu, Krieck)
 • Lelujen käyttö (Fröbel)
 • Lempeä kuri (Comenius, filantropistit)
 • Lepo ja lepohetket (Spencer)
 • (490) Liikkuminen järjestyksessä (Makarenko) - vastusti Ferriére
 • Lisätehtävät lahjakkaille (Parkhurst)
 • Lions Quest- ohjelma
 • Lisäharjoitukset
 • Lisätehtävät  (Käis, Parkhurst)
 • (495) Lomat (jesuiitat) - vastusti Francke
 • Luenta (Neill)
 • Luento  (Aristoteles, Tuomas Akvinolainen) - vastusti mm. Käis
 • Lukemalla opettelu (Parkhurst, Washburne) 
 • Lukujärjestyksen käyttäminen pedagogisesti (Ziller, Parkhurst,  Washburne)
 • (500) Lukujärjestys ja sen mukaan eteneminen - vastusti Montessor
501-600
 • Lukukirja  (Erasmus, Comenius, von Roschow)
 • Lupaukset / juhlallinen lupaus (ritarikasvatus, luostarikoulu, jesuiitat, Gill, Baden-Powell, Krieck)
 • Luokalle jättäminen - vastusti (Käsi Steiner,Washburne) 
 • Luokan sisäisten ryhmien välinen kilpailu (jesuiitat)
 • (505) Luokan ulkopuolella tapahtuva opetus
 • Luokan yhteishenki kasvatusvoimana (Foerster)
 • Luokassa kiertäminen, liikkuminen (Petersen)
 • Luokasta poistaminen  
 • Luokka-astekohtainen oppimäärä (Sturm, Ziller)
 • (510) Luokka-asteopettaja (Ziller)
 • Luokkahallitus  
 • Luokka-astekohtainen oppikirja (Comenius)
 • Luokka-astejako ja luokkajärjestelmä  (Yhteisen elämän veljet,  Melanchton, Sturm, Comenius)
 • Luokkajako (Sturm) - luopui Parkhurst
 • (515) Luokkajärjestelmästä luopuminen (Francke)
 • Luokkaopetus  - Krupskaja  ja Washburne vastustivat
 • Luokkien välinen kilpailu (jesuiitat)
 • Luokkahuoneen moninaisiin tehtäviin ja toimiin osallistuminen (Decroly)
 • Luonnollinen kuri (Spencer)
 • (520) Luonnollinen opetus (kunkin ajan psykologian mukaan) (Comenius, Montaigne, Chalotais, Rousseau, Pestalozzi, Spencer)
 • Luonnollisen kasvun hyödyntäminen (Rousseau, Spencer, Key)
 • Luonnolliset kokonaisuudet (Petersen)
 • Luonnollisiksi aineiksi aineksen kokoaminen (ilmiöt) (Koskenniemi)
 • Luonnollisten seuraamusten pohdinta (opettaja) (Spencer)
 • (525) Luonnolliset rangaistukset (Rousseau)/seuraamukset (Spencer)
 • "Luonnon kirjan" lukeminen (Bacon, Rousseau)
 • Luonnon tutkiminen (jumalallisuutta)  (Fröbel)
 • Luonnontiedon opiskelu (Washburne)
 • Luonnontieteellinen ajattelutapa ( Bacon,Vives, Locke, Spencer, Key)
 • (530) Luonnontieteelliset kokeet
 • Luonnossa selviäminen (Baden-Powell)
 • Luonnosta huolen pitäminen (Baden-Powell)
 • Luontoretket (Gaudig)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • (535) Luova omatoimisuus (Kilpatrick)/ Luova toiminta/työ (Freinet, Neill,Washburne) / Luova opetus
 • Lupauksien antaminen/ niillä houkutteleminen  (Basedow, W.James, Gill)- vastusti Francke
 • Lyhyt koulupäivä (jesuiitat, Comenius)
 • Lyöminen - Spencer vastusti
 • Läksynkuulustelu (kirkon koulut: Ziller) - ei käytetty Washburne
 • (540) Läksyt (kirkon koulut, Comenius) - moni vastusti mm. Tolstoi, Steiner, Käis, Washburne)
 • Lämpimät vaatteet (Spencer)
 • Lyhyt tukka koulussa (Basedow)
 • Lyhytsanaisuus (Sparta, Comenius)
 • Maalaaminen (Washburne)
 • (545) Maantiedon opiskelu (mm. Washburne)
 • Maanviljely (Salzmann)
 • Maaseudulle lähettäminen
 • Mahdollisuuksien seitti (Illich)
 • Majeutiikka (Sokrates)
 • (550) Makeisia palkinnoksi - vastusti Fenelon
 • Malleista oppiminen- Mallioppiminen
 • Manipulaatio - Freire vastusti.
 • Marssiminen ( Makarenko)
 • Matkustelu (keskiajan aateliset ja käsityöläiset,  Montaigne,  Rousseau, Salzmann)
 • (555) Meditaatio ja mietiskely (Jesuiitat, Steiner)
 • Mentorin käyttö (Rousseau)
 • Metodi, yksi oikea (Pestalozzi, Ziller)
 • Metodinen kokonaiskäsittely (Aristoteles, Herbart, Soininen)
 • Metsästys (persialaiset, Montaigne)
 • (560) Merkitykselliset tehtävät (Dewey)
 • Mielenkiinnon herättäminen (Comenius)
 • Mielenkiintoon perustaminen/ sen varaan rakentaminen (Spencer, Lane, Neill)
 • Mielikuvaopetus (sadut, tarinat) (Steiner)
 • Miehuuskoe (esihistoriallinen aika, antiikki)
 • (565) Mielipahan luominen - Spencer vastusti
 • Mieluisan toiminnan tarjoaminen (Spencer)
 • Mietelauseet (roomalaiset)
 • Mietiskelyharjoitukset (Comenius)
 • Mind Map, käsitekartat
 • (570) Minä- ja sinäviestit (Thomas Gordon)
 • Moitteet- kahden kesken (Locke) - vastusti Spencer
 • Monin kriteerein arviointi
 • Monipuolisten menetelmien käyttö (Koskenniemi)
 • Monisteiden avulla eteneminen
 • (575) Monitöörien eli apuopettajien käyttö (Ratke, Comenius, Bell, Lancaster, Pestalozzi)
 • Moraalikasvatus kokemusten perusteella (Spencer)
 • Moraalisaarnat (Arnold) /puhuttelu/ Moralisointi - Spencer, Makarenko, Lane, Neill vastustivat
 • Moraalin opettaminen - mm. Dewey ja Neill vastustivat
 • Motivointi (Ziller) - Neill vastusti
 • (580) Muistiinpanovihko (James) /muistiinpanojen tekeminen (Gaudig)   
 • Muistin käyttö (Erasmus) - Lighart vastusti muistamispakkoa
 • Muistin harjoittaminen lihasten tavoin
 • Muistin kohtuullinen rasittaminen (Comenius)
 • Muistisäännöt (Chrodegang) 
 • (585) Muistitieto - Dewey vastusti
 • Muistuttaminen  sovitulla tavalla (Furman)
 • Mukailut luetusta (Herder)
 • Muksuoppi- menetelmä (Furman)
 • Muodolliset asteet ( Aristoteles, Ziller, Rhein)
 • (590) Muovailu (Fröbel)
 • Museokäynnit  (Key, Lichtwark)
 • Musiikki, laulu, soitto (antiikin aikana) - vastusti Francke
 • Mykkä ohjaus (de la Salle)
 • Myötäoppimisen idea (samanaikaisoppiminen) (Kilpatrick)
 • (595) Määrääminen -Furman vastustaa
 • Naamioidusti ohjaaminen (Montessori
 • Nautinnoilla houkuttelu (Basedow)
 • Negatiivinen kasvatus (Rousseau, Key)
 • Negatiivisten tunteiden hillinnän harjoittelu
 • (600)Neuvominen (Comenius)
601-700
 • Neuvonpito oppilasjohtajien  kanssa (Koskenniemi)
 • Niin eläminen, kuin opettaa (Jeesus) 
 • Nimien kirjaaminen seinätauluihin (palkittujen) (jesuiitat)
 • Nolaaminen
 • (605) Normaalijakautuma oppilasarvostelun tukena
 • Nuhteleminen (Comenius, Pestalozzi)
 • Nukeilla leikkiminen (Petty) - Vives vastusti
 • Nukkuminen - riittävästi  (Locke)
 • Numeroilla arvostelu (mm. jesuiitat)
 • (610) Nuorisojärjestöjen soluja kouluun (Krupskaja)
 • Nuotiotarinat (Baden-Powell)
 • Nurkkaan seisomaan paneminen (Voipio)
 • Näkemiin-seremonia (Steiner)
 • Näytelmät (Washburne) - vastusti Francke 
 • (615) Näyttäminen (Furman)
 • Näyttävä opetus (Soininen)
 • Odotusten esittäminen
 • Oheiskasvattajan idea
 • Ohjaaminen/ohjaus (Herbart. Gaudig ) ; tilan antaminen itsekasvatukselle (Voipio)
 • (620) Ohjaava kasvatustyyli (auktoritatiivisyys)
 • Ohjattu kummiluokkatoiminta
 • Ohjattu havainto-opetus (Pestalozzi) 
 • Ohjattu tukioppilastoiminta
 • Ohjattu opetus
 • (625) Ohjelmoitu opetus (tietokoneavusteinen opiskelu) (Skinner)
 • Oikkujenkin tyydyttäminen
 • Oma ajattelu (Seneca)
 • Oma-aloitteinen toiminta (Ferriére)
 • Omaan tahtiin tehtävä työ (Key, Käis, Parkhurst, Washburne) 
 • (630) Omaantuntoon vetoaminen (Francke)
 • Omakohtaiset kokemukset
 • Omaksumista nopeuttavat, selkeät ohjeet
 • Omalla tasolla eteneminen (Washburne) 
 • Omalla tavalla opiskelu  (Ferriére)
 • (635) Oman järjen käyttäminen (Rousseau)
 • Oman oppimisen esittäminen muille (Decroly)
 • Oman oppimisen ohjailu (Kilpatrick, Dewey)
 • Oman rauhan antaminen (Voipio)
 • Oman tavoitteen esittely muille (Furman)
 • (640) Oman toiminnan ohjaamisen taitojen kehittäminen
 • Omantunnon kuuntelu (Ligthart)
 • Omasta toiminnasta oppiminen (Käis)
 • Omasta opiskelutahdista päättäminen (Parkhurst, Blonsky)
 • Omatoimisuuden periaate (Montaigne, Spencer,  Key)
 • (645) Omatoimisuuteen ja itsenäiseen ajatteluun  opastaminen (Herbart)
 • Omat kysymykset - lasten (Dewey)
 • Omat tutkimukset (Spencer)
 • Omien kokemusten uudelleen organisoiminen
 • Omin aivoin ajattelu (Ramus)
 • (650)  Omin neuvoin opiskelu (Jacotot, Spencer )  
 • Omien tulkintojen tekeminen teksistä.
 • Omituisilla asioilla motivointi (Herbart)
 • Ongelmalähtöisen oppimisen idea (Pbl)/ Ongelmaperustainen oppiminen PBL/ongelmien itse ratkaiseminen (Fröbel,)/ Itse valittujen ongelmien ratkaiseminen (Kilpatrick)/Ongelmaratkaisu-metodi/Ongelmien ratkominen (Fröbel, Dewey, Freinet)  omilla kokemuksilla (Decroly)
 • Ongelmien tunnistamiseen ohjaaminen (Pbl)
 • (660) Ongelmakäyttäytymiseen puuttuminen
 • Onnettomilta olosuhteilta suojelelu (Helvétius)
 • Onnistumisen kokemukset (Spock)
 • Onnistumisen esilläpitäminen (Furman)
 • Opastaminen (Montessori)
 • (665) Opettaja, hyvä, pätevä, esikuvallinen, moraalisesti korkeatasoinen, itseään tarkkaileva
 • Opettajan esitys
 • Opettajan ja oppilaan inhimillinen ei hallinnollinen suhde (Petersen)
 • Opettajan ja oppilaan pitkäaikainen luottamussuhde (Steiner)
 • Opettajan ja oppilaan yhteinen toiminta (Koskenniemi)
 • (670) Opettajakokouksiin mukaan ottaminen palkintona  (filantropistit)
 • Opettajankoulutus (mm. jesuiitat, Ratke, Francke)
 • Opettajan oma opetustapa (Neill)
 • Opettajan  oma suoritus (Soininen)
 • Opettajan  opetuksesta opettelu  - vastusti Jacotot, Franklin, Dewey, Key
 • (675) Opettajanoppaan ohjeiden mukaan eteneminen
 • Opettajan persoonallinen vaikuttaminen/esikuvallisuus- tahdikkuus  (Herbart)
 • Opettajan puhuminen - vastusti Montaigne
 • Opettajaseminaari (Francke)
 • Opettajassa itsessään elävä harrastus (Soininen)
 • (680) Opettaja  taitelijana (James, Steiner)
 • Opettamalla oppii (Seneca, Comenius)
 • Opettaminen/opetus
 • Opettamisen ymmärtäminen hoitamisena ei paranemisena (Kansanen)
 • Opetukseen osallistumisen vapaaehtoisuus (Tolstoi, Neill)
 • (685) Opetuksen eheyttäminen keskusaineen ympärille (Herbart: historia, kirjallisuus; Comenius; Harnisch)
 • Opetuksen hidastaminen
 • Opetuksen jaksottaminen asteittain vaikeutuvien opetustapahtumien sarjaksi  (Erasmus)
 • Opetuksen keskittäminen (aineiden välinen keskitys, kosketuspinnat; Herbart)
 • Opetuksen rakentaminen vastaamaan tiedon omaksumisprosessia (Herbart)
 • (690) Opetuksen rikastaminen (lahjakkaat oppilaat)
 • Opetusdiat ja - rainat
 • Opetuselokuvat  
 • Opetusharjoittelu opettajille (mm. Gesner)
 • Opetuskeskustelu (Sirkkola)
 • (695) Opetus-/oppimateriaalien käyttäminen
 • Opetusmenetelmien tehon tutkiminen (Vives)
 • Opetusmenetelmät - yhdentekeviä Neill
 • Opetustapahtuman rytmittäminen selkeiksi vaiheiksi
 • Opetussuunnitelma (jesuiitat,Melanchton) /Lehrplan /Curriculum (Dewey)
 • (700) Opetussuunnitelmasta ainutkertaisiksi oppimiskokemuksiksi (Koskenniemi)
701-800
 • Opetustilanteiden ohjailu
 • Opetus ulkona  (filantropistit)
 • Opetusvälineiden käyttö 
 • Opintokirja (Parkhurst, Washburne) 
 • (705) Opinto-ohjaus /ammatinvalinnan ohjaus
 • Opintoretket (Ligthart, Decroly)
 • Opiskeluasenteisiin vaikuttaminen
 • Opiskelun siirtäminen luonnollisiin tilanteisiin
 • Opittavan asian pelkistäminen
 • (710) Opittujen käsitteiden käyttäminen uusissa yhteyksissä (soveltaminen) (Herbart)
 • Opitun edelleen levittäminen (Comenius)
 • Opitun ilmaiseminen (Decroly)
 • Opitun soveltaminen (Herbart)
 • Oppiaineiden jaksottaminen /peräkkäisyysperiaate (Platon, Aristoteles, Quintilianus, Francke, Herbart)
 • (715) Oppiaineksen jakaminen kursseiksi ja yksiköiksi (Comenius, Parkhurst, Washburne)
 • Oppikirja/Oppikirjan avulla eteneminen (Comenius, Francke, Pestalozzi, Basedow, Melanchton, Washburne)  - vastusti  (Kerschensteiner,  Gaudig, Steiner, Neill)
 • Oppilaantuntemus (Quintilianus, Francke)
 • Oppilaat kysyvät opettajalta
 • Oppilaat opettavat toisiaan (Francke, Köhler. vrt. apuopettajat, vuoro-opetuskoulu)
 • (720) Oppilaan esitys/Oppilaiden esitys
 • Oppilaiden omista kysymyksistä liikkeelle (Rousseau)
 • Oppilaiden tarkkailu (Montessori)
 • Oppilaiden valitsemat aiheet (Freire)
 • Oppilasarvostelu (mm. jesuiitat) - Pestalozzi vastusti
 • (725) Oppipoika- kisälli- mestari-malli (keskiajan ammattikuntalaitos)
 • Oppitunnin kaava (Aristoteles,  Herbart, Ziller, Dewey)
 • Oppivelvollisuus (Kaarle Suuri)
 • Opintoretket  ja - käynnit (Decroly, Ligthart)
 • Oppilaiden itsehallinto (Trotzebdorf, Neill, Makarenko, Gill...) -omat tuomioistuimet  (Kerschensteiner) lainsäädäntöelimet, virkamiehet.
 • (730) Otollisen hetken odottaminen (Montessori)
 • Oppikirjan käyttäminen yhtenä lähtökohtana
 • Oppikirjan lukeminen (Comenius, Bell) -  vastusti Kerschensteiner
 • Oppikirjan tekstin alleviivaaminen
 • Oppikirjan tekstin kritisointi
 • (735) Oppikirjan tekstin prosessointi (vrt. Koort mariginaalikysymykset)
 • Oppikirjan tekstin selostaminen
 • Oppilaan ajatusmaailman luominen - tyhjä taulu (Herbart)
 • Oppilaan harrastuspiireihin perustaminen (Soininen)
 • Oppilaan tuntemus (Arnauld, Binet, Steiner, Lighart)
 • (740) Oppilaat hankkimaan itse infomaatiota
 • Oppilaiden itse tekemät oppimateriaalit (Steiner)
 • Oppilaiden itsearviointi
 • Oppilaiden kanssa seurustelu oikealla tavalla (Makarenko)
 • Oppilaiden keskinäinen vertaileminen (jesuiitat)
 • (745) Oppilaiden omat kysymykset
 • Oppilaiden osallistaminen päätöksiin 
 • Oppilaiden suoritusten valvominen (Soininen)
 • Oppilaiden tarpeet, harrastukset ja mielenkiinto määräämään opetuskokonaisuudet
 • Oppilaiden toiveiden huomioonottaminen
 • (750) Oppilaiden valikoivan tarkkaavaisuuden säätely
 • Oppilaiden voiman (energian) suuntaaminen tavoitteisiin
 • Oppilashuolto
 • Oppilaslaboratorio (Gaudig)
 • Oppilastuomioistuimet (Gill, Kerschensteiner)
 • (755) Oppimaan houkutteleminen - Lahdes vastusti
 • Oppimaan opettaminen /huomio metakognitioihin
 • Oppiminen ympäristön sulattamisena (Dewey)
 • Oppimisen juhliminen (Furman) 
 • Oppimispäiväkirja
 • (760) Oppimisvaikeuksien voittamisen periaate
 • Oppimisympäristön kautta vaikuttaminen
 • Oppitulosten pohdiskelu
 • Oppitunnin kaava (Aristoteles, Comenius, Ziller)
 • Oppivelvollisuus (Kaarle Suuri, Preussi)
 • (765) Orientaatioperustan käyttäminen (Engeström)
 • Orientaatiotapojen kehittäminen
 • Osallistuminen kodin elämään  (Dewey)
 • Paasto rangaistuksena (Kaarle Suuri)
 • Paheksunnan käyttäminen (ympäristö) (Locke)
 • (770)  Pajat (mm. Kerschensteiner, Neill); luokkahuone työpajaksi (Decroly)- Pajoissa ja verstaissa opetus (mm. Krupskaja, Neill)
 • Pakottaminen (Makarenko)  -  Locke ja Montaigne, Ferriére ja Neill vastusti
 • Palautteen antaminen suorituksista, tuotoksista, prosesseista (mm. Freinet) 
 • Palautejärjestelmien rakentaminen (Skinner) 
 • Palautetaan tajuntaan tutut samaa alaa koskevat mielikuvat kertaamalla (Ziller)
 • (775) Palkinnot (Hieronymos, Sturm,W.James) - vastusti Francke
 • Palkinnot, luonnolliset (Spencer)
 • Palkinnot monitoreille (Lancaster), yleensä (helleenit, Jesuiitat, Makarenko) - vastusti  Francke, Key, Neill ja Montessori
 • Palkintojärjestelmä, laaja (Girard)
 • Palkitetut tunnit (Francke)
 • (780) Palkka työstä (Makarenko)
 • Palkkiot   (Basedow, Skinner)  
 • Pallopelit (Arnold)
 • Paraatit (Baden-Powell)
 • Paradoksaalinen toiminta; kannustetaan esim. tekemään lisää rikkomuksia (Lane) 
 • (785) Parantava kasvatus
 • Pariopettajuus 
 • Parityö
 • Pari valvojana (Jesuiitat)
 • Parviälytekniikka
 • (790) Patukalla rankaiseminen - Vives vastusti
 • Pedagoginen draama
 • Pedagoginen katse
 • Pedagoginen rakkaus/lämmin suhde (jesuiitat)
 • Pedagoginen tahdikkuus (Herbart)
 • (795) Pelit (Comenius, Montessori, Ferriére)
 • Pelko (Samuel Johnson, John Locke)/Pelottelu/uhkailu (Quintilianus, Rousseau) 
 • Penkit luokkaan (jesuiitat)
 • Perhe-elämä (Pestalozzi)
 • Perheen yhteiset huviretket (Muderspach)
 • (800) Perheenomaiset kummit
801-900
 • Perheen tapaan toimiminen (Lane, Freinet, Petersen)
 • Perhekokous
 • Perheryhmät (Wichern. Petersen)
 • Perinpohjin opettaminen (Comenius, Pestalozzi, Herbart, Ziller, Binet, Ligthart) 
 • (805) Persoonaan liittyvä arvovalta
 • Perustavoitteiden idea
 • Peräkkäisyysperiaate (aines harrastuksen mukaan; Platon, Comenius)
 • Perässälausuminen (Pestalozzi)
 • Peukaloon pureminen (spartalaiset)
 • (810) Pienet päivittäiset työtehtävät (Fröbel)
 • Pienissä ryhmissä opettaminen /yksityisopetus ryhmässä (koti- ja kouluopetuksen välimuoto, Erasmus, Arnauld, Key )
 • Piirustus/piirtäminen (Kerschesteiner, Washburne)
 • Pitkäjänteiseen työnsuorittamiseen ohjaaminen
 • Polytekninen koulutus (Blonski, Krupskaja)
 • (815) Ponnistelu (W.James)
 • Porinatuokiot
 • Portfolio
 • Positiivinen vahvistaminen  (Skinner)
 • Posterit
 • (820) Praelectio- luento + selittäminen, keskusteleva luento (Jesuiitat)
 • Prefektijärjestelmä, asuntolakouluissa (Arnold)
 • Probleemametodi (1. ongelma 2, kokemusten kerääminen ja selvittely 3. hypoteesi, kuinka ongelma ratkeaa ja suunnitellaan työ, 4. seurausten pohdiskelu 5. Itse hypoteesin testaaminen käytännön työn avulla)  (Dewey)
 • Projektimetodi (Dewey, Kilpatrick, Köhler)
 • Promootiot (arvomerkit jaettiin keskiajan yliopisto)
 • (825) Prosessikirjoittaminen
 • Puhdas ilman (filantropistit)
 • Puheet (antiikissa)/Puhenäytökset (Roomassa/ Pestalozzi
 • Puhuminen- oppilaat (Montaigne)
 • Puhu opittavista taidoista- älä ongelmista (Ben Furman)
 • (830) Puuhailu (Petty) 
 • Puutarhanhoito/-työt (Locke, Salzmann, Fröbel, GutsMuths, Reddie, Decroly, Kerschensteiner, Ferriére, Petersen) puutarhatilkku (Dewey) 
 • Pyhäkoulu
 • Pyynnöistä välittämättä oleminen (Rousseau)
 • Päivänavaus
 • (835) Pääaineiden idea
 • Päähänpänttääminen (konemainen)- W.James vastusti
 • Päässälasku (Pestalozzi)
 • Pääsykoe (Vives)
 • Raamatun lukeminen (Luther)
 • (840) Rahapalkinnot (Sturm) 
 • Rajat-rakkaus- reviiri- tasapaino
 • Rajojen asettaminen
 • ”Rakennustelineiden käyttö” (Vygotski)
 • Rakentaminen ja rikkominen (Ligthart)
 • (845) Rakkauden evääminen (Spencer)
 • Rakkaus (Jeesus, Ascham, Pestalozzi, Harnisch, Neill)
 • Rangaistukset (ikiaikainen keino, Comenius, Sailer, Makarenko)- moni vastusti mm. Lane, Neill
 • Rangaistusluettelokirja (Francke)
 • Raportit (Gaudig) 
 • (850) Rationaali suunnittelu (Tyler)
 • Ratkaisujen perusteleminen
 • Ratkaisukeskeisyys  (Furman); 
 • Ratkaisujen etsiminen yhdessä
 • Ratsastus (Locke, Montaigne)
 • (855) Rauhan ja hiljaisuuden vaaliminen/vaatiminen (jotta tarkkaavaisuus herää) (de la Salle, Ziller, Steiner, Petersen)
 • Ravitseva ravinto (Spencer)
 • Reaaliaineet (Locke, Campe)
 • Reaktioiden vahvistaminen (Skinner)
 • Reilun pelin hengen rakentaminen
 • (860) Retket (Vittorino da  Feltre, Vives, Krieck,  Rousseau, Gaudig, Francke,  Dewey, Key, Ligthart)  
 • Riitajuttujen ratkaiseminen lasten kesken (persialaiset)
 • Rikas ympäristö (Freinet) 
 • Rikkaiden kytkentöjen rakentaminen tiedonrakenteiden väliin
 • Rinnalla kulkeminen
 • (865) Rinnastaminen (Herbart)
 • Rintatähdet  (filantropistit)
 • Rippi (katolisen kirkon koulut)
 • Rituaalit (esihistoriallinen aika, Makarenko, Steiner, Baden-Powell) 
 • Rivo puhe  - Luther tuomitsi
 • (870) Rohkaiseminen (Goethe)
 • Roolileikit 
 • Roolipelit
 • Rukoileminen, aamu- ja ruokarukoukset (kirkon koulut, Comenius) - halusi vähentää Trapp
 • Runomittaan kirjoitetut oppikirjat (Chrodegang, luostarikoulut) ja niistä opiskelu
 • (875) Runous (mm. humanistit, Petrarca, Gesner)
 • Ruokaruno (Steiner)
 • Ruoskinta (spartalaiset, luostarikoulu)
 • Ruumiillinen työ (Rousseau, Herbart,  Salomon, Muderspach)
 • Ruumiinharjoitukset (Luther , Vives ,Montaigne, Basedow)
 • (880) Ruumiinhoito (Basedow, Campe, Fröbel, Salzmann, Spencer)
 • Ruumiin kurittaminen (Benedictus, Luther, Francke)  - vastusti mm. Locke, Korczak ja Key ja filantropistit
 • Ruumiin varjeleminen (Spencer)
 • Ryhmäopetus (kun koulu syntyy; Quintilianus, Vittorino de Feltre Key, Dewey- vastusti mm. Locke )
 • Ryhmäterapia (Lane) 
 • (885) Ryhmät opettavat toisiaan (Kilpatrick)
 • Ryhmätyö (Gaudig, Dewey, Kilpatrick Petersen, Köhler, Washburne, Koskenniemi) 
 • Ryhmäyttäminen
 • Saarna (Tuomas Akvinolainen; keskiajan yliopiston luento) - (W.James ja Neill  vastustivat)
 • Sadut  (jo Antiikissa, Aristoteles, Fröbel, Steiner) -vastusti (Decroly ja Montessori)
 • (890) Sanan suuri merkitys (Isokrates) - vastusti mm. Comenius, Petty, Ligthart
 • Sananlaskut (Salomon, Roomassa mm. Cato, Franklin) 
 • Sananparret seinille ja mm. mukeihin (Erasmus)
 • Sanatarkka opettelu (Luther)
 • Sanavaraston rajoittaminen (Rousseau)
 • (895) Sanavaraston rikastaminen
 • Sanelu (kirkolliset koulut) - Ferriére vastusti
 • Sankarilaulut (Antiikissa, Kaarle Suuri)
 • Sanoista opettelu /sanatiedon varaan rakentaminen (verbalismi)- vastusti Rousseau
 • Sanomalehtien lukeminen (Francke, Washburne) 
 • (900) Sanomalehtien toimittaminen (Washburne) 
901-1000
 • Seinille kuvia ja yhdinkohtia (Comenius)
 • Seinälehden tekeminen
 • Selittäminen (kaikki yksityskohtaisesti)  (Herbart)
 • Selittämään totuttaminen (Brinsley)
 • (905) Selkeät tehtävät
 • Selkeän terminologian käyttö
 • Selkäsauna (Comenius)
 • Sen selittäminen, miten koulussa opittua voi käyttää hyväkseen (Kilpatrick)
 • Seuraaminen
 • (910) Seuraamukset (tunteiden liittäminen mielihyvä, paha- Locke)  
 • Seurauksilla säätely (Skinner)
 • Seurauspedagogiikka (etukäteen nostetaan esille odotettavissa olevat seuraukset)
 • Sidottu valinnanvapaus (Key)
 • Sielunhoito (jesuiitat, Arnold)
 • (915) Sijaiskasvattaja (mm. ritarikoulutus)
 • Silmien sulkeminen (jesuiitat, Key)/sormien läpi katseleminen
 • Silmän ja korvan avulla (Plinius)
 • Simuloinnit  ja simulaattorit
 • Sisäiseen motivaation varaan rakentaminen
 • (920) Sisältöjen karsiminen
 • Sitkeyden ja kestävyyden vahvistaminen
 • Siveysoppi (Condorcet)
 • Skolastiikka (Tuomas Akvinolainen, katoliset koulut) - vastusti Petrarca 
 • Soitto (Antiikki, Pythargoras, Luther)
 • (925) Sopeutuminen (Aristoteles, Mill, Schleiermacher, Spencer)
 • Sopimus (Furman)
 • Sopivan hetken odottaminen (Fenelon)/oikeaan aikaan opettaminen (Spencer, Montessori)
 • Sopivien tilaisuuksien järjestäminen (Rousseau)
 • Sorvaaminen (Locke)
 • (930) Sosiaalimuodon vaihtelu (Koskenniemi)
 • Sosiaalisen järjestyksen ylläpito
 • Sosiaalisen voimakentän hyväksikäyttäminen (Koskenniemi)
 • Sotatanssi (Sparta)
 • Sotilaalliset käytänteet (Sparta, Makarenko)
 • (935) Sotilasharjoitukset (Sparta, Platon, GutsMuths)
 • Soveltamistehtävät (Herbart)
 • Sovitaan yhdessä lapsen kanssa- ei määrätä (Furman)
 • Spontaani oppiminen/itsestään oppiminen (Ligthart)
 • Standardisoidut koulusaavutuskokeet
 • (940) Strategiapelit
 • Suggestopedia (Lozanov)
 • Sukupuoliasiat - ei kiihoiteta (Rousseau)
 • Sukupuoliherkät työtavat
 • Sunnuntaikoulu (Ratkes)
 • (945) Suojeleminen kevytmieliseltä puheelta, epäsiveellisiltä kuvilta ja väärään suuntaan johtavilta elokuvilta (Muderspach) /  kummitysjutuilta, onnettomuuksien  ja tumeltuneiden tapojen  näkemiseltä sekä rikosuutisten ja roskakirjallisuuden lukemiselta suojeleminen (Voipio)
 • Suojeleminen vahingolliselta eli negatiivinen kasvatus (Helvetius, Comenius, Rousseau, Fröbel, Key)
 • Suojelukasvattus
 • Suora opettaminen  - vastusti Key, Dewey, Montessori
 • Suoritusmerkit (Baden-Powell)
 • (950) Suostuttelu/taivuttelu  (jesuiitat)   - Neill vastusti 
 • Suotuisien, runsasviikkeisten olosuhteiden luominen
 • Suukottelu (Spock)
 • Suullinen opetus kirjojen tilalle (Fröbel, Soininen)
 • Suunnitelmametodi (Kilpatrick)
 • (955) Suunnitelmista joustaminen (Koskenniemi)
 • Synteesi vs. analyysi (Comenius)
 • Synnynnäisen reaktiotavan korvaaminen hankitulla reaktiolla  (W.James)
 • Syventävät kysymykset
 • Säännöt - Locke, Comenius  ei suositellut
 • (960) Sääntöjen ymmärtäminen (Ratke)
 • Tahdikkuus (vaisto ja ymmärrys sanoa ja tehdä juuri sitä, mitä määrättynä hetkenä on sanottava ja tehtävä. Herbart, W.James, Koskenniemi)
 • Tahdon harjoittaminen mm. toistamalla 
 • Tahdon murskaaminen (John Wesley-  W.James vastusti)
 • Tahdon karaiseminen
 • (965) Tahdon taivuttaminen   (Luther, Locke, Francke)
 • Taide/taidekasvatus (Pythagoras, Goethe,  Lichtwark, Ruskin, Ratke, Rhein, Ligthart, Steiner, Ferriére) koettuna ja itsetehtynä  taiteet) - ei  Locke
 • Taiteen yleisöksi kasvatus (Lichtwark)
 • Taipumusten (arvokkaiden) herättely
 • Taitoihin harjoittaminen (Herbart)
 • (970) Taitotavoitteen julkistaminen (Furman)
 • Taivuttaminen siveellisyyteen (Comenius)
 • Takaiskuun etukäteen valmistautuminen (Furman)
 • Tanssi ( Jesuiitat, Ritariakatemiat, Montaigne, GutsMuths, Neill, Steiner)
 • TAO- opetusohjelmien käyttäminen
 • (975) Tapaan taivuttaminen (Roomassa)
 • Tarinat (Steiner, Baden-Powell, Neill)
 • Tarjoumien tarjoaminen 
 • Tarkastajat - nuoremmille opettajille (Francke)
 • Tarkastuskortti (Parkhurst)
 • (980) Tarkistusmonisteet
 • Tarkkaavainen kuuntelu (Pythagoras)
 • Tarkkaavaisuuden harjoitteleminen (W.James)
 • Tarkkaavaisuuden herättäminen  (Herbart)
 • Tarkkaavaisuuden johtaminen muualle (W.James)
 • (985) Tarkkaavaisuuden ylläpito (Comenius, W.James)
 • Tarkkojen käyttäytymistavoitteiden määritteleminen
 • Tarpeiden kanssa liittoutuminen (Koskenniemi)
 • Tarpeiden tyydyttäminen/ruokkiminen (Dewey)
 • Taskurahat  (Salzmann)
 • (990) Tasokurssit
 • Taululle kirjoittaminen/Taululle piirtäminen (W.James)/Taulutyö (suunnitelmallinen)
 • Taukojen antaminen (Jesuiitat, Spencer)
 • Tavoiteoppimisen malli (Washburne, Carroll)
 • Tavoitetason tarkistaminen
 • (995) Tavoitteellinen opiskelu
 • Tavoitteellisuuden herättäminen
 • Tavoitteisiin väliasteiden kautta (Koskenniemi)
 • Tavoitteista liikkeelle lähteminen
 • Tavoitteisuuden periaate
 • (1000) Teatteri/koulunäytelmät ( jesuiitat, Comenius, Mulcaster, Sturm) 
1001-1100
 • Teemapäivä, -viikko.
 • Teemoittain opetus
 • Teennäiset palkinnot ja rangaistikset - vastusti Ligthart
 • Tehdaskoulut (Kindermann, Krupskaja)
 • (1005) Tehtävien itsetarkastus (Washburne)
 • Tehtävien ja tilaisuuksien antaminen lapselle  toteuttaa sitä, minkä tietää oikeaksi (ohjailu) (Voipio)
 • Tehtävien suorittamisen valvonta
 • Tehtävän ilmoitus tunnin alussa- lapsi saadaan odotustilaan (Ziller)
 • Tehtäväkortti (Käis)
 • (1010) Tehtäväorientaatioon ohjaaminen
 • Tekemällä oppiminen (Dewey, Kerschensteiner, Freinet) 
 • Tekojen seurausten kokeminen (Spencer)
 • Teloituksen katsominen (Vegio)
 • Tentit, tenttaamminen (mm. Dalton-plan)
 • (1015) Terapia (Lane, Neill)
 • Terveelliset elämäntavat (Pythagoras, Basedow, Spencer) 
 • Terveellinen ravinto (Pythagoras, Aristoteles, Basedow, filantopistit,  Spencer)
 • Tervehtiminen (Baden-Powell)
 • Terveystiedot (Spencer)
 • (1020) Testaaminen (Petty)
 • Testit (Loyola)  - Neill vastusti
 • Tiedon jakaminen (Soininen)
 • Tiedon konstruointiprosessien ohjaaminen
 • Tiedon synnyttäminen havainnoista (Pestalozzi)
 • (1025) Tiedon paloittelu ja syöttäminen oppilaille (Herbart)
 • Tiedonhankintatapojen harjoitteleminen
 • Tieteet (Ratke)
 • Tietoisen ja aktivisen oppimaan pyrkimisen virittäminen /herättäminen
 • Tietojen outoihin elämäntilanteisiin soveltamisen harjoittaminen (Koskenniemi)
 • (1030) Tietoaukkoja täydentävät lähdetietotunnit (Pbl)
 • Tietoihin tutustuttaminen
 • Tietojen etsiminen  (Ferriére)
 • Tietokilpailut (jesuiitat)
 • Tietokirjoista opiskelu (Kerschensteiner)
 • (1035) Tietokoneavusteinen opetus
 • Tietämisen (oman) rakentaminen
 • Tilaisuuksien järjestämistä  toimintaan, jossa periaatteiden noudattaminen saa harjoitusta (Herbart ,  Soininen)
 • Tilaisuuksien antaminen oppilaille kunnostautua
 • Tilaisuuksien antaminen oppilaille näyttää parhaita puoliaan
 • (1040) Tilaisuuksien antaminen oppilaille saada tunnustusta
 • Tilanteen mukaan muodostetut kokonaisuudet/ vapaa kokonaisopetus (Otto
 • Todistus
 • Toiminnalliset tehtävät
 • Toiminnan puuskat (W.James)
 • (1045) Toiminnassa pitäminen (Herbart)
 • Toiminnassa pitäminen (Soininen)
 • Toisille opettaminen (Furman, vrt. apuopettajat jo keskiajalla)
 • Toisilta oppiminen (Kilpatrick)
 • Toisten lasten kautta vaikuttaminen (Makarenko, Petersen)
 • (1050) Toisto (Montessori) 
 • Toivotun käyttäytymisen vahvistaminen
 • Totuttaminen eli dressyyri  (Sparta, Aristoteles, Cicero, Herbart - Rousseau vastusti)
 • Totuttaminen hyveisiin Aristoteles, Luther)
 • Tovereille alistuminen (Makarenko)
 • (1055) Tovereista erottaminen (Wichern)
 • Toverielämä (Vittorino da Feltre)
 • Tradition välittäminen/säilyttäminen (Kungfutse, Homero, Cato, Krieck)
 • Trumpin systeemi (tiimiopettajuus)
 • Tuen antaminen /tukeminen (Gaudig)
 • (1060) Tuen eri muodot, portaat, asteet
 • Tukiopetus
 • Tunnekasvatus
 • Tunnin/tapahtuman kaava (Aristoteles, Ziller, Dewey) 
 • Tunnin opetuksen tiivistäminen elämänviisaudeksi, sananlaskuksi (Ziller) 
 • (1065) Tunnustuksen antaminen (Pestalozzi)
 • Tunteiden liittäminen tietoon (Herbart. J.S.Mill)  
 • Tunteiden tuottaminen oppimisen tueksi
 • Tuntijako
 • Tuntikehys
 • (1070) Tuotannolliset opintomatkat (Benchmarking; Krupskaja)
 • Tuotosten julkaiseminen (Freinet) 
 • Turvallisuuden vaaliminen (Steiner)
 • Tutkiminen  /tutkielma/tutkimalla oppiminen/Tutkiva oppiminen/tutkijamainen toiminta  (Petty, Spencer, Dewey, Kilpatrick, Käis)
 • Tutkinnot ja tutkintotilaisuudet (Minaisessa Kiinassa, keskiajan yliopistossa, Sturm, Basedow, jesuiitat) - vastusti Key ja Montessori ja Ferriére
 • (1075) Tutor-järjestelmät
 • Tyyppiratkaisujen ja kaavojen käyttö - Koskenniemi vastusti
 • Työ (Benedictus, Petty, Fröbel, Wichern,  Kerschensteiner, Freinet, Krieck) ; myös siveellisen kasvatuksen välineenä (Pestalozzi)
 • Työkasvatus (Petty, Kerschensteiner)
 • Työkirjat (Gaudig, Käis, Washburne)  
 • (1080) Työkortit (Käis)
 • Työkoulu (Locke, Kindermann, Keseschensteiner)
 • Työn tarkastaminen itse (Käis)
 • Työn tarkastaminen opettaja (Käis)Työohjeet  (Bell, Lancaster, Käis, Washburne)
 • Työpajat (James, Neill) ; työnurkkauksia (Freinet) 
 • (1085) Työpistetyöskentely
 • Työrauhaongelmien ratkaiseminen
 • Työtehtävät (Fröbel, Freinet, Kilpatrick)
 • Työtilan ja välineiden kunnosta huolehtiminen
 • Työtunnit (Kindermann)
 • (1090) Työvihkot (Kerschensteiner, Käis)
 • Täysin vapaa toiminta (Käis)
 • Uhkailu (Makarenko, Voipio)
 • Uinti (roomalainen kasvatus, Locke)
 • Ulkoluku/ulkoaopettelu (Antiikissa, Benedictus,  Sturm)  - moni vastusti mm. Spencer, Ligthart, Ferriére)
 • (1095) Ulkoa konemaisesti oppiminen - vastusti Montaigne ja Ratke, Rousseau
 • Ulkomaan matkat (ritarit) (Leibniz)
 • Ulkona liikkuminen (Spencer)
 • Ulko-oppilaiden ottaminen (katoliset koulut)
 • Ulkopuolinen rankaisija (jesuiitat)
 • (1100) Univormut ( Baden-Powell, Makarenko)
1101-1200
 • Urakka (Parkhurst, Washburne) 
 • Uravaiheet lapsella (Baden-Powell)
 • Urheilu (Basedow)
 • Urheilukisat (Antiikki)
 • (1105) Usean lapsen ohjaaminen yhtäaikaa
 • Useiden aistien käyttäminen (Comenius,W.James)
 • Uskon (onnistumiseen) vahvistaminen (Furman)
 • Uskonnon opetus (ikiaikaisesti, Trotzendorf) - ei Pestalozzi, Key, Spencer, Neill vastusti  
 • Uuden asian esittäminen esimerkkien avulla ja kiteyttäminen käsitteiksi ja säännöiksi. (Ziller)
 • (1110) Uuden asian/ läksyn valmistus (mm. Herbart, Ziller, Rhein) - ei käytetty Washburne
 • Uusien havaintojen liittäminen vanhoihin (Herbart)
 • Uusiin harrastuksiin ohjaaminen
 • Vaatiminen (Makarenko) - vastusti  Lane, Neill
 • Vaatimustason säätely
 • (1115) Vaativien kysymysten käyttö
 • Vahingollisilta vaikutteilta varjeleminen (katoliset koulut, pietistikoulut, Rousseau)
 • Vahingon korvaaminen osana moraalikasvatusta (Spencer)
 • Vahvistaminen (Skinner)
 • Vaiheittain eteneminen helposta vaikeaan (Comenius), tutusta tuntemattomaan, konkreetista abstraktiin
 • (1120) Vaihtelun periaate (Fleury, Sturm, W.James, Käis)
 • Vaikeat tehtävät (Rousseau)
 • Vaikutteille altistaminen
 • Vainajille pidetyt muistopuheet (Roomassa)
 • Vaistojen hyödyntäminen
 • (1125) Vakinaiset opettajanpaikat (Melanchton)
 • Vakuuttelu  - Makarenko vastusti
 • Vala
 • Valaistus sopiva (filantropistit)
 • Valinkointi/heikkojen seulonta/lahjakkaiden seulonta (Platon, Vives, Comenius, Binet) - Steiner ei 
 • (1130) Valinnan mahdollisuuksien antaminen (oppiainessakin 11-vuotiaana- Key),( Montessori) (Freinet, Käis) 
 • Valmiiksi jäsennelty ja jaoteltu aines
 • Valmiit opetuspaketit
 • Valmistava keskustelu (Soininen)
 • Valtion avun sitominen tuloksiin (Englannissa 1800-luvulla)
 • (1135) Valvonta ja vartiointi  (jesuiitat, Ascham, Francke, Voipio, Herbart) 
 • Valvonta- ja vakoilujärjestelmät (jesuiitat)
 • Vanhat kielet (humanistit, uushumanistit)
 • Vanhemmaksi kasvatus (Spencer, Key)
 • Vanhemmista vierottaminen (jesuiitat)
 • (1140) Vanhempien kunnioitukseen ja arvostukseen vetoaminen
 • Vanhojen ja uusien tietorakenteiden yhdistäminen
 • Vapaa aika - vastusti Francke
 • Vapaa askartelu (Neill)
 • Vapaaehtoiset koulutyöt loman aikana (Gedike)
 • (1145) Vapaa itseilmaisu (Freinet)
 • Vapaa kasvatus (Tolstoi, Neill, Key, Spock)
 • Vapaa leikki  (Spencer, Aristoteles, Quintilianus, Fenelon, Spock)  - vastusti  Kerschensteiner, Montessori , Vives
 • Vapaa opettajan ja oppilaan välinen keskustelu (Gaudig)
 • Vapaa tiedonhankinta (Francke)
 • (1150) Vapaaehtoinen kuri (Foerster)
 • Vapaaehtoiset oppitunnit (Neill)
 • Vapaaehtoisia sisältöjä (Vives)
 • Vapaapäivät (jesuiitat)
 • Vapaat kirjoitukset (itseilmaisu) (Freinet) 
 • (1155) Vapauden periaate (Tolstoi, Neill)
 • Vapautta rajoittava ryhmän laki (Petersen)
 • Varjelu/suojelu (mm. Platon, Helvetius)    
 • Varoittaminen (Quintilianus)
 • Vastavuoroisen opettamisen mallin käyttö
 • (1160) Vastuu oppimisesta- periaate
 • Vastuksien kestämiseen ja voittamiseen 
 • Veisto ( Locke, Salomon,Cygnaeus) - vastusti Lighart.
 • Verkko-opetus
 • Vertauksilla opettaminen (Jeesus, Tuomas Akvinolainen)
 • (1165) Vertaisilta oppiminen /Vertaisoppiminen
 • Vertaisarviointi
 • Vertaissovittelu
 • Vertaisvaikutus (positiivinen) (Makarenko)
 • Vetoaminen kunnioitukseen ja rakkauteen (Voipio)
 • (1170) Vetoaminen mm. kunnianhimoon (Quintilianus) ja uskonnolliseen tunteeseen (Foerster) ja mielen vapauden sankariin ja harastukseen (jesuiitat)
 • Vierailut työpaikoilla (Krupskaja)
 • Viestintää helpottavat tilaratkaisut
 • Vihkimys
 • Vihkot ja vihkotyö (Bell)
 • (1175) Viisaan vanhemman metodi (Gordon)/Viisaan opettaja  metodi (Gordon)
 • Virheiden oikaiseminen - vastusti Montessori
 • Virheistä oppiminen (mm. Basedow)
 • Virikkeellisen oppimisympäristön rakentaminen (luokkahuone)
 • Virikkeiden antaminen/ Virikkeiden tarjoaminen /mielteiden tarjomista (Herbartt)
 • (1180) Virka-alennukset (jesuiitat)
 • Virkistys/virkistyspäivät (keskiajan koulut, jesuiitat. Comenius, Francke)
 • Vitsa (Samuel Johnson)
 • Voimaeläin (Furman)
 • Voimien mittely vapaissa leikeissä (Spencer)
 • (1185) Voimistelu  (Spartassa, Luther, Locke, Rousseau, Salzmann, Ling, Gus Muths) - vastusti Spencer, Key
 • Voimistelutelineet (Guts Muths) apuna - Spencer vastusti voimistelua keinotekoisena.
 • VSOP-eteneminen (Parkhurst)
 • Vuoro-opetus/ vuoro-opetuskoulu  (Pestalozzi, Girard, Bell, J.Mill, J.S. Mill, Lancaster, Bentham) 
 • Vuoropuhelu (Comenius)
 • (1190) Vuorotellen lukeminen
 • Vuorovaikutus, interaktio
 • Vuorovaikutus lasten kesken (Fröbel, Dewey, Petersen, Makarenko)
 • Vuosiluokkatutkinnot (Sturm)
 • Vuosiluokkiin sitomaton opetus (Parkhurst, Washburne)
 • (1195) Väittely  (keskiajalla, Abélard, jesuiitat) 
 • Välillisesti (epäsuorasti) kasvattaminen
 • Välitavoitteet (Trapp) 
 • Välittämisen välittäminen (Ojakangas)
 • Välitunnit ja tauot (jesuiitat, Brinsley)
 • (1200)Välitön korjaava opetus
1201-1300
 • Vääristä tiedoista ja  harhaluuloista vapauttaminen
 • Yhden opettajan järjestelmä (Comenius)
 • Yhdessä eläminen (asuminen, ruuan laitto, ateriointi, arki, juhla, askareet)  (Pythagoras, Platon,Vives, Reddie, Neill)
 • Yhdessä harrastaminen 
 • (1205) Yhdessä olo
 • Yhdessä sovitut säännöt (mm. Makarenko)
 • Yhdessä tekemällä oppiminen (mm. Dewey, Kilpatrick, Decroly, Petersen) /Yhteinen työ  (Kerschensteiner)
 • Yhdistä mielenkiinnottomaan mielenkiintoista ( W.James)
 • Yhdistäminen (uuden vanhaan) (Herbart, Ziller, Rhein)
 • (1210) Yhdysluokka (vuoro- ja rinnakkaiskussit)
 • Yhteen tahtiin tekeminen
 • Yhteen ääneen lukeminen/kuoroluku (Pestalozzi)
 • Yhteinen keskustelu
 • Yhteinen luokkahuone usealle luokalle (Melanchton)
 • (1215) Yhteinen (oppilaille ja opettajille)  ruokailu
 • Yhteinen tarina (Gaudig) 
 • Yhteinen uurastus/ yhteistyö (Decroly)
 • Yhteinen  vastuu työstä (Makarenko)
 • Yhteisarviointi
 • (1220) Yhteiskokous (Neill, Makarenko)
 • Yhteiskoulu (mm. Rhein)
   • Yhtenäiskoulu  (Rhein)
   • Yhteiskunnan paineen kokeminen (Herbart)
   • Yhteiskuntaopin opettaminen (Dewey, Spencer)
   • (1225) Yhteisopetus (Yhdysvalloissa,  Lane, Neill, Key) - vastusti Vives
   • Yhteisrangaistukset
   • Yhteissuunnittelu, yhteisvastuullisesti  (Freinet)
   • Yhteisten sääntöjen kunnioittaminen
   • Yhteistoiminnallinen oppiminen (Koskenniemi)
   • (1230) Yhteisökasvatus (Kaipio)
   • Yhteisöllisyyden tunne (Petersen)
   • Yhteisön käyttäminen kasvatusvälineenä (Gill, Dewey, Kerschensteiner, Petersen)
   • Yksi oppiaine kerrallaan (Comenius)
   • Yksiläksyinen jäjestelmä
   • (1235) Yksilöllinen opiskelu
   • Yksilöllisesti asetettu työ (Käis)
   • Yksilöterapia (Neill)  
   • Yksin vastaaminen (W.James)
   • Yksityisopetus 
   • (1240) Yksityiskoulut (Spencer)
   • Yleisoppikirja (jesuiitat, Comenius)  
   • Yleissivistyksen idea  (mm. Herbart)
   • Ylioppimisen idea
   • Ymmärtämisen korostaminen (Comenius,  Francke, Ligthart)
   • (1245) Ymmärtäminen - oppilaas  (Lane)
   • Ympäristön muovaaminen toimintaan houkuttelevaksi (Montessori)
   • Ympäristön palautteen kautta/vahvistaminen (Skinner)  
   • Ympäristön vaihtaminen (Voipio)
   • Ympäristön sääteleminen (Rousseau, Key)
   • (1250) Yrittämällä ja erehtymällä
   • Yrittämään kannustaminen
   • Ystävälliset suhteet  (Quintilianus, Francke, Loyola, Pestalozzi, Goethe)
   • Ystävällisten suhteiden edistäminen
   • Äidiksi kasvatus (naisten asevelvollisuus) (Key)
   • (1255) Äidinkielellä puhuminen - kielsi Trotzendorf
   • Äidinkieli opetuskielenä (mm. Groote, Luther, Comenius,  Ratke, Arnauld, Vives)
   • Äidin koulu (Comenius, Pestalozzi)
   • Älykkyystestit/-kokeet (Binet, Ferriére, Washburne) 
   • Älyllinen ponnistelu (Goethe)
   • (1260) Ärsykkeiden säätely 
   • Ääneen lausuttu lupaus (James)
   • Ääneen lukeminen  
   • Ääneti lukeminen (Augustinus)
   NYT siis 1263  tapaa!

   Ei kommentteja: